Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Kineziologija (poslijediplomski sveučilišni doktorski studij)

Temeljna koncepcija i program doktorskoga studija usmjereni su na izobrazbu istraživača i znanstvenika u znanstvenome polju kineziologije, kao i na njihovo osposobljavanje tijekom studija za samostalno planiranje i provođenje istraživanja te objavljivanje znanstvenih radova. Kako bi se postigli navedeni ciljevi, doktorski je studij utemeljen na istraživačkome radu i učenju na temelju istraživanja, što omogućava stjecanje znanja i iskustava potrebnih za samostalno i kreativno projektiranje istraživanja o aktualnim problemima u kineziologiji i dodirnim područjima. Posebno se teži osposobljavanju za uspješno znanstveno djelovanje u interdisciplinarnim znanstveno-istraživačkim područjima.

Inovativnost doktorskoga studija ogleda u značajnu smanjivanju sati predavanja na račun povećavanja broja sati istraživačkih seminara, radionica i diskusijskih skupina. Na taj način studenti doktorskoga studija dobivaju korisne i potrebne informacije za kreativno promišljanje novih znanstvenih problema i kritičku analizu i sintezu rezultata dosadašnjeg rada u funkciji izrade novih projekata.

Postoje opravdane znanstvene potrebe društva za doktorskim studijem iz područja kineziologije, a studij bi osposobio studente za poslove u znanosti, u visokoj izobrazbi, poslovnom svijetu, kao i u javnom sektoru, s naglaskom na sektore zdravlja i sporta. Kako područje kineziologije, osim u polju edukacije i sporta, ima u posljednje vrijeme sve veći značaj u rekreaciji, a posebno u polju tjelesne aktivnosti povezane sa zdravljem, potreba za znanstveno educiranim stručnjacima u području kineziologije raste.

Svrsishodnost studija temelji se na spoznaji kako jedino visokoškolovani znanstveni kadrovi mogu pridonijeti daljnjem razvoju kineziologije kao znanstvenoga polja te daljnjem usavršavanju tehnologije rada na područjima kineziološke edukacije na svim stupnjevima odgojno-obrazovnog procesa; zatim sporta, osobito učinkovitoga programiranja i evaluacije sportskih aktivnosti i treninga selekcioniranih pojedinaca i skupina; kineziološke rekreacije programiranjem i vrjednovanjem sportsko-rekreacijskih aktivnosti radi održavanja i unaprjeđenja zdravlja; kineziterapije programiranjem i kontrolom kineziterapijskih postupaka; sporta osoba s invaliditetom programiranjem i vrjednovanjem tjelesnih aktivnosti kojima je cilj mentalna i tjelesna rehabilitacija.

Znanstveni je rad u kineziologiji interdisciplinaran, a dijelovi su kineziologijske znanosti sastavni dio brojnih istraživanja u području biomedicinskih, društveno-humanističkih, javno-zdravstvenih, biotehnoloških te brojnih drugih znanosti. Znanstvenik kineziolog nužan je dio istraživačkih timova velikoga broja istraživanja u navedenim područjima.

U posljednjih tridesetak godina kineziologija bilježi značajan razvoj, dolazi se do novih spoznaja, te znanja i vještina temeljenih na razvoju novih tehnologija, posebno u prostoru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, sportskoga treninga i sportske rekreacije, motoričkoga učenja/poučavanja, biomehanike i vježbanja povezanoga sa zdravljem. Porast pretilosti u populaciji i s njom povezanih metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti potaknuo je niz interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja koja u polju kineziologije rezultiraju novim spoznajama i znanjima što nalaze primjenu u primarnoj i sekundarnoj prevenciji različitih bolesti.

Usavršavanje je tehnologije rada u navedenim područjima utemeljeno na znanstvenim istraživanjima i znanstvenim spoznajama što se uspješno ugrađuju u svakodnevnu praksu. Na osnovi svoga dosadašnjega rada i djelovanja, tradicije i stečenoga iskustva, Kineziološki je fakultet bez sumnje znanstveno kompetentan da i ubuduće, provedbom novoga doktorskoga studija, školuje znanstvenike iz područja kineziologije koji će udovoljavati zahtjevima tržišta rada javnoga i privatnoga sektora. U novopredloženome će se programu budući doktori društvenih znanosti u polju kineziologije na temelju vlastitih interesa i velike izbornosti moći usavršiti u nekoj od navedenih grana ili disciplina.

