Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet RUKOMET na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČA u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog modula/smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 65/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete ELEMENTI PSIHOLOGIJE i PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenim predmetima, izabran Vedran Jakobek, mag. psych.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 9. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 100/2020, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, za predmete Pedagogija i Didaktika, izabrana dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 1. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 61/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet Biomehanika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom izabran izv. prof. dr. sc. Mario Kasović.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete ELEMENTI PSIHOLOGIJE i PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenim predmetima. Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet Biomehanika, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Košarka, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Više informacija u dokumentu.