Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Potrebe društva vezane uz podizanje razine tjelesne učinkovitosti i sve veće posljedice nekretanja na ljudski organizam jasno su naglašene u Strateškom planu razvoja znanosti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Strateškom planu razvoja znanosti na Kineziološkom fakultetu od 2017. do 2022. godine predviđene su istraživačke teme u skladu sa potrebama društva u Hrvatskoj i Europskoj uniji, oformljene su istraživačke skupine u okviru laboratorija i na temelju bilateralnih sporazuma ali i kroz neformalizirane oblike suradnje dolazi do  povezivanja s istraživačkim skupinama u svijetu.

Iz navedenih područja Strateškog plana razvoja znanosti najviše se usmjeravamo na  P.1.3.c. Istraživanja u području tjelesne aktivnosti i životnih navika i P.1.3.d. Istraživanja utjecaja tjelesne aktivnosti na prevenciju i tijek kroničnih bolesti koja u ovom trenutku obuhvaćaju najveću ciljanu populaciju kroz istraživačke i stručne projekte.

U posljednjih 5 godina u najvećoj mjeri kompetitivni ali i stručni projekti se usmjeravaju prema zdravstvenim učincima tjelesne aktivnosti i na prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti te mišićno-koštanih oboljenja kao posljedica nekretanja ili nepravilnog, prekomjernog vježbanja.

Kineziološki fakultet provodi i sudjeluje u velikom broju praktičnih projekata i akcija koje promiču zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost te stvaraju društvene i materijalne uvjete za uključenje što je moguće većega dijela stanovništva u odgovarajuće kineziterapijske, rekreacijske i sportske programe. Na taj način postavljaju se temelji za podizanje razine zdravlja te učinkovitosti populacije građana RH različite dobi. Navedenim nacionalnim, regionalnim i lokalnim akcijama i programima cilj je povećanje tjelesne aktivnosti, smanjenje pretilosti i rizika od obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti te podizanje efikasnosti radno sposobne populacije. Osim toga, očekuje se i otvaranje mogućnosti na tržištu rada u sektoru uslužne djelatnosti na račun razvoja ponuda sportsko-rekreativnih aktivnosti osobito u turizmu, te povećanje prometa sportskom opremom u okviru trgovačke djelatnosti, kao i rast niza drugih gospodarsko-ekonomskih parametara koji pridonose razvoju nacionalnog gospodarstva.

 

Detaljnije informacije o projektima nalaze se u Bazi podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH, a neki projekti imaju i zasebne internetske stranice. 

 

Kao potpora prijavi i provođenju projekata djeluje i Ured za pripremu nacionalnih i EU projekata (soba 104, Nikolina Bestić, mag.nov.).