NAZIV IZVODITELJA STUDIJA:

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

ZNANSTVENO ILI UMJETNIČKO PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJEM SE PLANIRA IZVOĐENJE:

Područje: društvene znanosti

Polje: kineziologija

PREDVIĐENO TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA (U GODINAMA):

Doktorski studij kineziologije izvodi se tijekom triju godina, odnosno 6 semestara.

BROJ OBVEZNIH PREDMETA/MODULA:

Program doktorskog studija kineziologije sastoji se od 3 obvezna predmeta studij. Osim toga student bira

jedan istraživački smjer iz skupine modula A (ponuđena 4 modula) i jedan istraživački smjer iz skupine

modula B (ponuđena 4 modula).

AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE PO ZAVRŠETKU DOKTORSKOG STUDIJA:

Završetkom doktorskog studija kineziologije svi studenti stječu akademski stupanj: doktor društvenih

znanosti iz polja kineziologije.


Kineziologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije (148296)
Milanović, D.; Šalaj, S.
40
(8PP+12IS+10DS+10R)
1 INFO
8.0 Metodologija istraživanja u kineziologiji (227811)
Sporiš, G.
24
(24R)
1 INFO
5.0 Pisanje, objavljivanje i vrednovanje znanstvenog rada (227810)
Marković, G.
18
(18R)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0 Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji (148302)
Sorić, M.
42
(6PP+12IS+6DS+18R)
2 INFO
10.0 Statističke metode u kineziologiji (148307)
Marušić, M.
34
(6PP+8IS+20R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOGIJA SPORTA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOGIJA SPORTA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti (148303)
Knjaz, D.; Milanović, D.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biološki mehanizmi učinaka tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih bolesti (148306)
Mišigoj-Duraković, M.
20
(6PP+10IS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kineziologija turizma i slobodnog vremena (163951)
Jurakić, D.
20
(4PP+10IS+2DS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZITERAPIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZITERAPIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dijagnostički postupci u kineziterapiji (148305)
Trošt Bobić, T.
20
(2PP+6IS+12R)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS DR - IZBORNI PREDMETI 3. i 4. sem
=> DR - IZBORNI PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. i 4. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomska valorizacija sportsko-rekreacijskih programa u turizmu (163974)
Prebežac, D.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
2.5 Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji (163975)
Andrijašević, M.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Koreografija u konvencionalnim sportovima (163976)
Furjan-Mandić, G.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Lijekovi i doping (163977)
Vitezić, D.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Mišićni umor (163978)
Tomažin, K.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Ovisnosti rane intervencije (163979)
Zoričić, Z.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane (163980)
Šatalić, Z.
10
(2PP+4IS+2DS+2R)
3, 4 INFO
2.5 Prepoznavanje osnovnih strategija gibanja u različitim sportovima (163981)
Dolenec, A.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša (163982)
Milanović, D.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji (163983)
Zavoreo, I.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Objektivni pokazatelji oštećenja mišića, umora i pretreniranosti (163959)
Matković, B.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole (163958)
Marković, G.; Kasović, M.
20
(4PP+10IS+4DS+2R)
3 INFO
ECTS DR-PREDMETI 3.sem - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru-MODULA B - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu (163960)
Barić, R.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOGIJA SPORTA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOGIJA SPORTA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanja karakteristika sportaša (163949)
Milanović, L.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
3 INFO
5.0 Istraživanje transformacijskih procesa u sportu (163950)
Šalaj, S.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tjelesna aktivnost u tercijarnoj prevenciji kroničnih bolesti (163956)
Babić, Z.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
5.0 Varijabilnost bioloških svojstava povezanih s tjelesnom aktivnosti (163955)
Mišigoj-Duraković, M.
20
(4PP+6IS+4DS+6R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kineziologija i promocija zdravlja (148304)
Jurakić, D.
20
(4PP+6IS+6DS+4R)
3 INFO
5.0 Menegament i evaluacija programa kineziološke rekreacije (163952)
Andrijašević, M.
20
(4PP+6IS+10R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZITERAPIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZITERAPIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja u kineziterapiji (163953)
Zavoreo, I.
20
(4PP+14IS+2DS)
3 INFO
5.0 Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji (163954)
Trošt Bobić, T.
20
(2PP+6IS+12R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Razvoj kondicijskih sposobnosti (163957)
Jukić, I.; Sekulić, D.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS DR - IZBORNI PREDMETI 3. i 4. sem
=> DR - IZBORNI PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. i 4. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomska valorizacija sportsko-rekreacijskih programa u turizmu (163974)
Prebežac, D.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
2.5 Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji (163975)
Andrijašević, M.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Koreografija u konvencionalnim sportovima (163976)
Furjan-Mandić, G.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Lijekovi i doping (163977)
Vitezić, D.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Mišićni umor (163978)
Tomažin, K.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Ovisnosti rane intervencije (163979)
Zoričić, Z.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane (163980)
Šatalić, Z.
10
(2PP+4IS+2DS+2R)
3, 4 INFO
2.5 Prepoznavanje osnovnih strategija gibanja u različitim sportovima (163981)
Dolenec, A.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša (163982)
Milanović, D.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji (163983)
Zavoreo, I.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA 4. semestra
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Granice ljudskih sposobnosti (163966)
Ružić Švegl, L.
20
(4PP+10IS+2DS+4R)
4 INFO
5.0 Modeliranje energetskih kapaciteta čovjeka (163967)
Šentija, D.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU 4.
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomehanika lokomocije (163965)
Kasović, M.
20
(2PP+4IS+2DS+12R)
4 INFO
5.0 Kontrola ljudskog pokreta - neurofiziološki aspekti (163964)
Mikulić, P.
20
(4PP+4IS+4DS+8R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJ.
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti (163968)
Barić, R.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
4 INFO
5.0 Sociologija malih grupa (163969)
Perasović, B.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI 4. semestra
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti (163962)
Bok, D.
20
(4PP+4IS+4DS+8R)
4 INFO
5.0 Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti (163961)
Vučetić, V.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
4 INFO

