Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Mirna Andrijašević

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Soba:
120
Konzultacije:

za redoviti studij

četvrtak od 14.00 - 16.00 sati

doktorski studij

četvrtak od 13.00 -14.00 sati

uz prehodni dogovor putem e-maila

Telefon:
+38513658720
Telefon kućni:
1720
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1981.
Godina magistriranja:
1992.
Godina doktoriranja:
1997.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

specijalistički diplomski

preddiplomski

poslijediplomski doktorski

Životopis

Mirna Andrijašević

5.01.1958.Herceg Novi, državljanstvo, nacionalnost: Hrvatsko. Majka dvoje djece. Redovita profesorica u trajnom zvanju na predmetu Kineziološka rekreacija. Diplomirala 1981. Programer i voditelj Medicinskih programiranih aktivnih odmora (MPAO) u Varaždinskim toplicama (1981-1982); Programer Centra za sport i rekreaciju Turističko rekreacijskog centra Mihanović u Tuheljskim toplicama (1982);Od 1994. godine zaposlena je na Fakultetu za fizičku kulturu na predmetu, Kineziološka rekreacija kao mlađi asistent; 1996. postaje znanstveni asistent na predmetu, kineziološka rekreacija; 1998. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za predmet Kineziološka rekreacija te je postala nositelj kolegija Kineziološka rekreacija; 2002. godine izabrana je za izvanrednog profesora za predmet: Kineziološka rekreacija. 2007.redovita profesorica na predmetu Kineziološka rekreacija. Nositeljica je nekoliko predmeta u okviru redovitog sveučilišnog i stručnog studija: Wellness, Animacija u rekreaciji, Sportska rekreacija u kineziterapiji, Metodika kineziološke rekreacije i dr. 2012. redovita profesorica u trajnom zvanju. Funkcije na fakultetu i izvan fakulteta: voditeljica je Katedre za kineziološku rekreaciju i kineziterapiju; bila je predstojnica (2. mandata) Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju; prodekanica za nastavu i studente (2011 – 2013);voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija – modul Kineziološka rekreacija; voditeljica stručnog poslijediplomskog studija iz specijalnosti Kineziološka rekreacija; bila je pozvani je predavač na poslijediplomskim studijima: u Ljubljani na Fakultetu za šport; Opatiji na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment; Surađuje na Katedri za kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru poslijediplomskog studija iz poduzetništva i menadžmenta u turizmu i sportu. U znanstvenom i stručnom radu služi se engleskim i talijanskim jezikom. Za svoj dosadašnji rad dobila zlatnu značku Društva pedagoga fizičke kulture RH i više priznanja Hrvatskog saveza sportske rekreacije, te priznanje MOK-a za područje "Sporta za sve". Članica je uredništva časopisa Kinesiology, Acta Kinesiologica. Pod njenim su mentorstvom doktorirala 2 kandidata i magistriralo 5 kandidata.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 • Andrijašević, M. Kineziološka rekreacija (2010) Sveučilišni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet.
 • Bartoluci, M., Andrijašević, M. (1999). Sportska rekreacija u turizmu, u udžbeniku, (ur. Cetinski V.)Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi, Hotelijerski fakultet, Opatija, Hrvatska udruga hotelijera i restoratera, Sveučilište u Rijeci, (165-187).
 • Andrijašević, M., Ciliga, D., Jurakić, D. Is Sport Recreation Important to University Students?. Collegium Antropologicum, 33(2009).1: 163-169.
 • Jurakić, D., Pedišić, Ž., Andrijašević, M. Physical Activity of Croatian Population: Cross-sectional Stady Using International Physical Activity Questionnaire. Croatien Medical Journal, 50 (2009). 2: 165-174.
 • Andrijašević, M.  Recreational programmes for adult man based on cluster analysis of survey indicators, Kineziologija, 38(2006), 2:193-208.
 • Andrijašević, M. (2010). Kinesiology recreation with dance and music. Acta kinesiologica 4 (2010) 2. 7-13.
 • Omrčen, D., Andrijašević, M., Štefić, L. Sport, rekreacija i fitnes – analiza odabranih kinezioloških naziva. Društvena istraživanja, (2007).16 (4/5), 943-964.
 • Ćurković, S., Andrijašević, M., Caput-Jogunica, R. (2008). Physical activity and body dissatisfaction in female university students, Kinesiology research trends and applications. 5th international scientific conference on kinesiology, proceedings book, (Editors Milanović, D & F. Prot), 805-810
 • Sindik, J., Andrijašević, M., Ćurković, S. Relation of Student Attitude toward Leisure Time Activities and their Preferences toward Sport Recreation Activities. Acta kinesiologica. 3 (2009), 1; 54-58.
 • Markuš, D., Andrijašević, M., Prskalo, I.Tjelesna aktivnost maturanata.  Odgojne znanosti. 10 (2008) 2; 349-367.
 • Jurakić, D., Andrijašević, M., Pedišić, Ž.(2008). Physical activity preferences in Croatia. (). Physical activity and body dissatisfaction in female university students, Kinesiology research trends and applications. 5th international scientific conference on kinesiology, proceedings book, (Editors Milanović, D & F. Prot). 822-826.

