Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

STIPENDIJE

Odlazna studentska mobilnost može se ostvariti u svrhu studijskog boravka koji podrazumijeva pohađanje kolegija i polaganje ispita ili istraživanje pod nadzorom tutora na inozemnoj instituciji domaćinu. Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Sveučilište u Zadru gdje nastavlja i završava započeti studij.

Također, svrha odlazne studentske mobilnosti može biti i obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji domaćinu. U većini slučajeva studenti ostvaruju stručnu praksu stipendiranu putem Erasmus+ programa.

Bez obzira na svrhu mobilnosti, ako je student izvršio svoje unaprijed dogovorene obaveze, po povratku se vrši priznavanje ostvarenih ocjena i ECTS bodova, ovjerava semestar te student nastavlja započeti studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Procedure koje student mora poštovati tijekom mobilnosti kao i postupak priznavanja mobilnosti detaljno su objašnjeni na poveznici.

Financijske potpore za odlaznu studentsku mobilnost najveći broj studenata ostvaruje putem Erasmus+ programa, a u nešto manjem broju putem ostalih programa mobilnosti. 

 

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (SUZ) temelje se na bilateralnim i trilateralnim međunarodnim ugovorima, memorandumu o sporazumijevanju te ostalim programima suradnje.

Sklopljeni ugovor ili program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije objavljuju se tijekom cijele godine za razna inozemna sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zagrebu ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira: Ured za međunarodnu suradnju SUZ-a.

Više informacija:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/;

http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/

Popis bilateralnih međunarodnih ugovora SUZ-a:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/partnerstva/bilateralna-i-multilateralna-suradnja/


Stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja

Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području odgoja, obrazovanja, visokog školstva, znanosti i tehnologije temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje. Sklopljeni bilateralni program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZOŠ) objavljuju se tijekom cijele godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi državljani Republike Hrvatske, ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira MZO.

Službena stranica:

https://mzo.gov.hr/