Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

CENTAR ZA BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKU DJELATNOST - KONTAKTI

  Iva Barković , mag. bibl. et mag. hist. art.

    Email     +385 (01) 3658-622

  Ivan Čolakovac , mag. educ. phil. et mag. bibl.

    Email     +385 (01) 3658-622

  Broj posjeta:
  7010
  Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Knjižnica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu visokoškolska je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologije i ostalim srodnim područjima.

  Djelatnost knjižnice, između ostalog, obuhvaća nabavu, obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima.

  Tako u knjižnici možete:

  -potražiti upute za citiranje literature

  -dobiti pomoć pri pretraživanju informacijskih izvora: baza podataka, kataloga i repozitorija

  -služiti se knjižničnom građom i svim dostupnim informacijskim izvorima

  -koristiti uslugu Pitajte knjižničara. 

  U sklopu knjižnice nalazi se čitaonica namijenjena za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu pisanih radova te korištenje računala.

  Knjižnična građa, uključujući diplomske, magistarske i doktorske radove, unosi se u  knjižnični sustav Zaki te se može pretražiti preko elektroničkog kataloga.

   

  Radno vrijeme 

  Knjižnica i čitaonica Kineziološkog fakulteta otvorene su za korisnike svaki radni dan od 8.00 do 15.30.

   

  Kontakt

  Za informacije i produženje knjiga možete nazvati na broj telefona 01/3658-622 ili poslati e-mail na: knjiznica@kif.unizg.hr.

   

  Misija

  Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi ispuniti sljedeću misiju:

     obavljati knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete uz postizanje izvrsnosti koristeći se cjelokupnim knjižničnim fondom, zaposlenicima, opremom te prostorom namijenjenom posudbi i čitaonici.

     Ukupnim djelovanjem educiranih djelatnika osiguravati kvalitetne usluge koje obogaćuju korisnike zadovoljavajući njihove raznolike informacijske, komunikacijske i kulturne potrebe. 

     Misija je knjižnice pružiti svakom korisniku, kao i svima zainteresiranima, bez obzira na to gdje se nalazili, najkvalitetniju knjižničnu uslugu, povećati razinu znanja i sposobnosti, prikupljajući, obrađujući, čuvajući te dajući na korištenje građu okupljenu u zbirkama, kao i u cjelokupnom knjižničnom fondu Knjižnice.

   

  Vizija

  Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu želi ispuniti sljedeću viziju:
      Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima knjižnica će omogućiti neometan pristup informacijama potrebnim za ostvarenje nastavnih planova i kolegija studija, pružiti podršku u istraživačkom i nastavnom radu, osigurati i braniti pravo na čitanje i slobodan pristup znanju, biti uvažen i poželjan partner našim korisnicima, suradnicima i djelatnicima.


   

  Pravila posudbe

  Odjednom se može posuditi najviše tri knjige na razdoblje od tri tjedna. Knjige se nakon toga mogu još samo jednom produžiti na tri tjedna.

  Posljednji primjerak knjige uvijek ostaje u knjižnici i namijenjen je korištenju u čitaonici uz predočenje iksice.

  Ocjenski radovi (diplomski radovi, magisteriji i disertacije), časopisi i referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici) namijenjeni su za korištenje u čitaonici.

  Prije obrane diplomskog rada i završetka studija obavezno provjerite jeste li vratili sve posuđene knjige u Knjižnicu kako bi vam na dan obrane mogla biti uručena potvrda da nemate dugovanja.

  Nakon obrane diplomskog rada dužni ste predati jedan ukoričeni primjerak diplomskog rada te  jedan na CD-u u pdf/A formatu za što također dobivate potvrdu.

  Elektronički katalog s možete pregledavati ovdje.

  Noviji diplomski i doktorski radovi dostupni su u repozitoriju Dabar.

   

  Dobrodošli u knjižnicu!