Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

Studenti koji namjeravaju diplomirati do kraja ove akademske godine, do 30. 9. 2020. godine obvezni su najkasnije u ponedjeljak 31. kolovoza 2020. godine svojim mentorima na mail poslati finalnu varijantu svog diplomskog rada i izvješće o provjeri autentičnosti istog (upute su na http://kif.hr/studiji/sveucilisni_studiji/diplomski_rad), kako bi ih mentori na vrijeme stigli poslati u Studentsku referadu u daljnju proceduru

Popis obavijesti
Diplomski Rad