Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti
LABORATORIJ ZA MOTORIČKU KONTROLU I IZVEDBU

VODITELJI LABORATORIJA:

prof. dr. sc. Goran Marković, prof. dr. sc. Pavle Mikulić

SURADNIK U LABORATORIJU:

izv. prof. dr. sc. Saša Vuk

DOKTORSKI STUDENTI KOJI RADE U LABORATORIJU:

Sandro Venier, mag.cin. et bacc.physioth.

Bela Ščapec, mag.cin.

Dorian Varović, mag.cin.

STUDENT-LABORANT:

Jelena Pehar

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

 • Izučavanje neuromehaničkih obilježja ljudskog pokreta
 • Mjerenje živčanomišićnih funkcija i motoričke kontrole čovjeka

AKTUALNA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTI:

 • Trenutno su u laboratoriju aktualne dvije linije istraživanja: 
  • (1) akutni i kronični učinci treninga s otporom na živčanomišićnu funkciju i motoričku kontrolu čovjeka, i
  • (2) učinci sportskih suplemenata na živčanomišićnu funkciju/sportsku izvedbu.

OPREMA LABORATORIJA:

 • 3-komponentna platforma za mjerenje sile (AMTI)
 • 2 izometrična dinamometra za donje ekstremitete
 • izokinetički dinamometar (BIODEX SYSTEM 4)
 • 16-kanalni telemetrijski EMG sustav (DELSYS)
 • 4-kanalni stimulator živaca i mišića (EMF-FURLAN)
 • 2 digitalna goniometra (BIOMETRIC)
 • Ultrazvučni aparat (SIEMENS Sonoline)
 • Linearni pretvornik pomaka/uređaj za mjerenje brzine pokreta GymAware (Kinetic Performance technology)

MEĐUNARODNA SURADNJA:

Laboratorij ima uspostavljenu i kontinuiranu suradnju sa slijedećim istraživačima u inozemstvu:

 • dr. sc. Nejc Šarabon (Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija),
 • dr. sc. Jozo Grgić (Institute for Health and Sport, Victoria University, Melbourne, Australija),
 • dr. sc. Mark Latash (Department of Kinesiology, Pennsylvania State University, State College, SAD),
 • dr. sc. Brad Schoenfeld (Lehman College, City University of New York, New York, SAD)
 • dr. sc. Dragan Mirkov (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija),
 • dr. sc. Jarek Mäestu (Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Tartu, Tartu, Estonija),
 • dr. Vedran Hadžić (Fakulteta za Šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija).

RECENTNO (2020. - danas) OBRANJENI DOKTORSKI RADOVI: 

 • Tomčić, Jasminka. Evaluacija jakosti i snage mišića trupa: uloga u motoričkoj izvedbi nogometaša. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2021. (Mentor: Goran Marković)
 • Puklavec, Aleksandar. Učinci različite količine i vrste povratnih informacija u procesu učenja skoka u dalj. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2021. (Mentor: Pavle Mikulić)
 • Uzelac-Šćiran, Tomislav. Promjene u skakačkoj i sprinterskoj izvedbi dječaka različite biološke dobi nakon ciklusa skakačkoga treninga. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2021. (Mentor: Pavle Mikulić)
 • Sabol, Filip. Akutni učinak tri različite doze kofeina na izvedbu balističkih pokreta, jakost i mišićnu izdržljivost. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2020. (Mentor: Pavle Mikulić)

PUBLIKACIJE:

Goran Marković - Scopus, PubMed

Pavle Mikulić - Scopus, PubMed