Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća

Dekanu Fakulteta pomažu u radu, osim Dekanskoga kolegija, i druga stalna ili povremena tijela koja dekan osniva prema potrebi, a radi odlučivanja u određenim slučajevima o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika i studenata Fakulteta, obavljanja određenih stručnih poslova, proučavanja, pripreme i stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga dekanova rada. Sastav, djelokrug i način rada povjerenstava utvrđuju se odlukom o njihovu osnivanju.

 

Radi proučavanja pojedinih pitanja i stručne pripreme prijedloga odluka, odnosno radi samostalnog odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Fakultetskog vijeća, Vijeće može osnovati stalna i povremena stručna povjerenstva.

 

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća jesu:

− Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja,

− Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku,

− Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom,

− Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika,

− Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost,

− Povjerenstvo za diplomske radove studenata,

− Povjerenstvo za kadrovska pitanja,

− Povjerenstvo za normativnu djelatnost,

− Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja.

 

Fakultetsko vijeće može, prema potrebi, osnovati i druga stalna stručna povjerenstva kao i druga stalna tijela Fakultetskog vijeća, a čiji se sastav, djelokrug i način rada utvrđuje odlukom o njihovu osnivanju i drugim općim aktima Fakulteta.

 

Na Fakultetu se osniva i Etičko povjerenstvo koje provodi postupak utvrđivanja odgovornosti nastavnika, suradnika i znanstvenika Fakulteta za povrede Kodeksa nastavničke etike, zatim Povjerenstvo za praćenje primjene Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika te Stegovni i Viši stegovni sud za studente koji provodi stegovne postupke pokrenute protiv studenata zbog sumnje na počinjenje stegovnih prijestupa.


Članovi stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća

1. Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku

 1. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, prodekanica za znanost, predsjednica
 2. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 5. doc. dr. sc. DANIEL BOK, član
 6. doc. dr. sc. DANIJEL JURAKIĆ, član
 7. doc. dr. sc. IVAN SEGEDI, član

      pridruženi član: ANTONIO KNEŽEVIĆ, predstavnik studenata

   

2. Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja

 1. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 5. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 6. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 7. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 8. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, član
 9. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 10. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 11. PETRA LONČAR, predstavnik studenata, član (zamjena: LUKA MILAKOVIĆ)

   Pridruženi članovi Povjerenstva za nastavu i studente:

 1. svi imenovani koordinatori (voditelji) studijskih godina na IPDSSK i redovitom PSSIT
 2. Tomislav Pavković (tajnik Fakulteta), Biserka Šindilj (voditeljica Studentske referade), Ivana Degirmendžić, Đurđica Kamenarić, Stipe Gorenjak (ISVU koordinator)

   

3. Povjerenstvo za kadrovska pitanja

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, dekan Fakulteta, predsjednik
 2. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 5. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 6. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 7. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 8. izv. prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ, član
 9. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 10. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 11. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 12. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član
 13. SUZANA DOLIĆ-KNOK, član (predstavnica Sindikata)

 

4. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost

 1. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, prodekanica za znanost i etiku, predsjednica
 2. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, član
 4. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 5. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 6. izv. prof. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, član
 7. doc. dr. sc. DANIEL BOK, član
 8.  
          Pridruženi članovi: 
          1. IVA BARKOVIĆ, dipl. bibl.
          2. IVAN ČOLAKOVAC, dipl. bibl.

 

5. Povjerenstvo za normativnu djelatnost

 1. TOMISLAV PAVKOVIĆ, dipl. iur, predsjednik
 2. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 3. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, član
 5. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 6. ANDREJA SREBAČIĆ, mag. iur., član
 7. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član

   

6. Povjerenstvo za diplomske radove studenata Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije

 1. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. PAVLE MIKULIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 5. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član

   

7. Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja

 1. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. NENAD MARELIĆ, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 4. prof. dr. sc. SAŠA JANKOVIĆ, član
 5. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član

   

8. Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika

 1. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 3. izv. prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ, član
 4. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 5. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, član

