Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

doc. dr. sc. Ivan Radman

Zvanje: naslovni docent

Funkcija: Poslijedoktorand

Konzultacije:

Prema dogovoru putem e-maila

Telefon:
+385 (0)1 3658 132
Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta , Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
2010.
Godina doktoriranja:
2016.
Na zavodu od:
2015.

Životopis

Ivan Radman, Hrvat, državljanin RH, rođen je 16. lipnja 1983. godine u Banja Luci, BIH. Osnovnu školu je završio u Velikoj Gorici, a srednju školu u Zagrebu. Sveučilišni studij kineziologije u Zagrebu upisao je 2005. godine te na istom diplomirao 2010. godine. Stupanj doktora prirodnih znanosti stekao je 2016. godine na Sveučilištu u Beču pri Institutu za sportsku znanost. Od 2017. godine je docent na Sveučilištu u Zagrebu. Govori hrvatski, engleski i njemački jezik.

Tijekom integriranog preddiplomskog i diplomskog ostvaruje najveći broj ECTS bodova (330) i najviši prosjek ocjena u generaciji (4.81). Kao prvi student Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu realizira semestralni studentski boravak na inozemnom sveučilištu (Comenius Sveučilište u Bratislavi, Slovačka). Sve ispite na doktorskom studiju položio je najvišom ocjenom. Dobitnik je stipendije “A kategorije za posebno nadarene studente” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2006-2010) za izvrsnost u studiranju, “LLP Erasmus” stipendije Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za mobilnost i programe Europske Unije (2010) za međunarodni studentski boravak, te istraživačke potpore “Ernst Mach Worldwide Grant” Federalnog ministarstva znanosti Republike Austrije (2011-2012) za realizaciju znanstvenog projekta.

Kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2010. godine sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Skijanje i Antropološka analiza u nogometu. Od studenog 2012. godine do lipnja 2013. godine zaposlen je u laboratoriju Instituta za sportsku znanost Sveučilišta u Beču kao suradnik na istraživačkom projektu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od rujna 2015. godine do kolovoza 2016. godine prvo kao suradnik, a zatim od siječnja 2018. godine kao poslijedoktorand na istraživačkom projektu i na predmetu Kvantitativne metode.   

