Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Dekanski kolegij

U rukovođenju cjelokupnim radom i poslovanjem Fakulteta, dekanu Fakulteta pomaže, kao stručno savjetodavno tijelo, Dekanski kolegij, kojeg čine dekan i prodekani Fakulteta, dekanovi savjetnici, predstojnik Studijskoga centra, predstojnik Instituta za kineziologiju i predstojnici zavoda, pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću, voditelj Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost, voditelji nenastavnih odjela, jedan predstavnik suradnika i jedan predstavnik znanstvenih novaka, predsjednik Studentskog zbora i povjerenik fakultetske sindikalne podružnice. O sazivanju sjednica i o iznošenju pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti na razmatranje na sjednice Dekanskog kolegija dekan odlučuje samostalno. Ostala pitanja u svezi s načinom rada Dekanskoga kolegija uređuju se, prema potrebi, posebnim poslovnikom.


Članovi dekanskog kolegija
 1. dr. sc. Mario Baić – dekan
 2. dr. sc. Dajana Zoretić – prodekanica za nastavu i studente
 3. dr. sc. Tomislav Rupčić – prodekan za međunarodnu suradnju i znanost
 4. dr. sc. Ivan Segedi – prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete
 5. dr. sc. Maja Horvatin– savjetnica za nastavu i studente
 6. dr. sc. Lana Ružić – savjetnica za znanost
 7. dr. sc. Damir Knjaz– savjetnik za poslovanje
 8. dr. sc. Tomislav Krističević– savjetnik za ljudske resurse i razvoj
 9. dr. sc. Luka Milanović- savjetnik za međunarodnu suradnju
 10. dr. sc. Vlatko Vučetić- savjetnik za stručne studije
 11. dr. sc. Tomislav Đurković – predstojnik SCIT-a
 12. dr. sc. Dario Škegro – predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 13. dr. sc. Marijo Baković – predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta
 14. dr. sc. Sunčica Bartoluci – predstojnica Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju
 15. dr. sc. Lidija Petrinović – pročelnica Ureda za međunarodnu suradnju
 16. – predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 17.  - predstavnik suradnika u suradničkom zvanju
 18. Tomislav Pavković– tajnik Fakulteta
 19. Andreja Srebačić - voditeljica poslova javne nabavei stručni suradnik za pravne poslove
 20. Lana Jurilj Vlajčić - stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove, Službenik za informiranje
 21. Gordana Mazalović – voditeljica financijsko-računovodstvene službe
 22. Ivan Sesar - voditelj tehničke službe
 23. Ana Crnjak - voditeljica studentske referade
 24. Đurđica Kamenarić - voditeljica Studentske službe poslijediplomskih studija
 25. Ivan Čolakovac - v.d. voditelj knjižnice
 26. Stipe Gorenjak - voditelj Centra za informatičku opremu
 27. Nikolina Batinić - voditeljica Ureda dekana 
 28. Suzana Dolić-Knok – predstavnik sindikata
 29. Martin Stojčević – predsjednik Studentskog zbora