Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Korisni linkovi
Dokumenti
Kontakti:
Ured za međunarodnu suradnju
Savjetnik za međunarodnu suradnju:
 
ECTS koordinator: 
izv. prof. dr. sc. Mario Baić
Tel/fax: +385-1-3025-602
mario.baic@kif.unizg.hr
 
Pročelnica Ureda: 
izv. dr. sc. Lidija Petrinović
Tel/Fax: 385-1-3025-602
lidija.petrinovic@kif.unizg.hr
 
Koordinator za strane studente
doc. dr. sc. Dario Škegro
Tel/Fax: 385-1-3025-602
dario.skegro@kif.unizg.hr
 
Tajnica Ureda:
Natalija Babić
Tel/Fax: 385-1-3025-602

Rezultati natječaja

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug) sa sljedećim mogućnostima razmjene (detaljnije u samom natječaju na linku http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/

Kriteriji za izradu rang liste prijavljenih kandidata su: 

  1. kriterij prethodnog korištenja sredstava iz programa mobilnosti (ERASMUS+, akademska mobilnost) - 5 bodova
  2. kriteriji redom:
  • mobilnost u svrhu nastave (5 bodova) 
  • posjetitelji s potpisivanjem ugovora (5 bodova)
  • posjetitelji s dogovaranjem buduće suradnje sa novim institucijama (5 bodova) 
Popis obavijesti