Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Informacije o upisima na studijske programe Sveučilištu u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera

Obavijesti za buduće studente

OBAVIJEST O UPISU U I. GODINU AK. 2020./2021. GODINE-rujanski rok

Ivana Degirmendžić

Svi pristupnici koji su stekli pravo upisa na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u ak. 2020./21. godini, mogu obaviti upis na studij u Studentskoj referadi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15. Sukladno navedenom molimo sve pristupnike da se pridržavaju rasporeda upisa i da dođu na Fakultet u točno navedeno vrijeme. Molimo pristupnike da prilikom dolaska na Fakultet imaju masku na licu. Ulaz bez maske neće biti dozvoljen. Isto tako, molimo pristupnike da ponesu kemijsku olovku za osobnu upotrebu.   TOČAN RASPORED UPISA KOJEG SE TREBATE PRIDRŽAVATI, KAO I SVE OSTALE POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE VIDJETI  OVDJE . Obrazac Matičnog lista : u PDF-u | wordu Primjer uplatnice za troškove upisa možete vidjeti  OVDJE .

Službeni rezultati Razredbenog postupka za ak. 2020./2021. godinu – redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij: Izobrazba trenera-rujanski rok

Ivana Degirmendžić

Objavljeni su službeni rezultati Razredbenog postupka za ak.2020./2021. godinu - rujanski rok. Rezultate s ostvarenim bodovima možete vidjeti na   https://www.postani-student.hr . 

Više