Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Informacije o upisima na studijske programe Sveučilištu u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera


Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera


Obavijesti za buduće studente

Natječaj za upis pristupnika na doktorski studij Kineziologija u ak. 2023./24. god.

Đurđica Kamenarić

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje  natječaj za upis pristupnika  na doktorski studij  Kineziologija  za stjecanje akademskog stupnja  doktora znanosti  u području društvenih znanosti,  polje kineziologije u ak. 2023./2024. godini. Cjeloviti tekst natječaja možete pronaći na  poveznici.   Obrazaca sažetka .  Prijave se predaju poštom na adresu Fakulteta s naznakom -  natječaj - doktorski studij . U slučaju potrebe za pojašnjenjima i eventualnim osobnim dolaskom u Referadu molim obratite se putem elektroničke pošte na dkamenar@kif.hr, radi dogovora termina dolaska. 

Više