Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Kontakti:

 1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se samo za pristupnike strane državljane na kojoj rang listi je ostalo 5 nepopunjenih upisnih mjesta. Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Razredbeni ispit u rujanskom roku za sve prijavljene pristupnike strane državljane za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija održat će se u subotu, 7. rujna 2019. godine.

 1. Razredbeni ispit za upis pristupnika na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u rujanskom roku održat će se za slijedeće smjerove:
 1. Redoviti studij:
 1. Sportska rekreacija – 8 slobodnih mjesta
 1. Izvanredni studij:
 1. Fitnes – 30 slobodnih mjesta
 2. Kondicijska priprema sportaša – 48 slobodnih mjesta
 3. Sportska rekreacija21 slobodno mjesto
 4. Razni sportovi - 114 slobodnih mjesta

U ak. 2019./2020. god. za sada su otvoreni slijedeći sportski smjerovi: Biciklizam, Klizanje, Konjički sport, Nogomet, Ples, Sportska gimnastika i Skijanje.

Ostali sportski smjerovi otvorit će se u slučaju da se za upis na studij prijavi:

 1. makar 1 kandidat - kategorizirani vrhunski sportaš  ili II. kategorije u dotičnoj grani sporta;
 2. najmanje 3 kandidata koja u dotičnoj grani sporta imaju III., IV., V. ili VI. kategoriju; ili
 3. najmanje 5 kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za upis na studij za pojedini sportski smjer.

 

 1. Razredbenom ispitu u rujanskom  roku mogu ponovno pristupiti i pristupnici koji su bili na razredbenom ispitu za upis na redoviti ili izvanredni preddiplomski stručni studij u srpanjskom roku, a nisu stekli uvjete upisa na željeni studij.
 2. Istodobno, pristupnicima koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge uvjete za upis na redoviti preddiplomski stručni studij, a na željeni studij nisu se uspjeli upisati zbog ograničene upisne kvote, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u rujanskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Pristupnicima za upis na studij iz prethodnog stavka omogućit će se, na njihovo traženje, ponovno polaganje razredbenog ispita  u rujanskom roku, s tim da će im se u tom slučaju prilikom utvrđivanja rang-liste prioriteta za upis na studij priznati isključivo rezultati ponovljenog razredbenog ispita, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

 1. Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku prešli razredbeni prag i ispunili sve druge tražene uvjete za upis na izvanredni preddiplomski stručni studij, a na željeni studij nisu se upisali iz osobnih razloga, postignuti rezultati na razredbenom ispitu priznat će se kao relevantni rezultati za upis na izvanredni studij na istom smjeru u rujanskom roku, uz uvjet da izvrše prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.
 2. Pristupnici koji su na razredbenom ispitu u srpanjskom roku uredno obavili zdravstveni pregled, zadovoljili na provjeri znanja plivanja i na provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti ali se na željeni studij nisu upisali, a žele promijeniti smjer u rujanskom roku, podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustavu prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu,

 1. Pristupnicima  koji su ove godine u srpanjskom roku položili razredbeni ispit za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija, priznat će se kao uredno obavljen zdravstveni pregled i uspješno provedena provjera znanja plivanja.

Na razredbenom ispitu za upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u rujanskom roku isti pristupnici podvrgavaju se samo provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili specifičnih motoričkih sposobnosti za željeni smjer, a troškove razredbenog ispita plaćaju 300,00 kuna.

Navedeni pristupnici obvezni su izvršiti prijavu na studij elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i Kineziološkom fakultetu u predviđenom vremenu.

Napomene:

 1. Prijave za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija (isključivo strani državljani) i izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera u rujanskom roku podnose se, kao i u srpanjskom roku, elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr u vremenu od 23.7. - 4.9.2019. godine.
 2. Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVu, pristupnici su također dužni, u vremenu od 29.8.- 4.9.2019. godine predati prijavu za razredbeni ispit (dodatnu provjeru motoričkih sposobnosti i znanja). Prijave se predaju na propisanom obrascu osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, u vremenu od 10-13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu.

Razredbeni ispit u rujanskom roku za sve pristupnike strane državljane koji su prijavljeni za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologija i za pristupnike prijavljene za preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera održat će se u subotu, 7. rujna 2019. godine.

 

Popis obavijesti