Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba, GDPR) i ostalim propisima koji određuju pravila zaštite osobnih podataka, objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana sa zaštitom vaše privatnosti i vaših osobnih podataka. 

 

TEMELJNO NAČELO NAŠEG DJELOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi na Kineziološkom fakultetu imamo dužnost brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je to neophodno.

Kineziološki fakultet drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih sadašnjih, bivših i potencijalnih studenata, polaznika doktorskih studija, naših zaposlenika i vanjskih suradnika, korisnika i posjetitelja:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA osim u svrhe izvršenja međunarodnih ugovora
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili želite ostvariti bilo koje od svojih prava u zaštiti osobnih podataka, molimo obratite nam se putem kontakata:

Službenik za zaštitu podataka

Igor Barlek, CIPP/E

e-mail: bi@biconsult.hr

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 16. ožujka 2021. godine.

​​Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

VODITELJ OBRADE

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te korisnika i posjetitelja, u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka je:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Horvaćanski zavoj 15, HR-10000 Zagreb

 

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prilikom upisa na studijske programe i poslijediplomske doktorske studije

U skladu s uvjetima natječaja za upis na studijske programe, odnosno, sveučilišne studije i stručne studije, prijave se obavljaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) pod nadležnošću Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kao voditelja obrade i CARNET-a kao izvršitelja obrade osobnih podataka koji osigurava informatičku infrastrukturu. U daljnjem postupku upisa, uz podatke dobivene iz NISpVU, dodatno temeljem od strane Fakultetskog vijeća propisanih i javno objavljenih uvjeta i kriterija razredbenog postupka za upis prikupljamo osobne podatke budućih studenata radi sklapanja ugovora o studiranju, kao i podatke o zdravstvenom stanju u svrhe sprječavanja nastanka neželjenih posljedica na zdravlje kao ključnog interesa studenta.

U skladu s uvjetima javnog natječaja i kriterijima za rangiranje pristupnika u postupku upisa na poslijediplomske doktorske studije izravno se prikupljaju osobni podaci iz životopisa, podaci o prethodnom obrazovanju i svi ostali podaci neophodni za dokazivanje ispunjenja kriterija za sklapanje ugovora o studiranju.

Za sveučilišne studije i poslijediplomske doktorske studije, sukladno našoj pravnoj obvezi prikupljamo i fotografiju za studentsku iskaznicu.

 

Podaci studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih studija, zaposlenika, vanjskih suradnika te korisnika i posjetitelja

U skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskim propisima, djelatnost visokog obrazovanja te stručnu i znanstvenu djelatnost obavljamo kroz naše javne ovlasti i, između ostalog, vršimo sljedeće obrade osobnih podataka:

 • evidencije prijavljenih za upisni postupak,
 • evidencije studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, kao i studija u posebnim obrazovnim i znanstvenim programima i EU projektima
 • evidencije o uspjehu na ispitima i drugim studijskim obvezama, studentskim radovima, izvannastavnim aktivnostima i sudjelovanju u natjecanjima te stručnim i znanstvenim dostignućima,
 • evidencije izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva,
 • druge evidencije propisane zakonskim i podzakonskim propisima, provedbenim i općim aktima

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

 • bivših i sadašnjih zaposlenika Kineziološkog fakulteta, profesora, docenata, predavača, asistenata i vanjskih suradnika,
 • sadašnjih, bivših i potencijalnih studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija,
 • članova Fakultetskog vijeća, Dekanskog kolegija i stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te pripadajućim podzakonskim i internim propisima.

Znanstvena istraživanja

U okviru vlastite znanstveno-istraživačke djelatnosti i kroz rad Instituta za kineziologiju u svrhe znanstvenih istraživanja prikupljaju se osobni podaci ispitanika uz prethodno prikupljene informirane suglasnosti i uz pridržavanje priznatih etičkih normi za znanstveno istraživanje i strogu primjenu Etičkog kodeksa Kineziološkog fakulteta, uz poštivanje načela nemogućnosti naknadne identifikacije ispitanika.

Knjižnica 

Korištenje knjižnice fakulteta omogućeno je i vanjskim korisnicima te se tom prilikom samo za vrijeme korištenja knjižnične građe uzima osobni identifikacijski dokument s fotografijom na uvid dok se osobni podaci ne pohranjuju.

Video-nadzor

Kineziološki fakultet temeljem legitimnog interesa koristi sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih studija, zaposlenika, vanjskih suradnika te korisnika i posjetitelja. Njime se nadzire prihvatljivi prostor oko i unutar objekta Kineziološkog fakulteta, čiji su perimetri kamera jasno označeni vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.

Web stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših e-mail adresa, Kineziološki fakultet prikuplja informacije o vama. Vaši osobni podaci (vaše ime i prezime, adresa e-pošte) bit će obrađeni i pohranjeni kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Kineziološki fakultet neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše mrežne stranice morate se registrirati putem svog AAI@EduHr elektroničkog identiteta pripadnika akademske i istraživačke zajednice dodijeljenog od strane matične ustanove.

Kineziološki fakultet putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na dekanat@kif.hr.

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake mrežne stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

 

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime Kineziološkog fakulteta na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka. U okviru svog djelovanja Kineziološki fakultet koristi usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke studenata polaznika studijskih programa i poslijediplomskih doktorskih studija, naših zaposlenika, profesora, docenata, predavača, asistenata, vanjskih suradnika te korisnika i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza u području znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora i programskih rješenja te sigurne pohrane i obrade dokumentacije.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, CARNET-a i Sveučilišnog računskog centra (SRCE).

KOLAČIĆI (COOKIES)

Naša mrežna stranica koristi isključivo neophodne kolačiće za osiguranje funkcionalnosti stranice i ne prikuplja vaše osobne podatke unutar kolačića.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

 • PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Kineziološki fakultet prikupio o vama,
 • ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Kineziološki fakultet ima o vama,
 • BRISANJA osobnih podataka koje je Kineziološki fakultet prikupio o vama,
 • OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane Kineziološkog fakulteta,
 • PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane Kineziološkog fakulteta, ili
 • ZAHTJEVA za vašim osobnim podacima koje Kineziološki fakultet ima, u svrhu prijenosa trećoj strani.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni zatražiti ih:

 • osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00 sati u dekanat Kineziološkog fakulteta ili
 • poštom na adresu Kineziološkog fakulteta ili
 • emailom na dekanat@kif.hr.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

 

​PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000  Fax: +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr Web: https://azop.hr  

 

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.