Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sukladno članku 62. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti javno su dostupni doktorski radovi koje su Povjerenstva za ocjenu i obranu ocjenila pozitivnim: Vučić Damir

Popis obavijesti