Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Mobilnost djelatnika

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću Kineziološkog fakulteta i Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pružaju organizacijsku potporu mobilnim sveučilišnim djelatnicima koji surađuju s kolegama na partnerskim sveučilištima.

Vrste mobilnosti

U okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, moguće su dvije vrste mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu: mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili stručnog usavršavanja (STT) na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje). Također je moguća mobilnost nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u svrhu održavanja nastave na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.

Održavanje nastave

Organizacija u koju osoblje odlazi mora biti visoko obrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje.

Organizacija iz koje osoblje odlazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji ili javnoj ili privatnoj organizaciji aktivnoj na tržištu rada ili u područjima edukacije, treninga i mladih.

Stručno osposobljavanje

Organizacija iz koje se odlazi na mobilnost mora biti visokoobrazovna institucija s dodijeljenom Erasmus poveljom za visoko obrazovanje, dok organizacija u koju se dolazi na razmjenu mora biti:

 • visokoobrazovna institucija kojoj je dodijeljena Erasmus povelju za visoko obrazovanje
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili organizacija aktivna u području edukacije, treninga i mladih, kao što su:
 • javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalno poduzetništvo)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini
 • istraživački instituti
 • zaklade
 • škole / instituti / edukacijski centri na svim razinama (od predškolske do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih)
 • neprofitne organizacije, asocijacije
 • tijela koja se bave profesionalnim savjetovanjem i informacijskim uslugama i sl.

Prijaviti se može osoblje zaposleno u visokoobrazovnoj instituciji.

Oba oblika mobilnosti traju od 2 dana do 2 mjeseca (isključujući trajanje putovanja). U svim slučajevima, nastavna aktivnost mora biti minimalno 8 sati održane nastave po tjednu ili kraćem razdoblju razmjene. Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.

Prijava

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (obično u svibnju ili lipnju za sljedeću akademsku godinu).

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Odbor sastavlja i "listu čekanja" ako za to postoje uvjeti. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Više informacija http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/