Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Na 4. elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća dana 1. ožujka 2021. godine usvojene su 1 izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. prosinca 2020. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj u studenom mjesecu 2020. godine usvojene su III izmjene Plana nabave roba, radova i usluga

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 10.6.2020. godine usvojene su II izmjene Plana nabave roba, radova i usluga

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 29.4.2019. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj dana 19.4.2018. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 22.2.2108. godine usvojilo I izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje