Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet je u postupku prikupljanja ponuda za nabavu usluga organizacije međunarodne konferencije ORPHEUS (ev.br. 81/24) koja će se održati u Cavtatu od 10.-12.4.2025. godine.

Rok za dostavu ponuda se produljuje do 2.7.2024. godine do 12:00 sati.

Obavijest o poništenju

Poziv na dostavu ponuda I izmjena

Troškovnik I izmjena

 

Na 1. elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća u 2023./24. akademskoj godini prihvaćen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je postupak jednostavne nabave spiroergometrijskog uređaja za terensko mjerenje ventilacijskih parametara tijekom aktivnosti.

Rok za prikupljanje ponuda je zaključno do 18. prosinca 2023. godine do 12:00 sati. 

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je postupak jednostavne nabave: sanacija krovišta- izrada krovne konstrukcije.  Rok za prikupljanje ponuda je zaključno do 28. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati. 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Projektni zadatak- fotografije

Obavijest o odabiru

Na 8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 11.7.2023. godine usvojene su V.II izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 13.6.2023. godine usvojene su VI. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je postupak jednostavne nabave računala uz obročnu otplatu od 20 mjeseci.  Rok za prikupljanje ponuda je zaključno do 15. svibnja do 12:00 sati.  Poziv na dostavu ponuda

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25.4.2023. godine usvojene su V. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Na 1. elektroničkoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27.3.2023. godine usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Na 5. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27.2.2023. godine usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 31.1.2023. godine usvojene su II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Na 1. elektroničkoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj od 12.-16.1. 2023. godine usvojene su I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga.

Na 3. redovitoj sjednici fakultetskog vijeća održanoj 20.12.2022. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

Na sjednici fakultetskog vijeća održanoj 27. listopada 2022. godine usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 4. studenog 2021.g. usvojilo Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Na 4. elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća dana 1. ožujka 2021. godine usvojene su 1 izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj dana 19.4.2018. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 22.2.2108. godine usvojilo I izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje