Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Slijedom provedenog natječaja za Radno mjesto I. vrste – Diplomirani knjižničar u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljenog dana 5. lipnja 2019. g. u Narodnim novinama br. 56/2019 te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među 35-ero prijavljenih kandidata izabran je Ivan Čolakovac, magistar edukacije filozofije i magistar bibliotekarstva.

Temeljem rezultata ostvarenog na pisanoj provjeri te dojma stečenog kroz razgovor kojim su procijenjena referentna znanja i kompetencije kandidata u području rada knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kao i komunikativnost i otvorenost kandidata, natječajno povjerenstvo ocijenilo je da Ivan Čolakovac u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji