Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

CENTAR ZA BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKU DJELATNOST - KONTAKTI

    Iva Barković, mag. bibl. et mag. hist. art.

      Email     +385 (01) 3658-620

    Marijana Briški Gudelj, dipl. pov. bib.

      Email     +385 (01) 3658-622

    Ivan Čolakovac, mag. educ. phil. et mag. bibl.

      Email     +385 (01) 3658-622

    Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

     

    Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu visokoškolska je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije i ostalim srodnim područjima.

    Djelatnost knjižnice, između ostalog, obuhvaća nabavu, obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima.

    Tako u knjižnici možete:

    -potražiti upute za citiranje literature

    -dobiti pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora: baza podataka, kataloga i repozitorija

    -služiti se knjižničnom građom i svim dostupnim informacijskim izvorima

    -koristiti uslugu Pitajte knjižničara

    U sklopu knjižnice nalazi se čitaonica namijenjena za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu pisanih radova te korištenje računala.

    Knjižnična građa, uključujući diplomske, magistarske i doktorske radove, unosi se u  knjižnični sustav Zaki te se može pretražiti preko elektroničkog kataloga.

     

    Misija

    Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi ispuniti sljedeću misiju:

       Obavljati knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete uz postizanje izvrsnosti koristeći se cjelokupnim knjižničnim fondom, zaposlenicima, opremom te prostorom namijenjenom posudbi i čitaonici.

       Ukupnim djelovanjem educiranih djelatnika osiguravati kvalitetne usluge koje obogaćuju korisnike zadovoljavajući njihove raznolike informacijske, komunikacijske i kulturne potrebe. 

       Misija je knjižnice pružiti svakom korisniku, kao i svima zainteresiranima, bez obzira na to gdje se nalazili, najkvalitetniju knjižničnu uslugu, povećati razinu znanja i sposobnosti, prikupljajući, obrađujući, čuvajući te dajući na korištenje građu okupljenu u zbirkama, kao i u cjelokupnom knjižničnom fondu Knjižnice.

     

    Vizija

    Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi ispuniti sljedeću viziju:
        Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima knjižnica će omogućiti neometan pristup informacijama potrebnim za ostvarenje nastavnih planova i kolegija studija, pružiti podršku u istraživačkom i nastavnom radu, osigurati i braniti pravo na čitanje i slobodan pristup znanju, biti uvažen i poželjan partner našim korisnicima, suradnicima i djelatnicima.

     

    Dobrodošli u knjižnicu!