Autor je preko trideset znanstvenih publikacija na području kineziologije i sportske medicine, od kojih je značajan broj objavljenih u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, indeksiranim u bazi Web of Science. Recenzent je međunarodnih znanstvenih časopisa Sports Biomechanics, Journal of Sports Sciences i International Journal of Sports Medicine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Radman I, Soric M, Misigoj-Durakovic M. Prevalence of key modifiable cardiovascular risk factors among urban adolescents: the CRO-PALS study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020; IF časopisa: 2.5
 2. Sila S, Ilic A, Misigoj-Durakovic M, Soric M, Radman I. Satalic Z. Obesity in adolescents who skip breakfast is not associated with physical activity. Nutrients 2019; 11(10): 2511. IF časopisa: 4.2
 3. Podnar H, Novak D, Radman I. Effects of a 5-minute classroom-based physical activity on on-task behaviour and physical activity levels. Kinesiology 2018; 50(2): 251–259. IF časopisa: 1.4
 4. Stefan L, Radman I. Podnar H, Vrgoč G. Sleep duration and sleep quality associated with dietary index in free-living very old adults. Nutrients 2018; 10(11): 1748. IF časopisa: 4.2
 5. Cigrovski V, Radman I, Konter E, Ocic M, Ruzic L. Sport Courage, Worry and Fear in Relation to Success of Alpine Ski Learning. Sports 2018; 6(96): 1–13.
 6. Podnar H, Kunjesic M, Radman I. Internal consistency and test-retest reliability of Croatian version of PAQ-C. Croatian Journal of Education 2017; 19(1): 45–62.  IF časopisa: 0.1
 7. Zemkova E, Jelen M, Radman I, Svilar L, Hamar D. The effect of stable and unstable lifting conditions on muscle power and fatigue rate during resistance exercises. Medicina dello Sport 2017; 70(1): 36–49.  IF časopisa: 0.2
 8. Radman I, Ruzic L, Padovan V, Cigrovski V, Podnar H. Reliability and validity of the inline skating skill test. Journal of Sports Science and Medicine 2016; 15: 390–396.  IF časopisa: 1.7
 9. Radman I, Wessner B, Bachl N, Ruzic L, Hackl M, Baca A, Markovic G. Reliability and discriminative ability of a new method for soccer kicking evaluation. PLoS One 2016; 26;11(1):e0147998.  IF časopisa: 3.2
 10. Radman I, Wessner B, Bachl N, Ruzic L, Hackl M, Prpic T, Markovic G. The acute effects of graded physiological strain on soccer kicking performance: a randomized, controlled cross-over study. European Journal of Applied Physiology 2016; 116(2): 373–82.  IF časopisa: 2.2
 11. Ruzic L, Tudor A, Radman I, Kasovic M, Cigrovski V. The influence of the ski helmets on sound localization and distance identification on ski slopes. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2015; 28(2):1–6.  IF časopisa: 0.7
 12. Cigrovski V, Radman I, Matković B, Gurmmet S, Podnar H. Effects of alpine ski course program on attitudes towards alpine skiing. Kinesiology 2014; 46(1): 46–51.  IF časopisa: 0.6
 13. Ruzic L, Mohar S, Radman I. Interactive dance: an exciting way to enhance children’s physical activity level. Kinesiology 2014; 46(1): 66–73.  IF časopisa: 0.6
 14. Prpic T, Ruzic L, Tudor A, Madjarevic T, Rakovac I, Radman I, Sestan B. Physiological load and postural control thresholds. Gait & Posture 2014; 39(1): 415–419.  IF časopisa: 2.8
 15. Cigrovski V, Prlenda N, Radman I. Future of Alpine Skiing Schools-gender related programs. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine 2014; 3 (1): 5–8. 
 16. Cigrovski V, Radman I, Novak, D. Influence of basic ski-school in building attitudes toward alpine skiing as a leisure time recreational activity. International Leisure Review 2013; 2: 177-192. 
 17. Cigrovski V, Malec L, Radman I, Prlenda N, Kristicevic T. Nutritional knowledge and dietary habits in young athletes’ advisors. Croatian Sport Medicine Journal 2012; 27: 28-33.
 18. Radman I, Barišić V, Sunda M. Etiology of injuries in 1. Croatian Football Division. Croatian Sport Medicine Journal 2011; 26: 26-32.

Proširena lista publikacija dostupna na http://scholar.goole.hr/citations/ivan.radman

Profesionalni interesi i članstva

European College of Sport Science (ECSS); Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja (HZUTS)

Izabrani projekti

Od 2018. Croatian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-PALS). Projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske u okviru programa istraživačkih potpora Hrvatske zaklade za znanost (voditelj prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, dr. med.) - Poslijedoktorand

2015.-2016. Promoting National Implementation for Sports Club for Health (SCforH) Programmes in EU Member States. Projekt financiran sredstvima Europske komisije u okviru programa istraživačkih potpora Erasmus+ (voditelj prof. dr. sc. Timo Hämäläinen) - Suradnik

2015.-2016. Učinci tjelesne aktivnosti u intermitentnoj hipoksiji na transportni sustav za kisik i diferencijalnu krvnu sliku. Projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske u okviru programa istraživačkih potpora Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica prof. dr. sc. Lana Ružić, dr. med.) - Suradnik

2012.-2013. Pilotprojekt zur Überprüfung des Einflusses von Heparin auf den Nachweis von Epo-Doping [Pilot projekt istraživanja utjecaja heparina na otkrivanje eritropoietinskog dopinga]. Projekt financiran sredstvima Sveučilišta u Beču (voditeljica doc. dr. sc. Barbara Wessner) - Suradnik

2011.-2012. Influence of graded physiological load on kicking performance in soccer. Projekt financiran sredstvima Federalnog ministarstva znanosti Republike Austrije u okviru programa istraživačkih potpora OeAD Ernst Mach Worldwide - Voditelj