Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije SAŠA RODIĆ javno će dana 24rujna 2019., s početkom u 11,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ FIZIOLOŠKOG OPTEREĆENJA NA PROMJENE U KINEMATIČKIM PARAMETRIMA TIJEKOM IZVEDBE SKOK ŠUTA U RUKOMETU.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijestiProjekt.

Studentica doktorskog studija kineziologije MARINA BANOVIĆ javno će dana 23rujna 2019., s početkom u 15,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom ANALIZA UTJECAJA AKUTNE INTRAVENSKE PRIMJENE MAGNEZIJA NA SPORTSKU IZVEDBU  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.

u prilogu možete pronaći rang listu kandidata po raspisanom natječaju za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2019./20. god.  

Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata te sukladno analizi rezultata povećao kvotu za upis za 10%.  Sukladno tome omogućen je upis 55 kandidata. Svi pristupnici koji su se javili na natječaj biti će obaviješteni o rezultatima natječaja elektroničkom poštom te će ista biti objavljena na Internet stranici Fakulteta.

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti  žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta,  putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12,  naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa  na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2019./20. god. dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g.

 Sve daljnje obavijesti dostavljati ćemo Vam putem elektroničke pošte, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Evice Obadić, dipl.oec., pod naslovom POVEZANOST IZMEĐU FINANCIRANJA SPORTA IZ PROGRAMA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA I MEĐUNARODNOG USPJEHA HRVATSKIH SPORTAŠA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nevie Mavra, mag.cin., pod naslovom ULOGA PERCIPIRANIH RODITELJSKIH STEREOTIPA U DJEČJOJ MOTIVACIJI ZA BAVLJENJE VODENIM SPORTOVIMA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nevena Gladovića, mag.cin., pod naslovom UČINKOVITOST MANUALNE TERAPIJE YUMEIHO TEHNIKOM I VJEŽBI NA OPORAVAK BOLESNIKA S KRONIČNOM NESPECIFIČNOM KRIŽOBOLJOM U prilogu možete pronaći  odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Maje Vukelje, mag.cin., pod naslovom TJELESNA AKTIVNOST I MOTORIČKA ZNANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Borisa Metikoša, prof., pod naslovom KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA NOVOGA MJERNOGA INSTRUMENTA ZA PROCJENU MIŠIĆNE SNAGE ČOVJEKA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Predraga Saratlije, pod naslovom KINEMATIČKA I KINETIČKA OBILJEŽJA SPECIFIČNIH VJEŽBI ODRAZA SKAKAČICA U VIS. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Tihane Ujević, prof., pod naslovom UTJECAJ FOKUSA PAŽNJE NA PROCES UČENJA I POUČAVANJA NOVE SLOŽENE KRETNE STRUKTURE IZ RITMIČKE GIMNASTIKE . U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.