Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Studentica doktorskog studija Kineziologija Sandra Cvetković Glazer, dr.med..  dana 07.  lipnja 2022., s početkom u 11,30 sati braniti će projekt doktorskog rada pod naslovom USPOREDBA UČINAKA STANDARDNIH KINEZITERAPIJSKIH VJEŽBI I VALCERA NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST I RAVNOTEŽU U BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj  obavijesti. 

Student doktorskog studija Kineziologija Lucijan Šupljika Gabelica,  mag.cin..  dana 26.  svibnja 2022., s početkom u 15,30 sati braniti će projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ VJEŽBI MRTVOG DIZANJA, STRAŽNJEG ČUČNJA I OPRUŽANJA KUKOVA NA HIPERTROFIJU I JAKOST MIŠIĆA OPRUŽAČA KUKA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj  obavijesti. 

Studentica doktorskog studija Kineziologija MARTINA PELOZA,  dr.med..  dana 7.  lipnja 2022., s početkom u 13,00 sati braniti će projekt doktorskog rada pod naslovom USPOREDBA UČINAKA STANDARDNIH KINEZITERAPIJSKIH VJEŽBI I VALCERA NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST I RAVNOTEŽU U BOLESNIKA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj  obavijesti.  

PhD student of kinesiology Feng Li...

Student doktorskog studija kineziologije (engleski program) Feng Li obranio je dana 25. travnja 2022. godine na Kineziološkom fakultetu doktorski rad pod naslovom THE INFLUENCE OF FATIGUE ON KINEMATIC PARAMETERS OF BASKETBALL FUNDAMENTAL SKILLS-PASSING, SHOOTING AND DRIBBLING. Mentor rada je prof. dr. sc. Damir Knjaz. Čestitamo!

PhD student of kinesiology Feng Li defended his doctoral dissertation entitled THE INFLUENCE OF FATIGUE ON KINEMATIC PARAMETERS OF BASKETBALL FUNDAMENTAL SKILLS-PASSING, SHOOTING AND DRIBBLING on 25th April 2022 at the Faculty of Kinesiology. The mentor of the thesis is full professor Damir Knjaz, PhD. Congratulations!  Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 4. elektroničkoj sjednici u ak. 2021./22. godini, održanoj u travnju 2022. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Barbare Gilić  pod naslovom LEVELS AND FACTORS OF INFLUENCE ON PHYSICAL ACTIVITY AMONG ADOLESCENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Razina i čimbenici utjecaja na tjelesnu aktivnost kod adolescenata tijekom pandemije bolesti COVID-19) . U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.  

Sve obavijesti vezane uz doktorski studij Kineziologja mogu se dobiti u Studentskoj službi poslijediplomskih studija odnosno putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.