Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
141/1
Konzultacije:

srijedom 11:15-12:15, osobno ili putem MS Teamsa 

Telefon:
+38513658608
Telefon kućni:
1608
Zavod/služba :
Katedra za kineziološku psihologiju, sociologiju i metodologiju
Godina doktoriranja:
2013.

Nastava

Životopis

Sunčica Bartoluci rođena je u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine diplomirala je dvopredmetni studij sociologije i filozofije. 

2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju na temu: „Uloga vrhunskog sporta u oblikovanju nacionalnog identiteta u Republici Hrvatskoj: usporedba devedesetih i dvijetisućitih".

Od 2003. zaposlena je kao asistentica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka sociologija.  2017. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje: sociologija, znanstvena grana: posebne sociologije.

Na Studijskom centru za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. izabrana je u naslovno zvanje predavača za predmete Sociologija sporta i Komunikologija u sportu.

Dobitnica je nagrade dekana Kineziološkog fakulteta za najbolje ocjenjenog suradnika - asistenta temeljem rezultata studentske ankete u ak.god. 2011./12. 

Povodom obilježavanja 50 godina sporta osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj, 2014. dobila je priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora za doprinos promociji sporta osoba sa invaliditetom.

Samostalno i u koautorstvu objavila je veći broj znanstvenih i stučnih radova, te sudjelovala na  međunarodnim i domaćih znanstvenim i stručnim skupovima.

Mentorirala je veći broj magistarskih radova te rad Lorene Draženović (Pet zastava, pet medalja, osam Olimpijskih medalja: Jasna Šekarić – studija slučaja) koji je ak.god.2014./15. nagrađen Rektorovom nagradom za znanstveni rad.
Usavršavala se u sklopu Erasmus+ programa na Fakultetu za šport Sveučilišta u Ljubljani (2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2022.) gdje je bila i gostujući predavač. 

2020.  godine bila je urednica (uz Marka Mustapića) tematskog broja o sportu u časopisu Studia ethnologica Croatica, pod naslovom „Sportom do socijalne kohezije? Akteri konflikta i akteri suradnje“.

Aktivno je sudjelovala u organizaciji 9th International Scientific Conference on Kinesiology (Opatija, Hrvatska, 15.-19.9.2021.) kao članica organizacijskog i programskog  odbora konferencije, urednica satelitskog simpozija „Social aspects of sport in Southeastern Europe: Never-ending transitions“ (Opatija, Hrvatska, 18.9.2021.) i urednica sekcije „Social Sciences and Humanities“ (uz Renatu Barić).

Članica je Hrvatskog sociološkog društva, European Association for Sociology of Sport, International Sociology of Sport Association, North American Society for the Sociology of Sport te Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog parolimpijskog odbora (mandatno razdoblje 2022.-2026.).  

Suosnivačica je i voditeljica (od 2019.) Sekcije za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. Ličen, S., Antunovic, D., & Bartoluci S. A Public Service? Mediatization of the Olympic Games in Croatia and Slovenia. (2022). Communication & Sport. 10(5), 931–950. https://doi.org/10.1177%2F21674795221090423
  2. Antunovic, D., & Bartoluci, S. (2022). Sport, gender, and national interest during the Olympics: A comparative analysis of media representations in Central and Eastern Europe. International Review for the Sociology of Sport. https://doi.org/10.1177/10126902221095686
  3. Bartoluci, S.; Perasović, B.; Dergić, V. (2021). Female Fans within the Ultras Subculture. 9th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings / Šalaj, Sanja ; Škegro, Dario (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, str. 489-492
  4. Bartoluci, S. i Baršić, M. (2020). Još si i lijepa i igraš nogomet?”: rodna (ne)ravnopravnost i nogomet/futsal. Studia ethnologica Croatica, 32 (1), 97-126. https://doi.org/10.17234/SEC.32.8   
  5. Bartoluci, S., & Doupona, M. (2020). He’s ours, not yours! Reinterpreting national identity in a post-socialist context. International Review for the Sociology of Sport, 55(4), 490–506. https://doi.org/10.1177/1012690218819966

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko sociološko društvo

International Sociology of Sport Association

European Association for Sociology of Sport

North American Society for the Sociology of Sport

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog paraolimpijskog odbora

Povijest zaposlenja

2003. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu