Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Laboratorij za epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti

VODITELJ LABORATORIJA: izv. prof. dr. sc. Danijel Jurakić (DJ)

PROMO VIDEO LABORATORIJA.

SURADNICI: Marija Rakovac (MR), Maroje Sorić (MS), Tatjana Trošt Bobić (TTB)

Laboratorij ima uspostavljenu usku suradnju s istraživačkom grupom pod nazivom “Active Living & Public Health Group” koja djeluju na „Institute for Health and Sport (iHeS), Victoria University, Melbourne, Australija“ pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Željka Pedišića.

AKTIVNOSTI LABORATORIJA:

Aktivnosti laboratorija se mogu opisati u okviru u dva strateška pravca djelovanja:

 1. Epidemiologija tjelesne aktivnosti. U okviru ovog strateškog pravca, aktivnosti Laboratorija usmjerene su na epidemiološka istraživanja koja obuhvaćaju utvrđivanja razine, distribucije i odrednice tjelesne aktivnosti na populacijskoj razini kao i istraživanja povezanosti tjelesne aktivnosti s različitim aspektima zdravlja i ponašanjima koja su povezana sa zdravljem. Nova istraživanja, između ostalog, bit će usmjerena na utvrđivanje utjecaja dnevne raspodjele vremena (24-satna kompozicija) provedenog u tjelesnoj aktivnosti, sjedilačkom ponašanju i spavanju na različite aspekte zdravlje populacije.
 2. Promocija tjelesne aktivnosti. Aktivnosti Laboratorija u okviru ovog strateškog smjera obuhvaćaju provedbu i evaluaciju intervencija i kampanja za promociju tjelesne aktivnosti.  Buduća istraživanja bit će usmjerena na evaluaciju intervencija putem interneta (društvene mreže, e-mail, on-line alati, mobilne aplikacije…) u kojima će se primjenjivati različite kombinacija tehnika za promjenu ponašanja definirane BCT(V1) taksonomijom.  

 OPREMA:

24 x GENEActiv Original - akcelerometar

6 x GENEActiv stanica za punjenje i preuzimanje podataka

1 x Laptop Lenovo Yoga

 

PROJEKTI U TIJEKU:

 1. Creating Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European Union (SCforH) – provedba započela 1. 1. 2020. (financiranje odobreno u sklopu Erasmus+ Sport programa – kolaborativni projekti u kojem sudjeluje 17 internacionalnih partnerskih institucija) – DJ voditelj projekta, MR suradnica na projektu
 2. Petica – igrom do zdravlja – MR i DJ suradnici na projektu, voditelj: Hrvatski liječnički zbor
 3. Physical activity country cards – DJ suradnik na projektu, voditelj projekta: „Lancet physical activity observatory“ tima stručnjaka.
 4. Intervencija za promociju tjelesne aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: randomizirani kontrolirani pokus -MR i DJ voditelji projekta

 

ZAVRŠENI PROJEKTI:

 1. European Collaborative Partnership on Sport and Health Enhancing Physical Activity - EPHEPA (financirano u sklopu Erasmus+ Sport programa – kolaborativni projekti) – MR i DJ suradnici na projektu
 2. Promoting National Implementation for Sport Club for Health Programmes in EU Member States (SCforH) (financirano u sklopu Erasmus+ Sport programa – kolaborativni projekti) – MR i DJ suradnici na projektu
 3. Multidisciplinarni pristup u liječenju pretilosti djece i mladih – DJ suradnik na projektu, voditelj projekta: Klinika za pedijatriju KBC-a Rebro
 4. Javnozdravstvena kampanja „Kako odrastati zdravo“ - DJ suradnik na projektu, voditelj projekta: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije.
 5. Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih – DJ suvoditelj projekta – financirano od strane Međimurskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Morska Sobota, Slovenija
 6. Zdravstveno-usmjerena tjelesna aktivnost u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj – DJ voditelj projekta
 7. Correlates of Physical Activity in Middle-Aged Employees – DJ voditelj projekta