Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu središnje je mjesto internacionalizacije, što je jedan od ključnih čimbenika međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta u Europi i u svijetu. 

Ured pokriva djelatnosti od poticanja i podrške mobilnosti studenata i osoblja u okviru raznih europskih programa (ERASMUS+, CEEPUS itd.), potpisivanja međunarodnih sporazuma sa partnerskim institucijama, koordinacija aktivnosti u okviru međunarodnih znanstvenih i stručnih mreža iz područja kineziologije, aktivno sudjelovanje u organizaciji i realizaciji znanstvenih i stručnih konferencija kojima je Fakultet organizator pa do marketinško-promotivnih akcija.

Više informacija https://www.kif.unizg.hr/suradnja/medunarodna_razmjena 

Radno vrijeme Ureda za konzultacije sa studentima: 

Ponedjeljak, srijeda i petak 

11.00 do 13.30

 

Kontakti: 

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, ECTS koordinator

e-adresa: maja.horvatin(at)kif.hr 

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović, pročelnica Ureda

e-adresa: lidija.petrinovc(at)kif.hr

 

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski, koordinator za strane studente i studente na engleskom jeziku

e-adresa: vjekoslav.cigrovski(at)kif.hr

 

Natalija Babić, bacc.cin., tajnica Ureda 

e-adresa: natalija.babic(at)kif.hr