Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Sustav upravljanja kvalitetom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kineziološki fakultet ima uspostavljen interni sustav osiguravanja kvalitete koji je kao trajni proces ugrađen u svakodnevni rad svih zaposlenika i suradnika. Cilj osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete je izgradnja institucijskih mehanizama namijenjenih sustavnom promicanju kvalitete i postizanju njene najviše razine u obrazovnim, znanstveno-istraživačkim te stručnim i administrativnim djelatnostima Fakulteta.  

Svrha sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu je uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete, uzimajući pritom u obzir odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, kao i Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja.  

Na Fakultetu djeluje Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom koje u svom radu surađuje s Uredom za upravljanje kvalitetom i Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta.  

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom su nastavnici, predstavnici nenastavnog osoblja, studenti i predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza. U svojem radu, Povjerenstvo uspostavlja, koordinira i provodi aktivnosti osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Fakultetu.  

Temeljni dokumenti prema kojima djeluje Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom jesu: 

 

Usmjerenost prema uspostavljanju, implementaciji i održavanju Sustava upravljanja kvalitetom Fakultet dodatno potvrđuje ISO certifikatima. Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 Fakultet ima od 2014. godine, a 2018. godine provedena je tranzicija na normu ISO 9001:2015 za koju je stečen Certifikat za nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost u polju kineziologije. Više nastavnih i nenastavnih djelatnika Fakulteta pohađa različite edukacije iz područja osiguravanja kvalitete prema zahtjevima ISO norme, stječe certifikat za provedbu internog audita te na različite načine sudjeluje u promicanju kulture kvalitete u radnom okruženju. 

 


Obavijesti
Repozitorij