Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti
LABORATORIJ ZA MEDICINU SPORTA I VJEŽBANJA - PRIMJENJENA FIZIOLOGIJA

VODITELJI LABORATORIJA:  prof. dr. sc. Branka Matković, prof. dr. sc. Lana Ružić, izv. prof. dr. sc.  Davor Šentija

PROMO VIDEO LABORATORIJA.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

 • istraživanja iz područja primijenjene fiziologije sporta i tjelesne aktivnosti
 • istraživanja vezana uz oksidacijski stres i tjelesnu aktivnost, biomarkere mišićnog oštećenja kao odgovor na umor, biomarkere oštećenja mišića tijekom oporavka u svezi s primjenom eksterne kompresije, te integraciju biomehaničkih, termodinamičkih, metaboličkih i ventilacijskih parametara pri progresivnom opterećenju
 • istraživanja u području kinetike primitka kisika, naročito  u različitim toplinskim uvjetima te studije o utjecajima različitih oblika tjelesne aktivnosti na glikemičku kontrolu dijabetičara
 • istraživanja vezana uz prehranu sportaša
 • istraživanja u području alpskog skijanja, kao rekreacijske aktivnosti ali i kao vrhunskog sporta u području fiziologije i zdravlja

OPREMA:

 • nekoliko ergometara za dozirano opterećivanje sportaša
 • biokemijski uređaji za laktatnu i osnovnu biokemijsku dijagnostiku
 • interface-o Xplorer GLX Datalogger (PASCO Scientific, USA)
 • periferni uređaji i senzori za prikupljanje, grafički prikaz, pohranjivanje i analizu kinematičkih i temperaturnih podataka
 • VitalSense (Mini Mitter, OR) telemetrijski sustav za mjerenje središnje temperature tijela
 • dinamometri

PROJEKTI I ISTRAŽIVANJA U TIJEKU

 • Utjecaj vanjskih i unutarnjih rizičnih čimbenika na ozljede u skijanju
 • ACTN 3/R577X, ADRB 3 i ACE polimorfizmi kod vrhunskih sportaša ekipnih sportova
 • Utjecaj rekreacijskog alpskog skijanja i boravka na visini od 1250-2000 m na transportni sustav za kisik
 • Vidno polje i vrijeme reakcije alpskih skijaša rekreacijske razine ovisno o skijaškoj kacigi i skijaškim naočalama
 • Učinci oporavka u hiperoksiji nakon intervalnog treninga visokog intenziteta u hipoksiji na transportni sustav za kisik i aerobne sposobnosti (suradnja s Sveučilištem u Beirutu)
 • Projekt: Žene u sportu: ispitivanje primjenjivosti postojećih referentnih intervala za kompletnu krvnu sliku i testosteron (HemSter studija) – suradnja s KB „Sv. Duh“ i Sveučilištem u Osijeku
 • Razlike u pojavnosti hipoglikemije nakon treninga jakosti i aerobnog tipa vježbanja u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 1
 • Projekt: Utjecaj kratkotrajne normobarične hipoksije na biomarkere stresa i umora (Potpora Sveučilišta)

S obzirom na opseg laboratorijskih pretraga uspostavljena je suradnja s laboratorijem Genos, Institutom Ruđer Bošković, Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Veterinarskim fakultetom, Poliklinikom za medicinu rada i sporta  Grada Zagreba. Fakultet u suradnji s Institutom za antropologiju i Sveučilištem u Ferrari od 2013.g. provodi zajednički projekt o biološkim i biomehaničkim karakteristikama sprinterskog trčanja.