Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Projekt financira:


Obavijesti

Naziv projekta: Motorička znanja djece predškolske dobi

Šifra projekta: UIP-2014-09-5428

Ime voditelja projekta: dr.sc. Sanja Šalaj

Ime ustanove domaćina projekta: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 01.09.2015. - 31.08.2018.

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-UIP-2014-09-5428&period=2007


SAŽETAK PROJEKTA

Kompetencija u području temeljnih motoričkih znanja poput trčanja, skakanja i bacanja pridonosi dječjem tjelesnom, kognitivnom i socijalnom razvoju i smatra se temeljem za aktivan život. Pozitivno je povezana sa zdravstvenim dobrobitima, razinom tjelesne aktivnosti djece, a negativno s nepovoljnim težinskim statusom: prekomjernom težinom i pretilošću (Lubans i sur., 2010).

 

U okviru ovog projekta postavljeni su znanstveni ciljevi i projektni zadaci po godinama koji će omogućiti:

a) vrednovanje motoričkih znanja djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj,

b) utvrđivanje razlika u motoričkim znanjima djece različitog stupnja tjelesne aktivnosti i uključenosti u programe vježbanja,

c) definiranje povezanosti motoričkog razvoja sa ostalim domenama razvoja djeteta (socioemocionalni i govorno-jezični razvoj),

d) utjecaj roditeljskog interesa prema sportu i stupnja njihove tjelesne aktivnosti na

razinu motoričkih znanja djece i

e) utvrđivanje utjecaja različitih trenažnih programa na motorička znanja i sposobnosti djece predškolske dobi.

 

U istraživanju će sudjelovati 1500 dječaka i djevojčica u rasponu od 3 do 7 godina i njihovi roditelji iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Mjerenje će se provoditi u dva dijela. Prvi dio predstavlja ispunjavanje anketnog upitnika od strane roditelja, a drugi dio testiranje motoričkih znanja putem dva seta testova za procjenu motoričkog statusa. U trećoj godini provođenja projekta utvrdit će se učinci programa vježbanja na motorička znanja djece predškolske dobi.

 

Širi repertoar motoričkih znanja, koji je posljedica postupaka za njihovo unapređenje, u konačnici će djeci omogućiti pronalaženje aktivnosti koje mogu dobro izvoditi i u kojima mogu uživati. Smatra se da je stupanj temeljnih motoričkih znanja jako važan i podcijenjen uzročni mehanizam dijelom odgovoran za zdravstveno rizično ponašanje i tjelesnu neaktivnost (Stodden i sur., 2008).

 

Rezultati ovog istraživanja u okviru Laboratorija za motorički razvoj Kineziološkog fakulteta bit će važan izvor informacija za ustanove predškolskog odgoja, odgajatelje, kineziologe, zdravstvene djelatnike i roditelje o tome kako poticati motorički razvoj radi višestrukih dobrobiti i zdravog aktivnog života građana Republike Hrvatske.