Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Kontakti:

VAŽNA OBAVIJEST

svim pristupnicima zainteresiranim za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije u ak. 2016./2017. godini

I.

Sukladno dobivenoj Obavijesti Sveučilišta u Zagrebu od 26. srpnja 2016. godine, kojom je ovom Fakultetu odobrena tražena prenamjena nepopunjenih upisnih mjesta namijenjenih stranim državljanima na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (4 nepopunjena upisna mjesta), ovim putem obavještavamo sve zainteresirane pristupnike koji su pristupili razredbenom postupku za upis na navedeni studij u ljetnom roku i koji su, na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi i na temelju ostvarenih rezultata na razredbenom ispitu, ostvarili pravo upisa na studij, ali se ipak, zbog ograničenog broja upisnih mjesta, nisu uspjeli i upisati na željeni studij (pristupnici na konačnoj rang-listi državljana RH od 18.7.2016. godine od red. br. 231 - 374), ukoliko su i dalje zainteresirani za upis na redoviti Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije u ak.2016./17. god. obvezni su:

  1. ponovno se prijaviti u predviđenom roku za podnošenje prijava za upis na studij u jesenskom roku elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 22.07.-02.09.2016. godine.
  2. osim prijave za upis na studij koju izravno unose u NISpVu , predati i prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru posebnih sposobnosti). Prijave se predaju na propisanom obrascu osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, u vremenu od 29.08.-02.09.2016. godine od 10-13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu.

II.

Sukladno navedenoj Obavijesti Sveučilišta razredbeni ispit u jesenskom roku neće se međutim održati već će se svim prijavljenim pristupnicima priznati rezultati postignuti na razredbenom ispitu u ljetnom roku, a navedena četiri slobodna upisna mjesta popunit će se prijavljenim pristupnicima isključivo prema navedenoj rang listi prioriteta za upis na studij od 18.7.2016. godine (počev od red. br. 231. do popune navedena četiri upisna mjesta).

 

III.

Za sva eventualna dodatna pitanja i informacije pristupnici se mogu izravno obratiti Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta od 22.8.2016. godine na dalje na tel.01/3658-625 ili na e-mail referada@kif.hr.

 

Predsjednik Povjerenstva za

provođenje razredbenog postupka

doc.dr.sc. Mario Baić, v.r.

Popis obavijesti