Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Znanost na Kineziološkom fakultetu

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je fakultet u kojemu se uz obrazovne aktivnosti provode i znanstveno-istraživačke aktivnosti iz područja društvenih znanosti polja kineziologija ali i iz područja biomedicine i zdravstva. Osnovni cilj je postizanje znanstvenih rezultata koji su relevantni na međunarodnoj razini te kvalitetno znanstveno poslijediplomsko obrazovanje kroz doktorski studij. Osnovne organizacijske jedinice koje omogućavaju provođenje znanstveno istraživačkog rada djeluju u okviru INSTITUTA ZA KINEZIOLOGIJU. Temeljna funkcija Instituta za kineziologiju (u daljnjem tekstu: Institut) znanstveno je istraživanje i transfer znanja u svrhu unapređenja ukupnog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u znanstvenom polju kineziologije i s njom povezanim znanstvenim granama i disciplinama. Članovi Instituta su svi znanstvenici; nastavnici, suradnici i znanstveni novaci kao i vanjski suradnici Fakulteta.

Unutar Instituta djeluju uže ustrojbene jedinice:

I Centar za znanstvena istraživanja u okviru kojeg se neposredno provode temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja, a unutar kojeg se osnivaju i djeluju posebni istraživački laboratoriji: 

II Centar za transfer znanja u kineziologiji u okviru kojeg se prikuplja znanje (znanstveni i stručni resursi) te se ono kroz nastavu, cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje, skupove, izdavaštvo, studije, elaborate, ekspertize, savjetovališta, medije i druge oblike aktivnosti prenosi prema krajnjim korisnicima u svim područjima primijenjene kineziologije.

III Dijagnostički centar u kojem se provode dijagnostički postupci u svim područjima primijenjene kineziologije korištenjem opreme istraživačkih laboratorija i posebne dijagnostičke opreme za sada prvenstveno namijenjen utvrđivanju razine treniranosti kod vrhunskih sportaša s ciljem razvoja dijagnostike i u populaciju rekreativaca. PROMO VIDEO DIJAGNOSTIČKOG CENTRA.