Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Saša Janković

Zvanje: redoviti profesor

Konzultacije:

SRIJEDA, 11:00 - 12:00  SATI

Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
1989.
Godina magistriranja:
1992.
Godina doktoriranja:
2002.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

Saša Janković rođen je u Zagrebu. Osnovnu, srednju školu  i Medicinski fakultet (1984.-1989.) završio je u Zagrebu. Pripravnički staž odradio je u K. B. Merkur (1989.-1990.), a državni je ispit položio 1990.

Znanstveni pripravnik pri Zavodu za kineziološku antropologiju Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu na predmetu Sportska medicina, 1990 - 1995. Bira se 1. 03. 1995. godine za suradnika u suradničkom zvanju asistenta na predmetu Sportska medicina. Specijalist ortoped od  svibnja 1998 god, te zaposlen na Zavodu za ortopediju K.B. Sveti Duh.  Docent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Sportska medicina, od 27. 04. 2004. godine.  Završio postdiplomski  studij  Sportske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,1991- 1992. te obranio magistarski rad:  “ Novi model za procjenu tjelesne visine u odrasloj dobi”,  u  rujnu 1992. godine. Doktorat pod naslovom “Novi pristup u određivanju anaerobnog praga treniranih osoba” obranio je u rujnu 2002 godnine.

Kao student boravio na usavršavanju u Portugalu - San Antonio hospital, Porto, 1984.g. Tijekom specijalizacije  koristio stipendiju ESKE  za specijalizante ortopedije  Grčka, svibanj 1997. Boravio na usavršavanju u Švicarskoj - Basel lipanj 2002,  Sveučilišna bolnica ACM – Amsterdam  prosinac 2004. Tijekom 2007. usavršavanje Rosemont-SAD, Medicinski fakultet Duseldorf te u Hamburgu i Parizu.

Sudjelovao kao pozvani predavač  na Nacionalnom  kongresu ortopeda – Varna, Bugarska te  kao instruktor na artroskopskim tečajevima Rotterdam, Ljubljana, Naples.

Predstojnik Zavoda za ortopediju KB Svet Duh. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog ortopedskog društva,  Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Europskog udruženja za kirurgiju koljena, artroskopiju i sportsku traumatologiju (ESSKA), član Zdravstvene komisije HOO, voditelj zdravstvene službe GNK Dinamo, član Povjerenstva Ministarstva zdravlja za ortopediju.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Magistarski rad: “ Novi model za procjenu tjelesne visine u odrasloj dobi”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, rujan 1992.

Doktorska disertacija: “Novi pristup u određivanju anaerobnog praga treniranih osoba”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 30. rujna 2002.
 

