Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

PRIJAVA PROJEKTA DOKTORSKOG RADA

Koje obrasce koristimo prilikom prijave teme doktorskog rada?

Svi doktorandi popunjavaju iste obrasce, bez obzira kada su upisali doktorski studij. Svi obrasci, se mogu preuzeti na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, a obrasci 01, 04, 06 i 07 ispunjavaju se izravno u Online bazi doktoranada – OBAD.

Natrag na vrh

Na što je dobro pripaziti prilikom prijave teme?

 Obrana projekta doktorske disertacije je javna. Da bi Odbor za doktorski studij  prihvatio temu i imenovao Povjerenstvo za javnu obranu teme doktorskog rada, tema mora biti jasno obrazložena tj. naslov rada mora biti najsažetiji prikaz rada, ključne riječi najbolje iskazati ciljeve istraživanja, a prikaz problema sadržavati informaciju o tome da li su takva istraživanja već provedena (kad i gdje), u čemu bi ovo istraživanje bilo različito te interpretirati kako znanost tumači probleme vezane uz takva istraživanja. Cilj istraživanja mora biti kratko i precizno naveden, a znanstvena hipoteza istraživanja jasno oblikovana. U očekivnom planu rada tijekom istraživanja treba posebno obratiti pažnju na opis ispitanika ili materijala koji će predstavljati uzorak te navesti veličnu uzorka, postojanje kontrolne skupine ili obrazložiti specifičnosti vezane uz temu istraživanja. Svi temeljni postupci rada moraju biti u poglavlju Metode dostatno protumačeni i obrazloženi a u slučaju kraćeg opisa navesti i literaturni navod objavljenog rada gdje je postupak detaljno objašnjen. U prijavi istraživanja treba biti jasno navedeno da će biti osigurano poštivanje bioetičkih standarda i bioetičkih principa prema utemeljenim znanstvenim standardima. U metodologiji istraživanja jasno objasniti kako će se prikupljati podaci, kojih će biti osobina i mjernih ljestvica te kojim će statističkim postupcima biti obrađeni. Potrebno je navesti i razinu značajnosti kao i očekivanu snagu istraživanja. U slučaju da gore navedeno nije iz nekog razloga moguće primjeniti na temu istraživanja potrebno je posebno obrazložiti specifičnosti tog istraživanja. Odbor za doktorski studij  će posebnu pažnju posvetiti očekivanom znanstvenom doprinosu istraživanja gdje se očekuje izvorni znanstveni doprinos i obrazložena stručno znanstvena opravdanost istraživanja.

Odbor za doktorski studij  će posebno procijeniti realne uvjeta za provođenje istraživanja kao što su materijalnu uvjeti, laboratorijska oprema, dostupnost laboratorija i sl. kako doktorand ne bi zbog nekih objektivnih razloga bio prisiljen značajno produžiti ili čak i ne završiti svoje istraživanje.

Natrag na vrh

Pišem doktorski rad na engleskom jeziku. Koje obrasce trebam koristiti?

Sva dokumentacija treba biti i na engleskom jeziku i na hrvatskom ukoliko je previđena obrana doktorskog rada na engleskom jeziku uključujući obrasce DR.SC.01,02 i 03. Ovo se odnosi i na one pristupnike koji nemaju stranoga mentora niti člana povjerenstva za obranu i ocjenu stranoga državljanina, a ipak se odlučuju pisati radnju na engleskom jeziku.

Za pristupnike koji su dobili suglasnost Senata za pisanje teme na hrvatskom jeziku, a iz nekih razloga odluče pisati doktorat na engleskom, ili drugom stranom jeziku, dužni su putem sastavnice poslati obrasce DR.SC. 01., 02. i 03. na engleskom jeziku u digitalnom obliku i potpisane originale.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja