Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Renata Barić

Zvanje: redoviti profesor

Soba:
141
Konzultacije:

Ponedjeljak 12:15-13:15

Konzultacije za studente sportaše - četvrtkom u 13h

(potreban prethodni dogovor radi termina)

Telefon:
01 3658741
Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
1996.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2007.
Na zavodu od:
1998.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Renata Barić rođena je 26.7.1972. u Rijeci.

Obrazovanje

1991. završava Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, te upisuje Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu na kojem je diplomirala 1996., a magistrirala 2001.g. 2001. g. upisuje studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kom je diplomirala 2006. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani 2000. g. upisuje poslijediplomski znanstveni studij psihologije, na kojem je magistrirala 2004. i doktorirala 2007.g.

Povijest zaposlenja

Nakon što je dvije godine radila kao profesor tjelesnog odgoja u osnovnoj školi, 1997. s odličnim uspjehom polaže stručni ispit. 1998. zapošljava se na Fakultetu za fizičku kulturu na mjestu znanstvenog novaka, te do 2010. radi na tri znanstvena projekta i sudjeluje u nastavi na kolegijima Kineziološka psihologija i Zdravstvena psihologija u okviru osnovnog, te Dijagnostičke metode u sportu u okviru poslijediplomskog studija. Također je suradnik na projektima iz psihologije sporta pri Fakulteti za šport u Ljubljani. 4. ožujka 2009. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta, 2014.g. izvanrednog profesora, a od ak. god. 2009/2010 nositeljica je kolegija Kineziološka psihologija i Motoričko učenje na Kineziološkom fakultetu, te kolegija Psihologija sporta na Veleučilišnom studiju za više sportske trenere fitnesa i sportske rekreacije. Od 2016/17 godine nositeljica je kolegija Psihologija sporta na Veleučilišnom studiju za više sportske trenere. Od 2015. nositeljica je kolegija Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja, a od 2016. Elementi psihologije na preddiplomskom studiju kineziologije, od 2017. izbornog kolegija Djeca u sportu na diplomskom i kolegija Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu te Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti na doktorskom studiju kineziologije. Od 2018. nositeljica je kolegija Osnove zdravstvene psihologije na modulu kineziterapija diplomskog studija kineziologije.

Predavala je na nekoliko fakulteta i visokih škola. Od 2007. suradnica je na kolegiju Psihologija sporta (Odsjek za psihologiju, FF Zg). Na odsjeku za psihologiju u Osijeku, Rijeci i Zadru predavala je na kolegiju Psihologija sporta (2007, 2008, 2017), na Specijalističkom studiju fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu kolegij Motoričko učenje, a čest je i gost predavač na strukovnim skupovima trenera i predavač Hrvatske olimpijske akademije na nekim licencnim seminarima za trenere. Sudjelovala je u kreiranju većeg broja kolegija u okviru novog nastavnog plana i programa kineziologije (Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja, Djeca u sportu, Motivacija u sportu, Psihologija vođenja i motivacije), čiji je i voditelj.

Sudionica je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, a objavila je i 200-ak znanstvenih i stručnih publikacija.

Urednički rad/organizacija konferencija

Od 2001. i 2002. radila je kao tajnica Programskog odbora 3. Međunarodne konferencije o kineziologiji. Od 2000-2004 radi kao tajnica, a od 2004. do danas kao urednica (proof editor) znanstvenog međunarodnog časopisa 'Kinesiology'. Recenzentica je većeg broja znanstvenih časopisa. 2013., 2015. i 2017. godine bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1., 2. i 3. Simpozija i jednodnevne edukacije iz područja psihologije sporta koji su se održali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i okupili, uz pozvane predavače iz cijelog svijeta, svaki preko 200 sudionika.

Projekti

Od 2009. do 2015. vodila je znanstveni projekt Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača. Od 2007. do 2012. bila je voditeljica podprojekta iz područja psihologije u okviru projekta Istraživanje ljudskih resursa i potencijala u hrvatskoj vojsci, od 2009-2012. podprojekta iz područja psihologiju u okviru projekta Praćenje i vrednovanje antropološkog statusa hrvatskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama. 2013.- 2014. vodila sam znanstveni projekt Kvaliteta života, sklonost rizičnim ponašanjima i samopoštovanje sportaša i nesportaša adolescenata financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade

Dobitnica je Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za doktorski studij u inozemstvu (2004.), a 2005. dobiva 1. nagradu za najbolju usmenu prezentaciju rada za mlade znanstvenike na 4. Međunarodnoj konferenciji o kineziologiji. 2018. dobitnica je priznanja Marulić- Fiat psichologiae Hrvatskog psihološkog društva za poseban doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Dodatno stručno usavršavanje

U sklopu dodatnog stručnog usavršavanja završila je 1. i 2. stupanj edukacije iz Kognitivno-bihevioralne terapije i niz drugih stručnih edukacija.

