Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Damir Knjaz

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Osobni podaci:

IME I PREZIME:                                  Damir Knjaz

DATUM I MJESTO ROĐENJA:                14. prosinca 1971. g., Zagreb

DRŽAVLJANSTVO:                              hrvatsko

TELEFON:                                           tel./fax 01 3658 756

E- mail:                                             damir.knjaz@kif.hr

Obrazovanje:

Diplomski studij: Fakultet za fizičku kulturu  u Zagrebu (1996.)

Naslov diplomskog rada: Analiza nekih pokazatelja efikasnosti visoko kvalitetne košarkaške ekipe

Poslijediplomski stručni studij iz kineziologije sporta: Fakultet za fizičku kulturu  u Zagrebu (2000.)

Naslov magistarskog rada: Dodavanja u košarkaškoj igri

Poslijediplomski znanstveni studij iz kineziologije: Kineziološki fakultet u Zagrebu (2002.)

Doktorski studij : Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet (2005.)

Naslov doktorske disertacije: Evaluacija metoda učenja u košarkaškoj igri

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Znanstvena djelatnost:

 • matični broj znanstvenika i istraživača: 249760
 • znanstveni novak na projektu MZOŠ; 034102 „Mini košarka“ (1998-2001.)
 • objavio znanstvene i stručne radove (113) iz područja kineziologije
 • koautor sveučilišnog udžbenika: „Antropološka analiza košarkaške igre“
 • izlaže u svojstvu pozvanog predavača, predavača, sudionika na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (55)
 • aktivan istraživač na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH od 1998. god. do danas

Profesionalni interesi i članstva

Funkcije na Kineziološkom fakultetu:

 • dekan
 • zamjenik Predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta
 • Predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta
 • Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću
 • Koordinator za strane studente i nastavu na engleskom jeziku
 • član radne skupine za izradu HNOS-a za osnovne škole za predmet TZK iz područja košarke
 • član radne skupine za izradu HNOS-a za srednje strukovne škole za predmet TZK iz područja košarke
 • član Stručnog povjerenstva za izradu novog studijskog programa dodiplomskog i diplomskog studija kineziologije
 • član Stručnog povjerenstva za izradu novog studijskog programa doktorskog studija kineziologije

Funkcije na Studijskom centru za izobrazbu trenera (Društvenom veleučilištu):

 • voditelj stručnih studijskih smjerova na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta (od 2011. g. Studijski centar za izobrazbu trenera) u Zagrebu, smjer KOŠARKA
 • član radne grupe za izradu programa trogodišnjeg stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Studijskom centru za izobrazbu trenera u Zagrebu

Povijest zaposlenja

Napredovanja:

 • Znanstveni novak od 1998. god. na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ, br. 034102 „Mini košarka“
 • mlađi asistent na predmetu KOŠARKA od 2001. god. na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent na predmetu KOŠARKA od 2004. god. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • viši asistent na predmetu KOŠARKA od 2005. god. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • docent na predmetu KOŠARKA od 2007. god. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • izvanredni profesor na predmetu KOŠARKA od 2011. god. na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nastavna djelatnost prije zapošljavanja na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 • od 1995-1997. god. nastavnik (u punom fondu sati) Tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ „Matije Gupca“, Zagreb, provodio redovnu nastavu, eksperimentalni program MZOŠ te program na engleskom jeziku

Nastavna djelatnost na Sveučilištu:

 • preddiplomski te diplomski sveučilišni studiji na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; predmetni nastavnik: KOŠARKA (prema studentskom vrednovanju rada nastavnika na kolegiju ocijenjen: 2009/10. - 4.77, 2010/11. – 4.89, 2011/12.– 4.69, 2012/13 – 4.59)
 • nositelj predmeta BASKETBALL na sveučilišnom studiju (program na engleskom jeziku)
 • nositelj predmeta na sveučilišnom studiju (usmjerenje KOŠARKA):
  • Povijest, pravila i organizacija u košarci
  • Planiranje i programiranje treninga u košarci
  • Kontrola treniranosti u košarci
 • voditelj Studijskog smjera KOŠARKA na Studijskom centru za izobrazbu trenera
 • nositelj predmeta na stručnom studiju (KOŠARKA):
  • Povijest, pravila i organizacija u košarci
  • Planiranje i programiranje treninga u košarci
  • Kontrola treniranosti u košarci

U PROTEKLOM RAZDOBLJU I/ILI TRENUTNO

 • od 1998. – 2000. g. - predavač na diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • od 2004. g., redovito–gostujući predavač na Penn State University, SAD
 • 2009. g. (proljetni semestar) – nositelj predmeta „Men's Basketball – Kinesiology 90B“, Penn State University SAD

(Prema evaluaciji studenata „SRTE Instructor's report“ u 2008/09 SP, s prosječnom ocjenom 6.80 (skala od 1-7), najbolje ocijenjeni nastavnik u području Kineziologije na Penn State University)

 • od 2006.g. - gostujući predavač na The Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
 • od 2007. g. - gostujući predavač na diplomskom i poslijediplomskom studiju Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University in Bratislava
 • od 2012. g. - gostujući predavač na diplomskom i poslijediplomskom Studiju Masaryk University, Brno,Faculty of Sports Studies
 • od 2008.  g. - gostujući predavač na dodiplomskom studiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
 • gostujući predavač na Beijing Sport University