Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija, objavljenog dana 18. veljače 2022. u Narodnim novinama br. 21/2022, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija dr. sc.  Andrea Vrbik.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmete: SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA i METODOLOGIJA KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenog dana 31. ožujka 2023. u Narodnim novinama br. 37/2023, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabran doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja kineziologija prof. dr. sc. Goran Sporiš.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, objavljenog dana 25. listopada 2023. u Narodnim novinama br. 124/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Radivoje Stanić (završena srednja stručna sprema ekonomist).

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste),  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, objavljenog dana 18. listopada 2023. u Narodnim novinama br. 120/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana Vesna Čarapović (završena osnovna škola).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet SPORTOVI NA VODI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 25. listopada 2023., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U  ( I N T R V J U )  K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor: jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 124/2023 od 25. listopada 2023. obavještavaju se o razgovoru (intervju), koje će se održati dana 21. studenoga 2023. godine (utorak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervju) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervju) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije razgovora (intervjua) dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi razgovori (intervjui).

 

Zagreb, 14. studenoga 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U ( I N T E R V J U U)   K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za izbor:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste) objavljenog u Narodnim novinama broj 120/2023 od 18. listopada 2023. obavještavaju se o  razgovoru (intervjuu), koji će se održati dana 20. studenoga 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu)  više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi razgovor (intervju).

 

Zagreb, 13. studenoga 2023.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet SKIJANJE, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet KVANTITATIVNE METODE, na neodređeno, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog dana 22. rujna 2023. godine u Narodnim novinama br. 109/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku Jutarnji list te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabrana Martina Perić Škvorc, ekonomist.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste).

Uvjet: završena osnovna škola.

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

Više informacija u dokumentu.

Na temelju Odluke (Klasa: 100-01/23-01/008, Ur.broj: 251-75-01-23-09) i objavljenog Natječaja dana 22. rujna 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2023 od 22. rujna 2023. godine obavještavaju se o testiranju, koje će se održati dana 23. listopada 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,30 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

 • pisane provjere znanja Zakona o proračunu,
 • pisane provjere znanja Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
 • pisane provjere Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
 • pisane provjere Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost,
 • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 23. listopada 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 17. listopada 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet PLES, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto VIŠI ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete Elementi psihologije i Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultet, objavljenog dana 28. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 69/2023, EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja psihologije Rebeka Prosoli.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, za predmet KINEZITERAPIJA, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenom predmetu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu, objavljenog dana 21. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 83/2023, EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana Lara Juriša, magistra kineziologije u edukaciji i kineziterapiji (mag. cin).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni ili stručni prijediplomski (bivši dvogodišnji) studij ili srednja škola (u četverogodišnjem trajanju) ekonomskog smjera
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu i u programima MS Office paketa

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj Knjižnice - knjižničar (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, objavljenog dana 28. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 87/2023, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabran Ivan Čolakovac.

Na temelju Odluke (Klasa: 112-03/23-01/002; Ur.broj: 251-75-01-23-01) i objavljenog Natječaja dana 28. srpnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj Knjižnice - knjižničar (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost objavljenog u Narodnim novinama broj 87/2023, na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 28. srpnja 2023. godine obavještavaju se o testiranju, koje će se održati dana 5. rujna 2023. godine (utorak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 9,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

 • pisane provjere Zakona o visokom obrazovanju i znanstveno djelatnosti (NN br. 119/22),
 • pisane provjere Zakona o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19, 114/22),
 • pisane provjere Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN br. 107/21),
 • pisane provjere Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN br. 81/22),
 • pisane provjere poznavanja 2 svjetska jezika (jedan obavezan engleski jezika),
 • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 5. rujna 2023. godine (utorak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,00 sati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 30. kolovoza 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj Knjižnice - knjižničar (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • poznavanje dva svjetska jezika (jedan obvezno engleski) i korištenje programskih paketa u MS Office-u,
 • poznavanje osnova informatologije, komunikologije, dokumentalistike menadžmenta i metodologije znanstveno-istraživačkoga rada,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, za predmet KINEZITERAPIJA, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenom predmetu na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija u dokumentu.

Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 50/2023 od dana 10. svibnja 2023. godine, dnevnom tisku Jutarnji list, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, objavljenog dana 31. svibnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 58/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku Jutarnji list te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran Stipe Pudić.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto VIŠI ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete Elementi psihologije i Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Na temelju Odluke (Klasa: 100-01/23-01/009; Ur.broj: 251-75-01-23-02) od 13. lipnja 2023. godine i objavljenog Natječaja dana 31. svibnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U  ( I N T R V J U )  K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor: jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite, (prema Uredbi: Radno mjesto III. Vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2023 od 31. svibnja 2023. godine obavještavaju se o razgovoru (intervju), koje će se održati dana 20. lipnja 2023. godine (utorak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervju) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervju) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije razgovora (intervjua) dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervju) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi razgovori (intervjui).

 

Zagreb, 14. lipnja 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Na temelju Odluke (Klasa: 100-01/23-01/008; Urbroj: 251-75-01-23-02) i objavljenog Natječaja dana 10. svibnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2023 od 10. svibnja 2023. godine obavještavaju se o testiranju, koje će se održati dana 14. lipnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

 • pisane provjere znanja Zakona o proračunu (NN br. 144/21),
 • pisane provjere znanja Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
 • pisane provjere Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23),
 • pisane provjere Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23 ),
 • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 14. lipnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 6. lipnja 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove.

Uvjeti:

 • NSS ili SSS tehničkog ili općeg smjera

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Više informacija u dokumentu.