Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti
LABORATORIJ ZA PSIHODIJAGNOSTIKU

VODITELJICA LABORATORIJA: prof. dr. sc. Renata Barić

PROMO VIDEO LABORATORIJA.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

  • djeluje u okviru Instituta za kineziologiju, a djelatnost laboratorija obuhvaća specifičnu ponudu psiholoških usluga iz područja psihodijagnostike i psihoedukacije, specijaliziranih za područje sporta
  • ponuda obuhvaća: psihološku procjenu i analizu sportaša pojedinaca (djece i odraslih); psihološku analizu sportskih timova, grupa i/ili organizacija, izradu psiholoških profila sportaša/ekipa, analizu grupne dinamike, stručne edukacije i radionice za sudionike sportskog okruženja, planiranje i provođenje znanstvenih istraživanja u području psihologije, psihologije sporta i kineziologije; planiranje i realizaciju znanstvenih projekata, prikupljanje i analizu podataka različitih psiholoških varijabli u znanstvene svrhe

OPREMA:

  • navedeno se realizira u suradnji sa sportskim psihologom s dugogodišnjim iskustvom u radu sa brojnim sportašima u području psihološke pripreme, a primjenom različitih psihologijskih mjernih instrumenata i tehnika za procjenu psiholoških varijabli općenito, ali i specifično prilagođenih području sporta. Navedeni instrumenti koriste se, a cjelokupna djelatnost procjene provodi se u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i Etičkim kodeksom psihološke struke

PROJEKTI:

U dosadašnjem radu laboratorija ostvarena je suradnja sa sportašima različitih sportova, sportskim savezima i sportskim trenerima.