Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Laboratorij za vodene sportove

VODITELJ LABORATORIJA: prof. dr. sc. Goran Leko

PROMO VIDEO LABORATORIJA.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

  • laboratorij funkcionira u sklopu Katedre za vodene sportove.
  • znanstvena istraživanja u području vodenih sportova
  • testiranja u vodi i testiranja na suhom
  • dijagnostika sportaša je u uskoj svezi s ostalim segmentima Sportsko-dijagnostičkog centra KIF-a te se u slučaju potrebe za dijagnostikom koja uključuje i mjerenja primitaka kisika ili maksimalnog primitaka kisika koristi i jedan od uređaja za analizu zraka u sklopu ostalih dijelova Instituta

OPREMA:

  • plivački ergometar (Biokinetic)
  • dinamometri
  • podvodne kamere
  • software za programiranje treninga i biomehaničku analizu
  • utvrđivanje laktatne krivulje (tempomat, laktatomjeri, pulsmetri)
  • oprema za trenažni proces (Pulsmetri, instrumenti za davanje tempa, peraje, disalice, plutače itd.)