Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti
LABORATORIJ ZA SPORTSKE IGRE

VODITELJ LABORATORIJA: prof. dr. sc. Damir Knjaz, doc. dr. sc. Tomislav Rupčić

PROMO VIDEO LABORATORIJA.

WEB STRANICA LABORATORIJA.

SURADNICI: prof. dr. sc. Bojan Matković, prof. dr. sc. Branka Matković, prof. dr. sc. Lana Ružić, izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović i dr. sc. Marijo Baković

Laboratorij u području svojeg djelovanja surađuje i sa drugim priznatim svjetskim znanstvenim institucijama kao što su: Penn State University (SAD), The Norwegian School of Sport Sciences (Oslo, Norveška), Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport (Bratislava, Slovačka), Masaryk University, Faculty of Sports Studies (Brno, Češka); Beijing Sport University (Peking, Kina), itd. Također, laboratorij surađuje i sa mnogobrojnim proizvođačima znanstveno dijagnostičke i sportske opreme (MICROGATE, SKLZ, SAMSUNG) te za njihove potrebe provodi validaciju i testiranje iste.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

 • osnovan s ciljem provedbe znanstvenih istraživanja iz područja sportskih igara na temelju kojih je objavljeno nekoliko radova u znanstvenim časopisima, a ujedno su u postupku izrade i doktorske disertacije iz različitih istraživačkih područja
 • laboratorij je osposobljen i za provedbu dijagnostičkih postupaka u području vrhunskog sporta
 • provedba specifičnih terenskih mjerenja s obzirom na karakteristike određenog sporta

OPREMA:

 • OPTOJUMP – optički sustav za mjerenje kinematičkih parametara kontakta s podlogom kao što su visina odraza, trajanje kontakta s podlogom, vrijeme leta
 • GYKO – utvrđivanje trajanja koncentrične i ekscentrične faze tijekom određene motoričke radnje ili putem standardiziranih protokola procjene stupnja dinamičke ravnoteže
 • WITTY (GATE) – fotoćelije koje se koriste za potrebe mjerenja prolaznih vremena i konačnog rezultata u testovima u kojima je glavna promatrana varijabla vrijeme
 • WITTY (SEM) – koristi se za procjenu bazične i specifične agilnosti, vremena reakcije, brzine, koordinacije
 • POLAR (M400, V800, H7,H10)– mjerači frekvencije srca
 • Bodymetrix- sustav koji pomoću ultrazvučne tehnologije procjenjuje udio potkožnog masnog tkiva i mišićne mase
 • SCOUT+ - laktatomjer za potrebe utvrđivanja koncentracije laktata u krvi
 • Panasonic GH5, Garmin Virb i GoPro – video kamere za analizu specifičnih motoričkih kretnji tijekom procesa usvajanja i usavršavanja određenog motoričkog znanja
 • dijagnostički uređaji za znanstvena istraživanja u području košarkaške igre (94 fifty SMART SENSOR BASKETBALL – pametna lopta; DR. DISH - košarkaški top)
 • XSENS Awinda – kinematički sustav za analizu prostorno vremenskih parametara koji se koristi u realnom vremenu i prikuplja podatke na frekvenciji od 60Hz
 • XSENS Link - kinematički sustav za analizu prostorno vremenskih parametara koji se može koristiti u realnom vremenu, ali i bez direktne povezanosti s računalom te prikuplja podatke na frekvenciji od 240Hz
 • Novel ulošci – ulošci za mjerenje veličine i distribucije sile pritiska stopala na podlogu, primjenjivo u više vrsta obuće

PROJEKTI:

 • 2018. - 2019. - u suradnji s HEP-om - „Definiranje i modeliranje novih dijagnostičkih metoda u postupcima procjene i unaprjeđenja kvalitete skijaša i skijaške opreme“
 • 2017. - 2018. - u suradnji s HEP-om - „Optimizacija procesa učenja motoričkih znanja u alpskom skijanju“
 • 2016. - 2017. - u suradnji s HEP-om - „Utjecaj antropoloških obilježja i specifičnih motoričkih znanja na situacijsku i natjecateljsku učinkovitost u alpskom skijanju“
 • 2016. - 2019. - u suradnji s HKS-om - „Definiranje kinematičkih parametara u prostoru specifičnih motoričkih znanja u košarci“
 • 2016. - 2019. - „Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre“
 • uz gore navedene projekte, Laboratorij za sportske igre također provodi i dijagnostička mjerenja u raznim sportovima - košarka, nogomet, rukomet, judo, skijanje, itd., te specifična terenska mjerenja u suradnji s HAKS-om (Hrvatski auto i karting savez)