Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Dekanski kolegij

U rukovođenju cjelokupnim radom i poslovanjem Fakulteta, dekanu Fakulteta pomaže, kao stručno savjetodavno tijelo, Dekanski kolegij, kojeg čine dekan i prodekani Fakulteta, dekanovi savjetnici, predstojnik Studijskoga centra, predstojnik Instituta za kineziologiju i predstojnici zavoda, pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću, voditelj Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost, voditelji nenastavnih odjela, jedan predstavnik suradnika i jedan predstavnik znanstvenih novaka, predsjednik Studentskog zbora i povjerenik fakultetske sindikalne podružnice. O sazivanju sjednica i o iznošenju pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti na razmatranje na sjednice Dekanskog kolegija dekan odlučuje samostalno. Ostala pitanja u svezi s načinom rada Dekanskoga kolegija uređuju se, prema potrebi, posebnim poslovnikom.


Članovi dekanskog kolegija
 1. dr. sc. Tomislav Krističević – dekan
 2. dr. sc. Maja Horvatin – prodekanica za nastavu i studente
 3. dr. sc. Sanja Šalaj – prodekanica za znanost
 4. dr. sc. Ljubomir Antekolović – prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete
 5. dr. sc. Branka Matković – savjetnik za nastavu i studente
 6. dr. sc. Lana Ružić – savjetnik za znanost
 7. dr. sc. Damir Knjaz – savjetnik za poslovnu politiku i financije
 8. dr. sc. Mario Baić – savjetnik za osiguranje i unapređenje kvalitete
 9. dr. sc. Goran Sporiš- savjetnik za međunarodnu suradnju
 10. dr. sc. Vlatko Vučetić- savjetnik za stručne studije
 11. dr. sc. Tomislav Đurković – predstojnik SCIT-a
 12. dr. sc. Dario Škegro – predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 13. dr. sc. Luka Milanović – predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta
 14. dr. sc. Marija Rakovac – predstojnica Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju
 15. dr. sc. Lidija Petrinović – pročelnica Ureda za međunarodnu suradnju
 16. dr. sc. Ivan Mikulić  – predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 17. dr. sc. Damir Pekas - predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 18. Tomislav Pavković– tajnik Fakulteta
 19. Gordana Mazalović – voditeljica financijsko-računovodstvene službe
 20. Suzana Dolić-Knok – predstavnik sindikata
 21. Martin Stojčević – predsjednik Studentskog zbora