 • Sindik, J. Andrijašević, M. , Ćurković, S. Relation of student attitude toward leisure time activities and their preferences toward sport recreation activities. Acta Kinesiologica. 3 (2009). 1: 54-58.

 • Jurakić, D.,  Andrijašević, M., Pedišić, Ž.  (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima. // Sociologija i prostor. 48, 1; 113-131. (znanstveni članak).
 • Ćurković, S. Andrijašević, M., Caput-Jogunica, R. & N. Zvonarek (2011). Characteristics and levels of physical activity among university students. Integrativ power of kinesiology, Proceeding Book, 6. International scientific conference on kinesiology. University of Zagreb, Faculty of kinesiology, Milanović, D. & G. Sporiš (ed). 334-338.
 • Andrijašević, M. (2012). Workload, Active breaks, and leisure - time recreational activities. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 63 (supp 3), 59-65.
 • Andrijašević M. (2000). Slobodno vrijeme i igra.U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova 9. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački športski savez, Zagrebački velesajam, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, str. 7-15.
 • Bartoluci, M. i Andrijašević, M. (2000). Management in sports-recreational and health tourism, Zbornik radova, Tourism and hospitality management: Trends and challenges for the future, Opatija, Sveučilište u Rijeci, str. 11-19.
 • Jaklinović-Fressl Ž. Horga S. Milanović D. Heimer S. Andrijašević M. Medved R. Medver V. I Jukić I. (2000.): The journal «Kinesiology» is thirty years young (1971-2000) and ten years old (1990-1999), Kinesiology Vol. 32, Issue 2 (5-30).
 • Andrijašević, M. (2001). Riječnik turizma, (ur. Vukonić B. i N. Čavlek), Masmedia, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
 • Andrijašević, M. i Ferić, M. (2001). Analiza klasifikacije tenis centara s obzirom na model ponude, Kineziologija, Vol.33, br.1; 1/2001.

 • Andrijašević, M. i Ferić, M. (2001). Uloga tenisa u unapređenju hrvatskog turizma, Acta turistica 13(2). 179-206

 • Desnica, N. i Andrijašević, M. (2002). Isocinetics and recreation. 3th International sceintific conference «Kinesiology new perspectives», Opatija, Croatia

 • Andrijašević, M. i Desnica, M. (2002). Improving quality of tourism supply by means of sport recreation. 3th International sceintific conference «Kinesiology new perspectives», Opatija, Croatia

 • Andrijašević, M., A. Selmanović (2003). Overview of sports-recreational offer in Dubrovnik tourism. U: Puhak S, Kristić K. (eds) Making sport active for all.. Proceedings book, XVI European sport conference, Dubrovnik, September 24-26, str. 49-56.

 • Andrijašević M. (2002). Raising the quality of the sports-recreational offer in croatian tourism, U: 16th biennial International Congress, Hotel & tourism, University of Rijeka, str.467-477.

 • Andrijašević, M. (2004).Programi i sadržaji razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj, U: Bartoluci, M.i sur. (ur.) Knjiga, Menedžment u sportu i turizmu, KF, EF., str. 347-357.

 • Andrijašević, M. (2004.). Zdravstveno preventivna i sportsko-rekreacijska turistička ponuda, u: Ivanišević, G. (ur.) Zbornik radova znanstvenog skupa Zdravstveni turizam, prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Veli Lošinj, str. 77-83.

 • Andrijašević M.(2004). Sport i rekreacija – svakodnevni sadržaj osoba s invaliditetom, Zbornika radova 1. konferencije: Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sportski savez invalida, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, str 14-18.

 • Ciliga D. i Andrijašević, M. (2004). Kadrovi i kineziološke aktivnosti osoba s invaliditetom, Zbornika radova 1. konferencije: Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sportski savez invalida, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, str 75-78.

 • Andrijašević M. i J. Rupić,(2004), Sportska rekreacija starijih osoba kao faktor prevencije od invalidnosti, Zbornika radova 1. konferencije: Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sportski savez invalida, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, str. 18-24.

 • Andrijašević M. i Bartoluci, M. (2004). Uloga wellnessa u suvremenom turizmu, Acta turistica, 16(2) , str.125-143.

