Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Udruge kineziologa

 


HRVATSKI KINEZIOLOŠKI SAVEZ

Hrvatski kineziološki savez organiziran je kao Savez udruga u koji se udružuju udruge kineziologa općina, gradova i županija s područja Republike Hrvatske, s djelovanjem u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja te pojedinci, zaslužni stručnjaci iz navedenih područja.

Udruge se udružuju radi usklađivanja zajedničkih interesa, planiranja i organiziranja unapređivanja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije te obavljanja zajedničke djelatnosti i provođenja programa u cilju afirmacije kineziološke struke i promoviranja tjelesne aktivnosti kao opće dobrobiti pojedinca i društva.

Kao stručna organizacija Savez ima za cilj realizaciju pozitivnih dostignuća znanosti koja se ostvaruju procesom tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja čime se neposredno doprinosi razvoju kineziologije, unaprjeđenju odgojno-izobrazbenih programa, razvoju znanosti, promicanju tjelesnih aktivnosti i sporta, poboljšanju i unaprjeđenju fizičkog i mentalnog zdravlja, promicanja zdravih stilova života te poticanja međuljudske tolerancije.

Područje djelovanja Saveza: OBRAZOVANJE, ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJE; znanost, stručni rad i istraživanje

Detaljnije o Savezu možete pronaći na www.hrks.hr ili na kontakte:

Hrvatski kineziološki savez, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, Tel. 091 5077 584 ili info@hrks.hr

Predsjednik Saveza: prof. dr. sc. Goran Leko

tajnik Saveza: Tomislav Busch, mag. cin.

 


 

Udruga kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije strukovna je udruga u koju se učlanjuju osobe sa završenom edukacijom iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije i ostalih srodnih područja radi zaštite svojih  prava i interesa, zauzimanja za unaprjeđenje svoje profesije, afirmacije kineziološke struke i promoviranja tjelesne aktivnosti  kao opće dobrobiti pojedinca i društva.

Članovi mogu postati i druge fizičke i pravne osobe – prijatelji udruge i štovatelji sporta

Ciljevi Udruge su organizirano i plansko promoviranje osobnih i zajedničkih aktivnosti u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, sportskog menadžmenta i kineziterapije, unaprjeđenje odgojno- izobrazbenih programa, razvoj znanosti, promicanja tjelesnih aktivnosti i sporta, poboljšanje i unaprjeđenje fizičkog i mentalnog zdravlja, promicanje zdravih stilova života, te poticanje međuljudske tolerancije.

Detaljnije informacije možete pronaći na: https://www.facebook.com/UdrugaKineziologaGradaZagreba

 ili na web stranici: http://uk-zg.hr/

Predsjednica Udruge: prof. dr.sc. Vesna Babić

Tajnica Udruge: Vedrana Vukmir, prof.