Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

s obzirom na novonastalu situaciju i veliki broj upita studenata, koji vrijeme provedeno u karanteni žele iskoristiti za pripremu i pisanje diplomskog rada, upute su sljedeće: 

  • student Zahtjev za odobrenje teme (ovisno o vrsti rada - niže na stranici) treba digitalno ispuniti i poslati svome mentoru na pregled;
  • nakon provedenih konzultacija, korekcija i zajedničkog dogovora mentor će, kao potvrdu o suglasnosti, ispunjeni Zahtjev poslati s osobnog mail-a predsjednici Povjerenstva za diplomske radove studenata na: maja.horvatin@kif.hr

Članovi Povjerenstva će nakon pregleda Zahtjeva odluku o prihvaćanju / doradi / odbijanju teme, poslati u najkraćem mogućem vremenu mentoru studenta.

Popis obavijesti
Diplomski Rad