Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Nedavna studija predvođena istraživačima s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu pružila je vitalne uvide u srednjoročne posljedice ograničenja povezanih s COVID-19 pandemijom na tjelesni fitnes djece u Sloveniji. Vodeći autor studije objavljene u „The Lancet – Regional Health Europe“ i provedene u suradnji s Fakultetom za šport u Ljubljani je naš doktorand Antonio Martinko, a jedan od glavnih autora članka je izv. prof. Maroje Sorić, oboje istraživači Laboratorija za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti Kineziološkog fakulteta.

Dokazi prije ove studije nagovijestili su potencijalne negativne posljedice epidemioloških ograničenja vezanih uz pandemiju: smanjenu tjelesnu aktivnost, produljeno vrijeme provedeno pred ekranom i produljeno vrijeme spavanja. Istraživanje je obuhvatio ukupno 41.330 djece iz različitih regija Slovenije koja su praćena tijekom četiri godine pomoću nacionalnog sustava za praćenje fitnesa SLOfit. Bitno je naglasiti da se ova studija provela na dječjoj populaciji - skupini koja se često podcjenjuje u raspravama o zdravlju. Implikacije su duboke jer je tjelesni fitnes u djetinjstvu izravno povezan s tjelesnim, mentalnim i kognitivnim zdravljem, a služi i kao indikator cjeloživotnih zdravstvenih ishoda. Štoviše, ovo je istraživanje pomno ispitalo utjecaj pandemije na djecu s normalnom tjelesnom masom, prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću prije pandemije, stavljajući u središte pozornosti učinak COVID-19 na nejednakosti u zdravlju među različitim skupinama djece s obzirom na status uhranjenosti.

Rezultati ove studije otkrivaju da su tijekom pandemije djeca doživjela značajno smanjenje različitih komponenti tjelesnog fitnesa. Međutim, razdoblje nakon pandemije obilježeno je divergentnim trendovima koji se pojavljuju s obzirom na status uhranjenosti, spol, i pojedine komponente fitnesa. Što je najupečatljivije, studija je otkrila da se tjelesni fitnes kod većine grupa djece nije u potpunosti vratio na pretpandemijske razine. Ovo naglašava žurnu potrebu za inicijativama na populacijskoj razini, usmjerenim na revitalizaciju tjelesnog fitnesa djece.

Laboratorij za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti

VODITELJ LABORATORIJA: izv. prof. dr. sc. Maroje Sorić  

PROMO VIDEO LABORATORIJA.       

OPIS LABORATORIJA (područje istraživanja – strateški pravci): 

Dva su glavna pravca istraživanja kojima se naš laboratorij bavi:

 • Istraživanje i razvoj objektivnih metoda za mjerenje tjelesne aktivnosti. Osim validacijskih studija u laboratoriju i tijekom svakodnevnog života, ova tema uključuje i razvoj novih programskih rješenja za izražavanje tjelesne aktivnosti, te primjenu različitih metoda za mjerenje tjelesne aktivnosti u epidemiološkim istraživanjima te u kliničkim intervencijskim studijama.
 • Praćenje populacijske razine tjelesne aktivnosti. U okviru ovog smjera istraživanja radimo na razvoju različitih sustavnih rješenja  za praćenje razine tjelesne aktivnosti. Trenutni prioritet su nosive tehnologije, u kombinaciji s prikupljanjem informacija o kontekstu tjelesne aktivnosti. Osim toga, dizajniramo i ostale sustave za monitoring populacije.

MJERNI UREĐAJI:

 • 20 SenseWear Core monitora tjelesne aktivnosti
 • 30 Fitbit ChargeHR uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 50 Fitbit Charge 3 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 7 Fitbit Charge 2 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 6 Garmin Vivomove uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 6 Garmin Vivosmart 3 uređaja za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 1 Xiaomi mi band 1 uređaj za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 1 Xiaomi mi band 2 uređaj za praćenje tjelesne aktivnosti
 • 10 GeneActive tro-osnih akcelerometara

PROJEKTI:

 • 2018-2022 Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) – Obzor2020
 • 2020-2022 The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents (FitBack) – Erasmus+: SCP - Collaborative Partnerships
 • 2016-2020 Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji (CRO-PALS)- HRZZ
 • 2018, 2019: Razvoj karijera mladih istraživača - HRZZ 

 

Popis disertacija, diplomskih radova, radova za Rektorovu nagradu i ostalih radova proizašlih iz rada laboratorija: 

 • Soric M, Mikulic P, Misigoj-Durakovic M, Ruzic L, Markovic G. Validation of the Sensewear Armband during recreational in-line skating. European Journal of Applied Physiology 2012; 112(3):1183-8.
 • Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M.   Validation of a multi-sensor activity monitor for assessing sleep in children and adolescents. Sleep Medicine 2013; 14(2):201-205.
 • Soric M, Misigoj-Durakovic M. Physical activity levels and estimated energy expenditure in overweight and normal-weight 11-year-old children. Acta Paediatrica 2010; 99(2):244-250.
 • Štefan, L., Sorić, M., Devrnja, A., Petrić, V., & Mišigoj-Duraković, M. One-year changes in physical activity and sedentary behavior among adolescents: the Croatian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-PALS). International journal of adolescent medicine and health 2018 [Epub ahead of print]