Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pedagogije, znanstvenoj grani didaktika i znanstvenoj grani opća pedagogija, za predmete PEDAGOGIJA I DIDAKTIKA, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, objavljenog dana 22. ožujka 2024. u Narodnim novinama br. 35/2024, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, te u Jutarnjem listu dana 24. ožujka 2024., izabrana Lara Manojlović, magistra ekonomije i sveučilišna specijalistica računovodstva i poreza.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljene medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija čovjeka, za predmet FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEŽBANJA, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

 

Obavijest o promjeni datuma testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove, obavještavaju se da je došlo o promjene datuma održavanja testiranja te će se isto održati dana 19. travnja 2024. (petak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto Voditelja financijsko-računovodstvenih poslova objavljena dana 12. travnja 2024. na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe u Službi za financijsko-računovodstvene poslove u ostalom dijelu ostaje nepromijenjena.

Zagreb, 16. travnja 2024.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto knjižničar 1 (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost, objavljenog dana 22. ožujka 2024. u Narodnim novinama br. 35/2024, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana Iva Barković, magistra bibliotekarstva i magistra povijesti umjetnosti.

Na temelju Odluke i objavljenog Natječaja dana 22. ožujka 2024., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2024, na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 22. ožujka 2024., te u Jutarnjem listu dana 24. ožujka 2024., obavještavaju se o testiranju, koje će se održati dana 18. travnja 2024. (četvrtak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

 • pisane provjere Zakona o proračunu,
 • pisane provjere Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
 • pisane provjere Zakona o izvršenju državnog proračuna,
 • pisane provjere Pravilnika o financijskom izvršavanju u proračunskom računovodstvu,
 • pisane provjere Zakona o porezu na dohodak,
 • pisane provjere Pravilnika o porezu na dohodak,
 • pisane provjere Zakona o porezu na dobit,
 • pisane provjere Pravilnika o porezu na dobit,
 • pisane provjere poznavanja engleski jezika,
 • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 18. travnja 2024. (četvrtak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, s početkom u 12,00 sati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 12. travnja 2024.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Na temelju Odluke i objavljenog Natječaja dana 22. ožujka 2024., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto knjižničar 1 (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2024, na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od dana 22. ožujka 2024. obavještavaju se o pisanom testiranju, koje će se održati dana 15. travnja 2024. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

 • pisane provjere Zakona o visokom obrazovanju i znanstveno djelatnosti,
 • pisane provjere Zakona o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti,
 • pisane provjere Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
 • pisane provjere Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice,
 • pisane provjere poznavanja engleski jezika,
 • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati nakon pisane provjere, odnosno, dana 15. travnja 2024. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, s početkom u 13,00 sati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 8. travnja 2024.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelja financijsko-računovodstvene službe (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Voditelj ustrojstvene jedinice 4) u Službi za financijsko-računovodstvene poslove.

Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto knjižničar 1 (prema Uredbi o nazivima radnih mjesto i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama: Radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, odnosno sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prevodi se u Knjižničar) u Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet ENGLESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 13. prosinca 2023. u Narodnim novinama br. 148/2023, u Jutarnjem listu, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Matej Kovačević, magistar engleskog jezika i književnosti.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet SPORTOVI NA VODI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 15. studenoga 2023. u Narodnim novinama br. 137/2023, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Mate Maglov, magistar kineziologije u edukaciji i jedrenju.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet PLES, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 11. listopada 2023. u Narodnim novinama br. 118/2023, na EURAXESS portalu, u Jutarnjem listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabrana Anja Topolovec, magistra kineziologije u edukaciji i plesu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet SKIJANJE, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 8. studenoga 2023. u Narodnim novinama br. 134/2023, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Ivan Bon, magistar kineziologije.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet KVANTITATIVNE METODE, na neodređeno, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu objavljenog dana 3. studenoga 2023. u Narodnim novinama br. 131/2023, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran dr. sc. Darko Katović, doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja kineziologije.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – LABORANT, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Laboratoriju za sportske igre pri Centru za znanstvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta objavljenog dana 1. prosinca 2023. u Narodnim novinama br. 143/2023, na EURAXESS portalu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Vedran Dukarić, magistar kineziologije.

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste),  za vrijeme trajanja projekta, odnosno osiguranih sredstava iz projekta, a najduže u trajanju od dvije godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, objavljenog dana 6. prosinca 2023. u Narodnim novinama br. 145/2023, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana Tajana Meglaj, profesorica engleskoga jezika i književnosti i francuskoga jezika i književnosti.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet ENGLESKI JEZIK U KINEZIOLOGIJI, na određeno vrijeme u trajanju od šest godina, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu.

Više informacija u dokumentu.

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 6. prosinca 2023., Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U ( I N T E R V J U U)   K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, odnosno osiguranih sredstava iz projekta, a najduže u trajanju od dvije godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta

objavljenog u Narodnim novinama broj 145/2023 od 6. prosinca 2023., pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te internet stranici Fakulteta, obavještavaju se o razgovoru (intervjuu) koje će se održati dana 18. prosinca 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 13,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije razgovora (intervjua) dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi razgovor (intervju).

 

Zagreb, 11. prosinca 2023.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste).

Više informacija u dokumentu.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – LABORANT, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Laboratoriju za sportske igre pri Centru za znanstvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta.

Više informacija u dokumentu.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka rekreacija, za predmet Kineziološka rekreacija, objavljenog dana 18. veljače 2022. u Narodnim novinama br. 21/2022, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija dr. sc.  Andrea Vrbik.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmete: SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA i METODOLOGIJA KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljenog dana 31. ožujka 2023. u Narodnim novinama br. 37/2023, EURAXESS portalu, Jutarnjem listu, pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabran doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja kineziologija prof. dr. sc. Goran Sporiš.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto noćni čuvar – referent protupožarne zaštite (prema Uredbi: Radno mjesto III. vrste - namještenik) u Odjelu za tehničke poslove Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, objavljenog dana 25. listopada 2023. u Narodnim novinama br. 124/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta izabran Radivoje Stanić (završena srednja stručna sprema ekonomist).

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste),  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, objavljenog dana 18. listopada 2023. u Narodnim novinama br. 120/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta, izabrana Vesna Čarapović (završena osnovna škola).