Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik za financijske i računovodstvene poslove (prema Uredbi: Radno mjesto I. vrste) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski (bivši dvogodišnji) sveučilišni ili stručni studij ili srednja škola (u četverogodišnjem trajanju) ekonomskog smjera
  • jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • poznavanje rada na računalu i u programima MS Office paketa

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Više informacija u dokumentu.

 

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj knjigovodstva (prema Uredbi: položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta,  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog dana 14. travnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 41/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u dnevnom tisku Jutarnji list te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana Ljiljana Šurmanović.

Na temelju Odluke (Klasa: 100-01/23-01/006; Urbroj: 251-75-01-23-01) od 24. travnja 2023. godine i objavljenog Natječaja dana 14. travnja 2023. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za izbor:

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj knjigovodstva (prema Uredbi: položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove objavljenog u Narodnim novinama broj 41/2023 od 14. travnja 2023. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 3. svibnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Testiranje se sastoji od:

  • pisane provjere znanja Zakona o proračunu (NN br. 144/21)
  • pisane provjere znanja Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
  • pisane provjere poznavanja rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na testiranju je potrebno ostvariti minimalno 70% točnih odgovora.

Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju pristup će na razgovor odnosno intervju koji će se održati dana 3. svibnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do prostorije u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 27. travnja 2023. godine

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja na radno mjesto voditelj knjigovodstva (prema Uredbi: položaj II. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica) u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove.

Više informacija u dokumentu.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija, za predmete: SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA i METODOLOGIJA KINEZIOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Informatički referent za održavanje nastavne i ostale računalne opreme u Centru za informatičku potporu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prema Uredbi: radno mjesto III. vrste – informatički referent),  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, objavljenog dana 3. veljače 2023. godine u Narodnim novinama br. 13/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran Stjepan Kos.

Ovim putem obavještavamo kandidate da je na natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste),  za rad u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, objavljenog dana 15. veljače 2023. godine u Narodnim novinama br. 18/2023, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana Kristina Malečić.

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   R A Z G O V O R U ( I N T E R V J U U)   K A N D I D A T A

 

Razgovor (intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za izbor:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste).

objavljenog u Narodnim novinama broj 18/2023 od 15. veljače 2023. godine obavještavaju se o razgovoru (intervjuu), koji će se održati dana 2. ožujka 2023. godine (četvrtak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu)  više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi razgovor (intervju).

Zagreb, 24. veljače 2023. god.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačica (prema Uredbi: namještenik / radna mjesta IV. vrste).

Uvjet: završena osnovna škola.

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet RUKOMET, na neodređeno, u punom radnom vremenu na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija u dokumentu.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Informatički referent za održavanje nastavne i ostale računalne opreme u Centru za informatičku potporu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prema Uredbi: radno mjesto III. vrste – informatički referent).

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 23. prosinca 2022. godine u Narodnim novinama br. 152/2022, na portalu Euraxess, na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet Hrvanje, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu na Kineziološkom fakulztetu Sveučilišta u Zagrebu, izabran dr. sc. Damir Pekas.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet HRVANJE, na određeno vrijeme od 6 godina, u punom radnom vremenu na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste),  za rad na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljenog dana 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama br. 137/2022, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana Tajana Meglaj.

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 23. studenoga 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

objavljenog u Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenoga 2022. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 12. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat testiranja bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

 

Zagreb, 5. prosinca 2022. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema