Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

Zahtjev za odobrenje teme vašeg diplomskog rada zbog tehničkih poteškoća u ovoj ak. godini nećete moći prijaviti u e- evidencije.
Način predaje zahtjeva Povjerenstvu za diplomske radove je sljedeći:
1.    Zahtjev koji Vam  se nalazi u prilogu izabirete ovisno o vrsti rada (eksperimentalni ili teorijski); 
2.    u suradnji s mentorom ispunjavate ga u digitalnom obliku;
3.    isprintan i potpisan Zahtjev predajete u Studentsku referadu. 


izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin
Prodekanica za nastavu i studente

Popis obavijesti
Diplomski Rad