Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 21. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 9/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor pod točkama:

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Hrvanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran izv. prof. dr. sc. Mario Baić;

5. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, za predmet Fiziologija sporta i vježbanja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabrana dr. sc. Maja Cigrovski Berković.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 19. studenoga 2021. godine u Narodnim novinama br. 124/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor pod točkom:

3. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Rukomet izabrana Maja Hećimović, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 24. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama br. 143/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT za rad u Centru za znanstvena istraživanja, Laboratorij za epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti na Erasmus+ kolaborativnom projektu: „Creating Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European Union - SCforH“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za razdoblje trajanja projekta, a najduže do godine dana izabrana Melanija Strika, prof.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 19. studenoga 2021. godine u Narodnim novinama br. 124/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor pod točkama:

1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, za predmet Kineziološka sociologija izabran dr. sc. Benjamin Perasović;

2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, za predmet Kineziološka sociologija izabran dr. sc. Marko Mustapić.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija, za predmet Odabrana poglavlja neurologije. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 21. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 9/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor pod točkom 1.:

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika 2, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Željko Hraski.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto voditelj/ica Ureda dekana,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 12. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 5/2022, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana Nikolina Batinić.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet Povijest sporta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Više informacija u dokumentu.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

objavljuje

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 9 od dana 21. siječnja 2022. godine, Jutarnjem listu, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora te mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem:

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Povijest sporta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija. Više informacija u dokumentu.

 

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 7. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 49/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Plivanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Goran Leko.

SVEUČILIŠTE U ZAGREB

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj objavljen 1. rujna 2021. godine u Narodnim novinama br. 96/2021, u dnevnom tisku, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor:

jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČ u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 26. studenoga 2021. godine u Narodnim novinama br. 127/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor:

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Osnovne kineziološke transformacije II, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Ivan Krakan;
  2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika 1. i 2., na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran dr. sc. Marijo Možnik;
  3. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto POSLIJEDOKTORAND u Centru za znanstvena istraživanja, Laboratorij za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad na projektima „Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP)“ financiranog u sklopu programa Obzor2020 te „The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents – Fitback“ financiranog u sklopu programa Erasmus+, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, a najduže do godine dana s nepunim radnim vremenom od 50%, izabran dr. sc. Josip Karuc.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportska gimnastika 2, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Hrvanje, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet Engleski jezik u kineziologiji, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Povijest sporta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;
  5. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, za predmet Fiziologija sporta i vježbanja, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT za rad u Centru za znanstvena istraživanja, Laboratorij za epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti na Erasmus+ kolaborativnom projektu: „Creating Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European Union - SCforH“, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za razdoblje trajanja projekta, a najduže do godine dana. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 27. listopada 2021. godine u Narodnim novinama br. 116/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija izabrana dr. sc. Vlatka Wertheimer u naslovno nastavno zvanje predavača.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.