Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sportsko dijagnostički centar

VODITELJ SPORTSKO DIJAGNOSTIČKOG CENTRA: izv. prof. dr. sc. Vlatko Vučetić

PROMO VIDEO SDC-a

SURADNICI: prof. dr. sc. Davor Šentija, prof. dr. sc. Pavle Mikulić, dr. sc. socio. Jere Gulin

STUDENT-LABORANT: Luka Klarić

AKTIVNOSTI SPORTSKO DIJAGNOSTIČKOG CENTRA:

  • Provođenje dijagnostičkih postupaka za sportaše i rekreativce usmjereno je na optimizaciju njihovih izvedbi i uvid u stanje treniranosti, koristeći napredne mjerne instrumente, protokole i tehnologije za detaljnu evaluaciju stanja treniranosti.
  • Provođenje mjerenja za znanstveno-nastavne potrebe, čime se podupire akademska izvrsnost i omogućava studentima i djelatnicima pristup dijagnostičkoj opremi. Primarno se to odnosi na ocjenske radove, odnosno mjerenja za potrebe diplomskih i doktorskih radova te znanstvene radove djelatnika Fakulteta.
  • Edukacija studenata kroz praktično iskustvo u mjerenjima i dijagnostici (u ulozi studenta-mjerioca) ključna je za njihov razvoj, omogućavajući im stjecanje vrlo vrijednih praktičnih znanja i vještina.
  • Aktivna suradnja s drugim laboratorijima unutar Fakulteta potiče multidisciplinarni pristup u istraživačkim i edukativnim projektima, doprinoseći inovacijama i napretku u području sportskih znanosti.

USLUGE DIJAGNOSTIKE STANJA TRENIRANOSTI:

  • Morfološke karakteristike: Provodimo detaljno utvrđivanje osnovnih morfoloških obilježja ispitanika, uključujući analizu sastava tijela koristeći bioelektričnu impedanciju i metodu kožnih nabora.
  • Motoričke sposobnosti: Skup odabranih testova prilagođavamo sukladno specifičnostima sporta i razvojnoj fazi sportaša, s fokusom na testiranje brzine, agilnosti, jakosti, snage i fleksibilnosti. Za mjerenja koristimo sofisticirane protokole i naprednu dijagnostičku opremu, uključujući uređaje za mjerenje vremena (štoperice, witty sustav, Sportreact), sile (Kistler Quattro Jump i KiJump platforme), radare (Stalker) i dinamometre, što omogućava sveobuhvatnu analizu motoričkih sposobnosti i vještina.
  • Funkcionalne sposobnosti: Dominantno provodimo spiroergometrijske testove na pokretnom sagu, uz opciju testiranja na različitim ergometrima (veslački ergometar, bicikl ergometar, ručni ergometar, itd.). Također nudimo mogućnost provođenja terenskih testova pomoću mobilne spiroergometrije, što omogućava detaljnu evaluaciju funkcionalnih sposobnosti ispitanika u različitim uvjetima.

Repozitorij