 • Andrijašević M.(2004).Ur. Zbornika radova 1. konferencije: Sport osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sportski savez invalida, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.Zagreb

 • Jurakić, D.; Andrijašević, M.  i Greblo, Z. (2007). Povezanost tjelesne aktivnosti i subjektivno procijenjenog zdravlja zaposlenih osoba. U: J. Mustajbegović i F.Valić (ur.) Zdravlje i rad ključ života ; Službe medicine rada u tranziciji u istočnoj i zapadnoj Europi. Velika Gorica : Hrvatski liječnički zbor; Hrvatsko društvo za medicinu rada, str.175-176.
 • Andrijašević, M., Ćurković, S., V. kongres Crnogorske sportske akademije,Tivat (2009). Transformacijski procesi u sportu.
 • Andrijašević, M. (2011). Izbor sportsko-rekreacijskih aktivnosti u prevenciji pretilosti. Tjelesna aktivnost i zdravlje. Heimer, S. (ur), Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet u sur. S Hrvatskim društvom sportske medicine Hrvatskog liječničkog zbora. Prošireni sažetak. 65-68.
 • Andrijašević, M. (2004). poglavlje u knjizi, Kineziološka rekreacija, ur. Fresl-Jaklinović Ž., Kineziološki fakultet 1959 – 2004, građa za bibliografiju, 70-79.

 • Andrijašević, M. (2004). poglavlje u Znanstveno-istraživačka i stručna postignuća djelatnika u knjizi, ur. Fresl-Jaklinović Ž., Kineziološki fakultet 1959 – 2004, građa za bibliografiju.

 • Andrijašević, M. (2004). Programi i sadržaji razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj, U: Bartoluci, M. i sur. (ur.) Knjiga, Menedžment u sportu i turizmu, Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet., str. 347-357.

 • Andrijašević, M. (2007). Autorica 4. poglavlja Suvremena koncepcija razvoja sportsko-rekreacijske ponude u turizmu (94:99); Andrijašević, M. Bartoluci, M. 2. poglavlje. Razvoj wellnessa u turizmu (196:202). U Turizam i sport. Međunarodna dvojezična, znanstveno-stručna knjiga, autori Bartoluci, M. Čavlek N. i sur. (20 autora) Školska knjiga Zagreb.

 • Milanović i sur. (Andrijašević, M., Bartoluci, M., Vuleta, D., Jukić, I., Neljak, B., Harasin, B., Čustonja, Z). Stručni poslovi i stručni kadrovi u športu, U Zborniku radova, Novi Zakonu o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti. Inženjerski biro, Zagreb, (2007),  101:132.

 • Andrijašević, Mi., Andrijašević, Ma., Ciliga, D., (2009). Tjelesna aktivnost za ležeće pacijente. U Delaš, I., i Čačić-Hribljan, M., (ur). Značenje prehrane u prevenciji i liječenju bolesti, (priručnik) Zagreb. Medicinska naklada. Str. 73-87.

 • Andrijašević, M. (2009) autorica priloga i suradnica u izradi monografije, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959. – 2009. Gl. Ur. Milanović, D. i Z. Ćustonja, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet.

 • Andrijašević, M., urednica, Zbornika radova (2008). Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zbornik radova, međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagreb.

 • Andrijašević, M., urednica, Zbornika radova (2009). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zbornik radova, međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagrebački velesajam, Zagreb.

 • Andrijašević, M., i D. Jurakić (ur), (2010). Kineziološki sadržaj i društveni život mladih, Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

 • Andrijašević, M. i D. Jurakić (ur) (2011), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije. Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Udruga kineziologa Grada Osijeka. Osijek.

 • Andrijašević, M. i D. Jurakić (ur), (2012). Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije. Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Križevci.

Izabrani projekti

Suradnica na projektima:

 • 034-0672288-26006, Koncepcijski razvoj sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj (Bartoluci);
 • 034-0000000-3359, Epidemiologija tjelesne aktivnosti u Republici Hrvatskoj (Heimer)
 • 0034002, Sportsko rekreacijski programi u funkciji razvitka turizma (1997)., prof.dr. sc. Mato Bartoluci, (Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

 • Relac, M.,  Bartoluci, M., Andrijašević M. (1997). Programska i gospodarska osnova djelovanja sportsko rekreacijskog centra „Svetice“, Fakultet za fizičku kulturu Zagreb.

 • 0034-201, Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske. Voditelj, prof.dr. sc. Mato Bartoluci, (2006). (Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

 •  0108068, Reakcije organizma na promjene u prehrani. Voditelj, doc.dr.sc. Ivančica Delaš (2006). (Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

 • Stručni projekt: IRES „Zeleni put“ voditelj M. Gredelj (2007)

Povijest zaposlenja

 • 1994. mlađi asistent na predmetu Kineziološka rekreacija;
 • 1996. znanstveni asistent na predmetu Kineziološka rekreacija;
 • 1998. znanstveno-nastavno zvanje docent za predmet Kineziološka rekreacija;
 • 2002. izvanredni profesor za predmet Kineziološka rekreacija;
 • 2007. redoviti profesor na predmetu Kineziološka rekreacija;
 • 2012. redoviti profesor u trajnom zvanju za predmet Kineziološka rekreacija.