Stručni rad

2016. godine sudjelovala je u izradi kurikuluma za edukaciju za Posebnu dopusnicu iz područja psihologije sporta na kojoj do danas aktivno sudjeluje kao autorica sadržaja, edukatorica i supervizorica. Od 2011. predsjednica je Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva. Članica je nekoliko udruženja: FEPSAC – Europsko udruženje sportskih psihologa, ISSP- Međunarodno udruženje sportske psihologije, ENYSSP- European Network of Young Specialists of Sport Psychology; Udruženje kognitivno-bihevioralnih terapeuta Hrvatske (HUBIKOT), Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko psihološko društvo. 

Posljednjih 15 godina radi kao sportski psiholog, surađuje sa sportašima, trenerima i klubovima iz različitih (gotovo svih) sportova na području psihološke pripreme. Članica je stručnih stožera većeg broja timova i sportaša, a sportaši s kojima radi osvajači su olimpijskih (srebro London 2012., četverac na pariće, srebro Rio 2016, vaterpolska reprezenacija),  svjetskih (SP 2018 zlato Tin Srbić – preča, zlato muška vaterpolska reprezentacija, srebro vaterpolska junirska muška reprezenatacija) i europskih medalja (bronca EP 2016. Valentina Gustin, streljaštvo, bronca na EP 2018. vaterpolska seniroska muška reprezentacija).

Područje istraživanja

Područje istraživanja kojim se bavi jest psihologija sporta, motivacija, rukovođenje, motoričko učenje, psihološka priprema sportaša. 

Profesionalni interesi i članstva

Renata Barić posljednjih 15 godina radi kao sportski psiholog, surađuje sa sportašima, trenerima i klubovima iz različitih sportova na području psihološke pripreme. Do sada je surađivala sa više od 300 sportaša i trenera.  Članica je stručnih stožera većeg broja timova i sportaša, a sportaši s kojima radi osvajači su olimpijskih (srebro London 2012., četverac na pariće, srebro Rio 2016, vaterpolska reprezenacija),  svjetskih (SP 2018 zlato Tin Srbić – preča, zlato muška vaterpolska reprezentacija, srebro vaterpolska junirska muška reprezenatacija) i europskih medalja (bronca EP 2016. Valentina Gustin, streljaštvo, bronca na EP 2018. vaterpolska seniroska muška reprezentacija).

Od 2011. do danas predsjednica je Sekcije za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Hrvatskog psihološkog društva.

Članica je nekoliko udruženja:

FEPSAC – Europsko udruženje sportskih psihologa,

ISSP- Međunarodno udruženje sportske psihologije,

ENYSSP- European Network of Young Specialists of Sport Psychology;

Udruženje kognitivno-bihevioralnih terapeuta Hrvatske (HUBIKOT),

Hrvatska psihološka komora;

Hrvatsko psihološko društvo;

klub TOP STUDENATA Hrvatske;

ECSS- Europski koledž sportskih znanosti;

Udruga pedagoga fizičke kulture.

Izabrani projekti

Voditeljstvo projekta:

-Situacijske i dispozijcijske odrednice motivacije i kvaliteta života vježbača (034-0342282-2605)

-Kvaliteta života, sklonost rizičnim ponašanjima i samopoštovanje sportaša i nesportaša
adolescenata

- Istraživanje ljudskih resursa i potencijala u hrvatskoj vojsci – podprojekt: psihologija (projekt u suradnji KIF-a, MORH-a i IROS-a)

- Praćenje i vrednovanje antropološkog statusa hrvatskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama – podprojekt: psihologija (projekt u suradnji KIF-a, MORH-a i IROS-a)

Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

-   Motivacijski procesi u vježbanju i sportu (voditelj: Prof. dr. S. Horga)

-   Psihičke promjene pod utjecajem vježbanja (voditelj: Prof. dr. S. Horga)

- Psihološke značilnosti in stili vodenja v slovenskem športu» (L5-6407)

    (voditelj: prof. dr. M.   Tušak)