Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/21-01/021; URBROJ: 251-75-03-21-04) od 18. listopada 2021. godine i objavljenog Natječaja dana 6. listopada 2021. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto voditelj odjela za tehničke poslove (prema Uredbi: položaj I. vrste/voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica) objavljenog u Narodnim novinama broj 108/2021 od 6. listopada 2021. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 26. listopada 2021. godine (utorak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

  • pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslove voditelja Odjela za tehničke poslove iz djelokruga administrativnih poslova;
  • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa;
  • pisane provjere poznavanja engleskog jezika.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora (21/30). Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju bit će pozvani na razgovor odnosno intervju.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Kineziološki fakultet potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

 

Zagreb, 19. listopada 2021. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 28. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 85/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmete smjera Kondicijska priprema sportaša na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu izabran Marin Dadić, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da su na natječaju objavljenom dana 28. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 85/2021, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 

1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Sportovi s reketom na određeno vrijeme u punom radnom vremenu izabran Zlatan Bilić, mag. cin.,

2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta,  za predmete Atletika - bacanja i skokovi i Atletika - hodanja i trčanja  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu izabrana Danijela Grgić,                 

                                                                                                                                                                          3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmet Sistematska kineziologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu izabran Jere Gulin, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog  zaposlenika na radno mjesto voditelj Odjela za tehničke poslove (prema Uredbi: položaj I. vrste/voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČA u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog modula Kineziologija u edukaciji na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.