   Zamjenski članovi

 1. prof. dr. sc. GORAN LEKO, zamjenik predsjednice
 2. izv. prof. dr. sc. SANELA ŠKORIĆ
 3. doc. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI
 4. doc. dr. sc. IVAN SEGEDI

 

9. Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavna zvanja predavača ili višeg predavača za predmet TZK na drugim visokim učilištima     

 1. doc. dr. sc. DRENA TRKULJA PETKOVIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, član
 3. imenovani predstavnik visokoškolske ustanove za koju se provodi izbor

Zamjenski članovi:

 1. izv. prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ
 2. izv. prof. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ

  

10. Etičko povjerenstvo 

 1. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, predsjednica
 2. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 3. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 4. ĐURĐICA KAMENARIĆ, pridruženi član

   Zamjenski članovi

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, zamjenik predsjednice
 2. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI
 3. izv. prof. dr. sc. NIKOLA PRLENDA
 4. ANDREJA SREBAČIĆ, zamjenica pridružene članice

 

11. Knjižnični odbor

 1. izv. prof. dr. sc. DAVOR ŠENTIJA, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. DANIJEL JURAKIĆ, zamjenik predsjednika
 3. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 4. , član
 5. FILIP MILOŠEVIĆ, predstavnik studenata, član 

     pridruženi članovi:

     1. doc. dr. sc. Sanja Šalaj
     2. Ivan Čolakovac
     3. Iva Barković

  

12. Stegovni sud za studente

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, PREDSJEDNIK
 2. doc. dr. sc. Danijel Jurakić - član
 3. FILIP MILOŠEVIĆ, predstavnik studenata, član 

   Zamjenski članovi

 1. doc. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, zamjenica predsjednice
 2. izv. prof. dr. sc. NIKOLA PRLENDA, zamjenski član
 3. PAULA SPRETNJAK, zamjenskI predstavnik studenata

 

13. Viši stegovni sud za studente

 1. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. NENAD MARELIĆ, član
 3. LUKA MILAKOVIĆ, predstavnik studenata, član

  Zamjenski članovi

     1.  izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednika
     2.  izv. prof. dr. sc. SANELA ŠKORIĆ, zamjenski član  
     3. MISLAV LULIĆ, zamjenski predstavnik studenata
 

14. Povjerenstvo za e-učenje

 1. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, zamjenica predsjednice
 3. doc. dr. sc. KATARINA OHNJEC, član
 4. , član
 5. STIPE GORENJAK, član

Pridruženi član: Ivan Čolakovac, dipl. bibl.

 

15. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

 1. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, zamjenik predsjednika
 3. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 4. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 5. prof. dr. sc. VESNA BABIĆ, član
 6. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 7. izv. prof. dr. sc. PETAR BARBAROS, član
 8. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 9. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 10. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 11. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član
 12. ANDREJA SREBAČIĆ, dipl. iur., član
 13. , član
 14. GORDANA MAZALOVIĆ, član
 15. IVANA DEGIRMENDŽIĆ, član
 16. ĐURĐICA KAMENARIĆ, član
 17. STIPE GORENJAK, član
 18. PAULA SPRETNJAK, predstavnica studenata, član

 

16. Povjerenstvo za praćenje primjene pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, dekan Fakulteta, predsjednik
 2. prof. dr. sc. DAMIR KNJAZ, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 4. doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 5. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 6. izv. prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ, član
 7. doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 8. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 9. SUZANA DOLIĆ-KNOK, član (predstavnica Sindikata)
 10. GORDANA MAZALOVIĆ, član

17. Povjerenstvo za karijerno savjetovanje

 1. izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 3. doc. dr. sc. TATJANA TROŠT-BOBIĆ, član
 4. doc. dr. sc. CVITA GREGOV, član
 5. doc. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 6. TOMISLAV PAVKOVIĆ, dipl. iur., član
 7. TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., član
 8. IVAN ČOLAKOVAC, dipl. bibl., član
 9. ANA CRNJAK, prof., član
 10. FILIP MILOŠEVIĆ, predstavnik studenata, član