(5. i 6. semestar - znanstveno-istraživački rad)


1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije (148296)
Milanović, D.; Šalaj, S.
40
(8PP+12IS+10DS+10R)
1 INFO
8.0 Metodologija istraživanja u kineziologiji (227811)
Sporiš, G.
24
(24R)
1 INFO
5.0 Pisanje, objavljivanje i vrednovanje znanstvenog rada (227810)
Marković, G.
18
(18R)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0 Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji (148302)
Sorić, M.
42
(6PP+12IS+6DS+18R)
2 INFO
10.0 Statističke metode u kineziologiji (148307)
Marušić, M.
34
(6PP+8IS+20R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOGIJA SPORTA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOGIJA SPORTA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti (148303)
Knjaz, D.; Milanović, D.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biološki mehanizmi učinaka tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih bolesti (148306)
Mišigoj-Duraković, M.
20
(6PP+10IS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kineziologija turizma i slobodnog vremena (163951)
Jurakić, D.
20
(4PP+10IS+2DS+4R)
2 INFO
ECTS DR - izborni PREDMETI modula - KINEZITERAPIJA 2. semestra
=> DR - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - MODULA A - KINEZITERAPIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dijagnostički postupci u kineziterapiji (148305)
Trošt Bobić, T.
20
(2PP+6IS+12R)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS DR - IZBORNI PREDMETI 3. i 4. sem
=> DR - IZBORNI PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. i 4. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomska valorizacija sportsko-rekreacijskih programa u turizmu (163974)
Prebežac, D.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
2.5 Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji (163975)
Andrijašević, M.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Koreografija u konvencionalnim sportovima (163976)
Furjan-Mandić, G.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Lijekovi i doping (163977)
Vitezić, D.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Mišićni umor (163978)
Tomažin, K.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Ovisnosti rane intervencije (163979)
Zoričić, Z.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane (163980)
Šatalić, Z.
10
(2PP+4IS+2DS+2R)
3, 4 INFO
2.5 Prepoznavanje osnovnih strategija gibanja u različitim sportovima (163981)
Dolenec, A.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša (163982)
Milanović, D.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji (163983)
Zavoreo, I.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Objektivni pokazatelji oštećenja mišića, umora i pretreniranosti (163959)
Matković, B.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole (163958)
Marković, G.; Kasović, M.
20
(4PP+10IS+4DS+2R)
3 INFO
ECTS DR-PREDMETI 3.sem - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru-MODULA B - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu (163960)
Barić, R.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOGIJA SPORTA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOGIJA SPORTA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanja karakteristika sportaša (163949)
Milanović, L.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
3 INFO
5.0 Istraživanje transformacijskih procesa u sportu (163950)
Šalaj, S.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA ANTROPOLOGIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tjelesna aktivnost u tercijarnoj prevenciji kroničnih bolesti (163956)
Babić, Z.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
3 INFO
5.0 Varijabilnost bioloških svojstava povezanih s tjelesnom aktivnosti (163955)
