Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA
Obavijesti
VAŽNI DATUMI

Na temelju Odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2021./22. godini na 7. elektroničkoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj u periodu od 12. do 16. srpnja 2021. godine.

čl. VIII

Studenti koji u akademskoj 2021./22. godini upisuju petu godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na sveučilišnom studiju kineziologija, a koji namjeravaju i diplomirati do kraja navedene akademske godine, do 30. 9. 2022. godine obvezni su:

  • tijekom IX. semestra, a najkasnije do početka upisa u X. semestar, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora;
  • najkasnije do 02. 5. 2022. godine, u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti Zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog rada;
  • zaključno do 08. 7. 2022. godine predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do 29. 8. 2022. godine predati Povjerenstvu za ocjenu diplomskog rada završen diplomski rad.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je financiralo licencije za softvere za provjeru autentičnosti za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja, a Srce je provelo proces nabave te koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera.

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin i PlagScan. Kineziološki fakultet se opredijelio za PlagScan, njemački softver za provjeru autentičnosti radova.

Možete pristupiti softveru ovdje. Za pristup softveru, potrebno se ulogirati s AAI korisničkim identitetom.

Detaljnije upute koje je izradilo Srce, dostupne su ovdje

Skraćene verzije uputa dostupne su ovdje - za studente, i ovdje - za profesore, a sve je dostupno i pod ''Korisni linkovi''na lijevoj strani ove internet stranice. 

Diplomski Rad