Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Na Fakultetu se odvija niz projekata kako znanstvenih tako i stručnih te u prilogu možete pogledati njihov pregled.