Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju

Predstojnica zavoda: doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Zamjenica predstojnice:

Znanstveni i nastavni rad Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju usmjeren je temeljnim i primijenjenim biomedicinsko-antropološkim (anatomija, fiziologija, biološka kinantropologija, sportska medicina i higijena) i društveno-humanističkom znanostima (psihologija, sociologija), te metodološkom aspektu (kvantitativne metode) u kineziološkom kontekstu. U okviru zavoda formiraju se katedre kao uže ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju čine:

 

KATEDRA ZA MEDICINU SPORTA I VJEŽBANJA

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Branka Matković 

KATEDRA ZA KINEZIOLOŠKU PSIHOLOGIJU, SOCIOLOGIJU I METODOLOGIJU

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Renata Barić

 

Zavod čine nastavnici, suradnici i znanstveni novaci znanstvenih disciplina koje su uključene u zavod, kao i izvannastavni djelatnici koji rade na poslovima vezanima neposredno uz djelatnost pojedinog zavoda.


Obavijesti | Pozivi na sjednice zavoda
Zapisnici sjednica zavoda
Repozitorij je prazan
Djelatnici i vanjski suradnici na zavodu za kineziološku antropologiju i metodologiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

  Email   131   +38513658731

prof. dr. sc. Branka Matković

  Email    

prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

  Email     +38513568613

prof. dr. sc. Lana Ružić

  Email     +38513658692

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Barić

  Email   141  

prof. dr. sc. Saša Janković

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

  Email   31   +38513658651

izv. prof. dr. sc. Maroje Sorić

  Email     +38513658744

izv. prof. dr. sc. Davor Šentija

  Email     3658612

Docent

doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

  Email   141/1   +38513658608

doc. dr. sc. Goran Vrgoč

  Email    

Asistent

Matea Karlović Vragolov, mag. psych.

  Email    

Rebeka Prosoli, mag. psych.

  Email   137  

Naslovni docent

Darko Katović, doc. dr. sc.

  Email    

OSTALI

Olgica Novak

  Email     3658-745

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordana Keresteš

  Email    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Miljenko Marušić

  Email    

prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Bojana Knežević

  Email    

Asistent

Domagoj Jakovac, dr.stom.

  Email    

Marko Marelić, dr. sc.

  Email    

Dino Vukušić, dr. sc.

  Email    

Stručni suradnik

Ana Ilić, mag. nutr.

  Email    

Ivana Jakupčević Marinković, prof.

  Email    

Jelena Kolar, dipl.nov.

  Email    

Ivana Kutle, prof.

  Email    

Ivana Sadaić, dipl. psih.

  Email    

Ana Vlah, mag. educ. art. orator.

  Email    

Naslovni predavač

Mandica Vidović, pred.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

Jasenka Mršić-Pelčić, prof. dr. sc.

  Email    

Benjamin Perasović, prof. dr. sc.

  Email    

Dinko Vitezić, prof. dr. sc.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

Marko Mustapić, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Zoran Zoričić, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Naslovni docent

Ruža Karlović, doc. dr. sc.

  Email    

Ivan Škoro, doc. dr. sc.

  Email    

Neven Tučkar, doc. dr. sc.

  Email