Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

STIPENDIJE

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (SUZ) temelje se na bilateralnim i trilateralnim međunarodnim ugovorima, memorandumu o sporazumijevanju te ostalim programima suradnje.

Sklopljeni ugovor ili program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije objavljuju se tijekom cijele godine za razna inozemna sveučilišta.

Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Zagrebu ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira: Ured za međunarodnu suradnju SUZ-a.

Više informacija:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/;

http://www.unizg.hr/medjunarodna/stipendije/

Popis bilateralnih međunarodnih ugovora SUZ-a:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/partnerstva/bilateralna-i-multilateralna-suradnja/


Stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području odgoja, obrazovanja, visokog školstva, znanosti i tehnologije temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje. Sklopljeni bilateralni program razmjene stipendija obuhvaća razmjenu studenata, profesora, znanstvenika i istraživača na osnovu obostranog interesa i točno utvrđuje vrijeme trajanja i broj stipendija.

Natječaji za stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) objavljuju se tijekom cijele godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi državljani Republike Hrvatske, ukoliko zadovoljavaju kriterije navedene u istom. Natječaj i prijave koordinira MZOŠ.

 

Službena stranica:

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=1980

CEEPUS/Central European Exchange Program for University Studies

 

CEEPUS je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe koji se ostvaruje na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u okviru Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 8. prosinca 1993. godine.

Sadašnje ugovorne stranke u okviru CEEPUS-a čine Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmjena odvija se u okviru mreža sveučilišta. Svaka od mreža ima određeni broj ciljanih predmeta. Suradnja se odvija posebno na osnovi korespondencije instituta/fakulteta/zavoda pojedinih sveučilišta koji su aktivni u istom predmetnom području. Na svakom fakultetu postoji znanstveni koordinator koji provodi studijsku potporu, a u svakoj državi postoji Nacionalni CEEPUS koordinator (NCO) koji koordinira program na razini države.

Početkom svake kalendarske godine prijavljuju se nove ili produžuju stare mreže za slijedeću akademsku godinu. Do kraja svibnja iste godine Joint Committee of Ministers odobrava ili odbacuje prijavljene mreže.

Popis svih CEEPUS mreža sa kompletnim programom, Internet stranicama i kontakt adresama znanstvenih koordinatora pojedinih fakulteta (link na http://www.ceepus.info/)

 

Prijava za stipendiju

Preduvjet za prijavu: odslušana najmanje 2 semestra

Dužina boravka:

studijski boravak: 3-4 mjeseca

izrada završnog rada ili disertacije: 1-2 mjeseca

Stipendija:

stipendija se dobiva od gostujuće države

visina stipendije ovisi o državi u koju putujete (stipendije su prilagođene financijskoj moći i životnom standardu pojedine države)

Informacije o visini stipendija u pojedinim državama članica CEEPUS-a (http://www.ceepus.info/)

putne troškove pokriva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (povratna karta autobusnog ili željezničkog prometa)

svi CEEPUS stipendisti oslobođeni su plaćanja školarine na gostujućem fakultetu

Rokovi za prijavu:

do 10. lipnja – zaprimanje prijava za zimski semestar

do 10. studenog – zaprimanje prijava za ljetni semestar + FREEMOVER prijave

Ostale mogućnosti stipendiranja