Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Dekanski kolegij

U rukovođenju cjelokupnim radom i poslovanjem Fakulteta, dekanu Fakulteta pomaže, kao stručno savjetodavno tijelo, Dekanski kolegij, kojeg čine dekan i prodekani Fakulteta, dekanovi savjetnici, predstojnik Studijskoga centra, predstojnik Instituta za kineziologiju i predstojnici zavoda, pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću, voditelj Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost, voditelji nenastavnih odjela, jedan predstavnik suradnika i jedan predstavnik znanstvenih novaka, predsjednik Studentskog zbora i povjerenik fakultetske sindikalne podružnice. O sazivanju sjednica i o iznošenju pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti na razmatranje na sjednice Dekanskog kolegija dekan odlučuje samostalno. Ostala pitanja u svezi s načinom rada Dekanskoga kolegija uređuju se, prema potrebi, posebnim poslovnikom.


Članovi dekanskog kolegija
 1. dr. sc. Mario Baić – dekan
 2. dr. sc. Dajana Zoretić – prodekanica za nastavu i studente
 3. dr. sc. Tomislav Rupčić – prodekan za međunarodnu suradnju i znanost
 4. dr. sc. Ivan Segedi – prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete
 5. dr. sc. Maja Horvatin– savjetnica za nastavu i studente
 6. dr. sc. Lana Ružić – savjetnica za znanost
 7. dr. sc. Luka Milanović- savjetnik za međunarodnu suradnju
 8. dr. sc. Vlatko Vučetić- savjetnik za stručne studije
 9. dr. sc. Tomislav Đurković – predstojnik SCIT-a
 10. dr. sc. Dario Škegro – predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 11. dr. sc. Marijo Baković – predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta
 12. dr. sc. Sunčica Bartoluci – predstojnica Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju
 13. dr. sc. Lidija Petrinović – pročelnica Ureda za međunarodnu suradnju
 14. – predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 15.  - predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 16. Tomislav Pavković– tajnik Fakulteta
 17. Andreja Srebačić - voditeljica poslova javne nabavei stručni suradnik za pravne poslove
 18. Lana Jurilj Vlajčić - stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, Službenik za informiranje
 19. Anđelka Matić – v.d. voditeljica financijsko-računovodstvene službe
 20. Ivan Sesar - voditelj tehničke službe
 21. Ana Crnjak - voditeljica studentske referade
 22. Đurđica Kamenarić - voditeljica Studentske službe poslijediplomskih studija
 23. Ivan Čolakovac - v.d. voditelj knjižnice
 24. Stipe Gorenjak - voditelj Centra za informatičku opremu
 25. Nikolina Batinić - voditeljica Ureda dekana 
 26. Suzana Dolić-Knok – predstavnik sindikata
 27. Roberta Basić – predsjednica Studentskog zbora