Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Zvanje: docent

Soba:
141/1
Konzultacije:

srijedom 13:00-14:00 osobno ili putem MS Teamsa 

Telefon:
+38513658608
Telefon kućni:
1608
Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina doktoriranja:
2013.

Nastava

Životopis

Sunčica Bartoluci rođena je u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine diplomirala je dvopredmetni studij sociologije i filozofije. 

2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju na temu: „Uloga vrhunskog sporta u oblikovanju nacionalnog identiteta u Republici Hrvatskoj: usporedba devedesetih i dvijetisućitih".

Od 2003. zaposlena je kao asistentica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka sociologija.  2017. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje: sociologija, znanstvena grana: posebne sociologije.

Na Studijskom centru za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. izabrana je u naslovno zvanje predavača za predmete Sociologija sporta i Komunikologija u sportu.

Bila je angažirana  kao suradnik na projektu MZOS-a, br. 034-0342282-2605 „Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača“, voditeljice doc. dr. Renate Barić.

Dobitnica je nagrade dekana Kineziološkog fakulteta za najbolje ocjenjenog suradnika - asistenta temeljem rezultata studentske ankete u ak.god. 2011./12. 

Povodom obilježavanja 50 godina sporta osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj, 2014. dobila je priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora za doprinos promociji sporta osoba sa invaliditetom.

Samostalno i u koautorstvu objavila je veći broj znanstvenih i stučnih radova, te sudjelovala na  međunarodnim i domaćih znanstvenim i stručnim skupovima.

Mentorirala je veći broj magistarskih radova te rad Lorene Draženović (Pet zastava, pet medalja, osam Olimpijskih medalja: Jasna Šekarić – studija slučaja) koji je ak.god.2014./15. nagrađen Rektorovom nagradom za znanstveni rad.
Usavršavala se u sklopu Erasmus+ programa na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani (2016., 2017., 2018., 2019.)

Aktivno je sudjelovala u organizaciji 4. međunarodne konferencije o kineziologiji 'Science and Profession – Challenge for the Future' (Opatija, 2005.) kao tajnica sekcija „Sport Psychology“ i „Sociology, History and Philosophy of Sport“, 5. međunarodne znanstvene konferencije o kineziologiji: 'Kinesiology Research Trends and Applications' (Zagreb, 2008.), kao tajnica sekcije „Sociology and Philosophy of Sport“ te 8. međunarodne konferencije o kineziologiji (Opatija, 2017.) - tajnica sekcije „Kinesiology and Social Sciences“.

Članica je „Hrvatskog sociološkog društva“, „European Association for Sociology of Sport“,  „International Sociology of Sport Association“ te "North American Society for the Sociology of Sport". 

Suosnivačica je i voditeljica Sekcije za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. Bartoluci, Sunčica; Perasović, Benjamin; Dergić, Vanja (2021). FEMALE FANS WITHIN THE ULTRAS SUBCULTURE // 9th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings / Šalaj, Sanja ; Škegro, Dario (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, str. 489-492

  2. Bartoluci, Sunčica (2021). Uloga sporta u suvremenom društvu // Menadžment sportskoga turizma i njegovih srodnih oblika / Bartoluci, Mato ; Škorić, Sanela ; Andrijašević, Mirna (ur.).Zagreb: Narodne novine ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  str. 71-79

  3. Bartoluci, S. i Baršić, M. (2020). Još si i lijepa i igraš nogomet?”: rodna (ne)ravnopravnost i nogomet/futsal. Studia ethnologica Croatica, 32 (1), 97-126. https://doi.org/10.17234/SEC.32.8   
  4. Bartoluci, S. (2020). Sport as a mirror of society: The case of Croatia. U: Sport, Statehood and Transition in Europe. Comparative perspectives from post-Soviet and post-socialist societies / Rojo-Labaien, Ekain ; Rodríguez Díaz, Álvaro ; Rookwood, Joel (ur.). Oxon and New York: Routledge, str. 44-59 https://doi.org/10.4324/9780429325847
  5. Bartoluci, S., & Doupona, M. (2020). He’s ours, not yours! Reinterpreting national identity in a post-socialist context. International Review for the Sociology of Sport, 55(4), 490–506. https://doi.org/10.1177/1012690218819966

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko sociološko društvo

International Sociology of Sport Association

European Association for Sociology of Sport

North American Society for the Sociology of Sport

Povijest zaposlenja

- 2003. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu