Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Korisni linkovi
Broj posjeta:
1716795
USLUGE ZA KORISNIKE

U knjižnici Kineziološkog fakulteta korisnici mogu koristiti sljedeće usluge:

Pitajte knjižničara

Rezervirajte knjižničara

 

Usluga Pitaj knjižničara informacijska je usluga namijenjena studentima i ostalim korisnicima, a služi za pronalaženje odgovarajućih izvora literature za seminarske, završne, diplomske radove te istraživanja i projekte.

Usluga Rezerviraj knjižničara usluga je namijenjena studentima i zaposlenicma koja omogućuje rezervaciju termina za konzultacije s knjižničarem.


Riješite kviz ovdje.

Možete pogledati točne odgovore nakon što riješite kviz.

Popis obavijesti