Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

ZAKONI I PROPISI

 

Objavljeni propisi MZOS


 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Uredba o izmjeni zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o izmjenama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o izmjenama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju #1
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta.
Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja #1
Pravilnik o dopuni pravilnika o utvrđivanju znanstvenih područja
Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija
Pravilnik o minimalnim uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Utvrđivanje minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora
Odluka o imenovanju članova matičnih povjerenstava
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova matičnih povjerenstava #1
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Aneks kolektivnom ugovoru za znanost
Aneks kolektivnom ugovoru za znanost #1
Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika u visokom obrazovanju i znanosti
Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu
Pravilnik o državnoj nagradi športa Franjo Bučar
Pravilnik izmjenama i dopunama pravilnika o državnoj nagradi športa Franjo Bučar
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o državnoj nagradi športa Franjo Bučar #1