Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

AAI@EduHr

 

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove (detaljnije ...).

AAI@EduHr rezultat je dvogodišnjeg razvojnog projekta započetog 2004. godine, a u punom je pogonu od 1. ožujka 2006. godine. Ustroj AAI@EduHr reguliran je odgovarajućim Pravilnikom. Ulogu Koordinatora sustava AAI@EduHr obnaša Srce.

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važna)?

  • korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi
  • matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju
  • davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

AAI@EduHr rješenje je AA(A) problema.

Tko i kako može pristupiti/koristiti AAI@EduHr?

  • matične ustanove: ustanova iz sustava MZOŠ može postati matična ustanova u sustavu AAI@EduHr i izdavati elektroničke identitete ako ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr. Pravilnik predviđa i instalaciju i osiguravanje rada odgovarajuće programske podrške (LDAP/Radius/AOSI).
  • davatelji usluga: ustanove koje pružaju ili žele pružati usluge u okviru AAI@EduHr moraju ispunjava uvijete iz Pravilnika o ustroju AAI@EduHr te registrirati svoje usluge putem on-line registra.
  • krajnji korisnici - ako posjeduju valjani elektronički identitet izdan od matične ustanove iz sustava AAI@EduHr (vidjeti popis ...) mogu rabiti sve usluge (vidjeti popis ...) iz sustava pod uvjetom da ispunjavaju uvjete i postuju pravila koja postavi davatelj usluge.