Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA
Obavijesti

s obzirom na novonastalu situaciju i veliki broj upita studenata, koji vrijeme provedeno u karanteni žele iskoristiti za pripremu i pisanje diplomskog rada, upute su sljedeće: 

  • student Zahtjev za odobrenje teme (ovisno o vrsti rada - niže na stranici) treba digitalno ispuniti i poslati svome mentoru na pregled;
  • nakon provedenih konzultacija, korekcija i zajedničkog dogovora mentor će, kao potvrdu o suglasnosti, ispunjeni Zahtjev poslati s osobnog mail-a Povjerenstvu za diplomske radove studenata

Članovi Povjerenstva će nakon pregleda Zahtjeva odluku o prihvaćanju / doradi / odbijanju teme, poslati u najkraćem mogućem vremenu mentoru studenta.

Na temelju Odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologija i na redovitom preddiplomskom stručnom studiju izobrazba trenera u akademskoj 2019./20. godini 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. srpnja 2019. godine

čl. VIII.

Studenti koji u ak. 2019./20. godini upisuju petu godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na sveučilišnom studiju Kineziologija, a koji namjeravaju i diplomirati do kraja navedene akademske godine (do 30. 9. 2020. godine) obvezni su:

  • tijekom IX. semestra, a najkasnije do upisa u X. semestar, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora;
  • najkasnije do 4. 5. 2020. godine, u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog rada;
  • provjeriti početkom 6. mjeseca status svoga zahtjeva za odobrenje teme u Studentskoj referadi;
  • zaključno do 10. 7. 2020. godine predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do ponedjeljka 31. 8. 2020. godine predati u Studentsku referadu završen diplomski rad u tri slobodno uvezena primjerka Povjerenstvu za ocjenu diplomskog rada.
Diplomski Rad