Mišigoj-Duraković, M.
20
(4PP+6IS+4DS+6R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZIOLOŠKA REKREACIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kineziologija i promocija zdravlja (148304)
Jurakić, D.
20
(4PP+6IS+6DS+4R)
3 INFO
5.0 Menegament i evaluacija programa kineziološke rekreacije (163952)
Andrijašević, M.
20
(4PP+6IS+10R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - KINEZITERAPIJA
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA A - KINEZITERAPIJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja u kineziterapiji (163953)
Zavoreo, I.
20
(4PP+14IS+2DS)
3 INFO
5.0 Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji (163954)
Trošt Bobić, T.
20
(2PP+6IS+12R)
3 INFO
ECTS DR - PREDMETI 3.sem - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
=> DR - PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. semestru - MODULA B - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Razvoj kondicijskih sposobnosti (163957)
Jukić, I.; Sekulić, D.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS DR - IZBORNI PREDMETI 3. i 4. sem
=> DR - IZBORNI PREDMETI koji se mogu izabrati u 3. i 4. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomska valorizacija sportsko-rekreacijskih programa u turizmu (163974)
Prebežac, D.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
2.5 Komplementarni programi u kineziološkoj rekreaciji (163975)
Andrijašević, M.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Koreografija u konvencionalnim sportovima (163976)
Furjan-Mandić, G.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Lijekovi i doping (163977)
Vitezić, D.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Mišićni umor (163978)
Tomažin, K.
10
(2PP+2IS+6R)
3, 4 INFO
2.5 Ovisnosti rane intervencije (163979)
Zoričić, Z.
10
(2PP+4IS+4DS)
3, 4 INFO
2.5 Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane (163980)
Šatalić, Z.
10
(2PP+4IS+2DS+2R)
3, 4 INFO
2.5 Prepoznavanje osnovnih strategija gibanja u različitim sportovima (163981)
Dolenec, A.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša (163982)
Milanović, D.
10
(2PP+6IS+2DS)
3, 4 INFO
2.5 Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji (163983)
Zavoreo, I.
10
(2PP+2IS+2DS+4R)
3, 4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA 4. semestra
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - BIOMEDICINA SPORTA I VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Granice ljudskih sposobnosti (163966)
Ružić Švegl, L.
20
(4PP+10IS+2DS+4R)
4 INFO
5.0 Modeliranje energetskih kapaciteta čovjeka (163967)
Šentija, D.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU 4.
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - BIOMEHANIKA I MOTORIČKA KONTROLA U SPORTU I VJEŽBANJU
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Biomehanika lokomocije (163965)
Kasović, M.
20
(2PP+4IS+2DS+12R)
4 INFO
5.0 Kontrola ljudskog pokreta - neurofiziološki aspekti (163964)
Mikulić, P.
20
(4PP+4IS+4DS+8R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJ.
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - DRUŠTVENO-HUMANISTIČKI ASPEKTI SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti (163968)
Barić, R.
20
(4PP+8IS+4DS+4R)
4 INFO
5.0 Sociologija malih grupa (163969)
Perasović, B.
20
(2PP+4IS+4DS+10R)
4 INFO
ECTS DR - PREDMETI modula - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI 4. semestra
=> DR - PREDMETI u 4. semestru - MODULA B - MJERENJE I RAZVOJ KONDICIJSKIH SPOSOBNOSTI
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti (163962)
Bok, D.
20
(4PP+4IS+4DS+8R)
4 INFO
5.0 Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti (163961)
Vučetić, V.
20
(4PP+6IS+2DS+8R)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj