Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

MENTORSTVO

Tko može biti mentor?

Za mentora može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. Izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje, ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu;

2. Voditelj ili član znanstvenoistraživačkog projekta, odnosno aktivan istraživač ili umjetnik u djelokrugu istraživanja iz kojeg se radi doktorski rad;

3. Znanstveno ili umjetnički aktivna, relevantna u međunarodnoj znanstvenoj ili umjetničkoj zajednici, te koja je u posljednjih pet godina objavila znanstvene radove ili prezentirala umjetnička djela vezana za temu doktorskog istraživanja.

Iznimno, mentor može biti i professor emeritus, što mora potvrditi vijeće doktorskog studija ili vijeće područja.

Natrag na vrh

Na što još treba paziti prilikom predlaganja mentora?

Sukladno čl. 22 Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu svi članovi sveučilišne zajednice trebaju izbjegavati sukobe interesa koje mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi i slične situacije. Zbog toga pri imenovanju mentora treba izbjegavati imenovanje mentora koji su u obiteljskim odnosima s pristupnikom. Također, treba izbjegavati imenovanje umirovljenih nastavnika za mentore doktorskog rada. Izuzetak su slučajevi u kojima je mentor preuzeo mentorstvo prije odlaska u mirovinu. U takvim situacijama mentor ima pravo dovesti to mentorstvo do kraja uz suglasnost vijeća doktorskog studija.

Natrag na vrh

U kojem slučaju doktorand može predložiti dva mentora?

Drugog mentora doktorand može predložiti u slučaju interdisciplinarnog istraživanja, dakle, kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Također, drugi mentor može se dodijeliti u slučaju kada doktorand provodi istraživanje u više ustanova, kao što je to slučaj kod dvojnih doktorata (cotutelle de these). U oba slučaja pravilo je da je jedan od mentora sa Sveučilišta u Zagrebu.

Natrag na vrh

Može li umirovljeni profesor biti mentor?

Umirovljeni profesor ne može biti mentor, osim u slučaju kada se radi o profesoru emeritusu ili u slučaju da je mentorstvo započeto prije odlaska u mirovinu. U takvim  situacijama mentor ima pravo dovesti to mentorstvo do kraja uz suglasnost vijeća doktorskog studija. 

Natrag na vrh

Može li mentor biti osoba koja nema znanstveno-nastavno zvanje?

Mentor može biti samo osoba koja je izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje docenta ili zvanje znanstvenog suradnika. Namjera potonjeg dijela bila je omogućiti zaposlenicima pojedinih znanstvenih instituta da budu mentori doktorandima

Natrag na vrh

Mogu li prvi i drugi mentor biti s iste sastavnice (fakulteta)?

Prvi i drugi mentor mogu biti s iste sastavnice ako za to postoji opravdan razlog, na primjer ako se dva mentora s iste sastavnice odabiru da bi se pokrila dva različita znanstvena područja ili barem dvije različite znanstvene grane u kojima se provodi doktorsko istraživanje.

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja