Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju

Predstojnica zavoda: izv. prof. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Zamjenik predstojnice: izv. prof. dr. sc. Maroje Sorić

Znanstveni i nastavni rad Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju usmjeren je temeljnim i primijenjenim biomedicinsko-antropološkim (anatomija, fiziologija, biološka kinantropologija, sportska medicina i higijena) i društveno-humanističkom znanostima (psihologija, sociologija), te metodološkom aspektu (kvantitativne metode) u kineziološkom kontekstu. U okviru zavoda formiraju se katedre kao uže ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju čine:

 

KATEDRA ZA MEDICINU SPORTA I VJEŽBANJA

Voditeljica katedre: izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

KATEDRA ZA KINEZIOLOŠKU PSIHOLOGIJU, SOCIOLOGIJU I METODOLOGIJU

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Renata Barić

 

Zavod čine nastavnici, suradnici i znanstveni novaci znanstvenih disciplina koje su uključene u zavod, kao i izvannastavni djelatnici koji rade na poslovima vezanima neposredno uz djelatnost pojedinog zavoda.


Obavijesti | Pozivi na sjednice zavoda
Zapisnici sjednica zavoda
Repozitorij je prazan
Djelatnici i vanjski suradnici na zavodu za kineziološku antropologiju i metodologiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

  Email   131   +38513658731

prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

  Email     +38513568613

prof. dr. sc. Lana Ružić Švegl

  Email     +38513658692

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Barić

  Email   141   01 3658741

prof. dr. sc. Saša Janković

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Sunčica Bartoluci

  Email   141/1   +38513658608

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

  Email   31   +38513658651

izv. prof. dr. sc. Maroje Sorić

  Email     +38513658744

izv. prof. dr. sc. Davor Šentija

  Email     3658612

Docent

doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković

  Email   29  

doc. dr. sc. Darko Katović

  Email    

doc. dr. sc. Goran Vrgoč

  Email    

Viši asistent

dr. sc. Rebeka Prosoli

  Email    

Asistent

Matea Karlović Vragolov , mag. psych.

  Email    

OSTALI

Olgica Novak

  Email     3658-745

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Zijad Duraković

  Email    

prof. dr. sc. Gordana Keresteš

  Email    

prof. dr. sc. Branka Matković

  Email    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Marijana Braš

  Email    

prof. dr. sc. Ivančica Delaš

  Email     01/45 66 757

prof. dr. sc. Miljenko Marušić

  Email    

prof. dr. sc. Davor Plavec

  Email    

prof. dr. sc. Zvonimir Šatalić

  Email   Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Pierottijeva 6, ured: 4. kat (lijevo), soba 407  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Nikša Sviličić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić

  Email    

doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić

  Email    

Predavač

dr. sc. Sebastijan Orlić , pred.

  Email    

Asistent

Domagoj Jakovac , dr.stom.

  Email    

dr. sc. Andrej Ivan Nuredinović

  Email    

dr. sc. Josip Zekić

  Email    

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Rašeljka Krnić

  Email    

Stručni suradnik

Ana Babić , dipl. kro.

  Email    

dr. sc. Saša Bašćevan

  Email    

Barbara Bunoza , mag. psych.

  Email    

Igor Čerenšek , univ. mag. psych.

  Email    

Martina Dadić , mag. nutr.

  Email    

mr. sc. Marija Gabelica Šupljika

  Email    

Pavle Hajvaz , dr. med.

  Email    

Ana Ilić , mag. nutr.

  Email    

Jakov Ivković , univ. mag. med.

  Email    

Ante Jakelić , dr. med.

  Email    

Ivana Jakupčević Marinković , prof.

  Email    

Katarina Kamber , mag. psych.

  Email    

Ivana Kelemen , mag. educ. phon. rehab.

  Email    

Hana Knežević Krajina

  Email    

Jelena Kolar , dipl.nov.

  Email    

Sonja Krnjeta Ivanović , prof.

  Email    

Ivana Kutle , prof.

  Email    

Anera Lazić , dr. med.

  Email    

Andro Matković , dr. med.

  Email    

dr. sc. Martina Matovinović

  Email    

dr. sc. Tajana Obradović

  Email    

Lucija Paić , mag. psych.

  Email    

Dora Pečina , dr. med.

  Email    

Ivana Sadaić , dipl. psih.

  Email    

dr. sc. Marijan Spehnjak

  Email    

dr. sc. Luka Svilar

  Email    

Filip Vuletić

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

nasl. izv. prof. dr. sc. Marija Buljan

  Email    

nasl. izv. prof. dr. sc. Bojana Knežević

  Email    

nasl. izv. prof. dr. sc. Marko Mustapić

  Email    

nasl. izv. prof. dr. sc. Snježana Schuster

  Email    

nasl. izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Zdravko Babić , nasl. prof.

  Email    

dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić , nasl. prof.

  Email    

dr. sc. Benjamin Perasović , nasl. prof.

  Email    

dr. sc. Dinko Vitezić , nasl. prof.

  Email    

Naslovni predavač

Mandica Vidović , nasl. pred.

  Email    

Naslovni docent

dr. sc. Dino Vukušić , nasl. doc. art.

  Email    

Naslovni docent

nasl. doc. dr. sc. Ruža Karlović

  Email    

nasl. doc. dr. sc. Marko Marelić

  Email    

nasl. doc. Tonko Marinović

  Email    

nasl. doc. dr. sc. Vanja Radišić Biljak

  Email    

nasl. doc. dr. sc. Ivan Škoro

  Email    

nasl. doc. dr. sc. Neven Tučkar

  Email    

OSTALI

Ana Kotzmuth , prof.