Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Informacije o upisima na studijske programe Sveučilištu u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera


Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera


Obavijesti za buduće studente

Application for enrollment to the doctoral study of kinesiology

Đurđica Kamenarić

Application for enrolment of applicants to the doctoral study of kinesiology for acquiring the academic level of DOCTOR OF PHILOSOPHY in the scientific area of social sciences, scientific field of kinesiology in the academic year 2023/2024 (program will be conducted in English according to the Study plan and program issued 13 th December 2019). Application Research design Applications for enrolment shall be accepted until October 30 th , 2023.

Više