 1. Mišigoj-Duraković M, Matković BR, Ružić L, Duraković Z, Babić Z, Janković S, Ivančić-Košuta M.  Body Composition and Functional Abilities in Terms of the Quality of Professional Ballerinas. Coll Antropol 2001; 25:585-590.
 2. Matković BR, Mišigoj-Duraković M, Matković B,  Janković S, Ružić L, Leko G, Kondrič M. Morphological Differences of Elite Croatian Soccer Players According to the Team Position. Coll Antropol . Supll1. 2003; 27 :167-174.
 3. Maldini B, Antolić S, Šakić-Zdravčević K, Karaman- Ilić M, Janković S. Evaluation of Bacteremia in a Pediatric Intensive Care Unit: Epidemiology, Microbiology, Sources Sites and Risk Factors. Coll Antropol 2007; 31: 1083-1088.
 4. Pećina M, Ivković A, Hudetz D, Smoljanović T, Janković S. Sagittal osteotomy of the patella after Morscher. Int Orthop 2010; 34(2):297-303.  
 5. Kasović M, Mejovšek M, Matković B, Janković S, Tudor A. Electromyographic analysis of the knee using fixed-activation threshold after anterior cruciate ligament reconstruction. Int Orthop. 2011; 35(5) : 681-687.
 6. Maldini B, Janković S, Šakić Š, Antolić S, Djulepa D. Continuous femoral nerve block   improves analgesia after anterior cruciate ligament surgery. Period Biol 2007; 109: 325-330.
 7. Maldini B, Janković S, Šakić-Zdravčević K, Goranović T. Evaluating the analgesic efficacy of   two anesthetic techniques during arthroscopic knee surgery. Period Biol 2009; 111: 273 - 278.
 8. Janković S, Matković BR, Pavičić L, Medved R. Predviđanje tjelesne visine u odrasloj dobi. Hrvat Športskomed Vjesn 1992: 7(1-2). : 123-5
 9. Pećina M, Dubravčić-Šimunjak S, Bojanić I, Janković S. Scoliosis and sport. Acta Medica Croatica 1993; 47(4-5): 189-91.
 10. Pećina M, Bojanić I, Janković S. Burzitis i značaj ultrazvučne dijagnostike burzitisa različite lokalizacije. Hrvat Športskomed Vjesn 1993; 8: 25-33.
 11. Janković S. Prijelom zamora baze pete metatarzalne kosti (Jonesov prijelom) u nogometaša. Hrvat Športmed Vjesn 1993; 8: 75-79.
 12. Janković S, Bojanić I. Dijagnostika i liječenje ozljeda lateralnih  sveza gornjeg nožnog zgloba. Hrvat Športskomed Vjesn 1994; 9: 99-105.
 13. Hašpl M, Pećina M, Janković S. Artroskopsko liječenje gonartroze abrazijum subhondralne kosti. 1. Kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 1994, Reumatizam (Supl) 1994; 41: 106.
 14. Janković S, Matković BR, Matković B. Važnost funkcionalnih karakteristika u selekciji nogometaša. Hrvat Športskomed Vjesn 1997; 12: 8-13.
 15. Orlić D, Medved R, Janković S. Mogućnost skijanja osoba s umjentim zglobom kuka. Hrvat Športskomed Vjesn 1997; 12: 109-113.
 16. Barbarossa V, Bjelen M, Janković S, Hohnjec V, Šojat H, Bilić R. Radiološka procijena rezultata operativno lioječenih sportaša rekreativaca s pseudartrozom skafoidne kosti. Hrvat Športskomed Vjesn 1999; 14: 53-59.
 17. Hohnjec V, Hašpl M, Janković S, Šojat H, Gluhinić M. Osteohondralne lezije femura i operacijsko liječenje autogenom osteohondralnom mozaik plastikom. Hrvat Športskomed Vjesn 1999; 14: 30-34.
 18. Barbarossa V, Bielen M, Janković S. Liječenje laterlanog epikondilitisa nadlaktične kosti – petnaestogodišnji retrospektivni osvrt. Hrvat Športskomed Vjesn 2000; 15: 37-41.
 19. Janković S, Delimar D, Hudetz D. Sindrom bolne prepone. Arh Hig Rada Toksikol. 2001 ;52(4):421-8.
 20. Janković S, Matković B.R. Pregled metoda za određivanje anaerobnog praga. Hrvat Športskomed Vjesn 2003 ;18: 51-56
 21. Pamuković M, Janković S, Ružić L. Mišićni grčevi u sportu. Hrvat Športskomed Vjesn 2004; 19: : 34-39
 22. Janković S, Borić I, Bobić L. Prijelom zamora lateralne kuneiforne kosti: prikaz slučaja. Hrvat Športskomed Vjesn 2006; 21: 113-114.
 23. Nabršnigg K, Janković S, Knjaz D. Iznenadna smrt tijekom i neposredno nakon sportske aktivnosti. Hrvat Športskomed Vjesn 2009; 24: 3-19
 24.  Matković B, Medved R, Matković BR, Janković S. Longitudinalne promjene aerobnog kapaciteta od dječaka. Kineziologija 1988; 2: 81-88.
 25. Vukić T, Ivković A, Janković S. Stress Fracture of the Lateral Cuneiform Bone.   JAPMA  2013; 103(4): 337-339.
 26. Rod E,  Ivkovic A , Boric I, Jankovic S,  Radic A, Hudetz D.  Acute hyperextension/valgus trauma to the elbow in top-level adult male waterpolo goalkeepers: A cause of osteochondritis disecans of the capitellum?. Injury 2013, 44: 46-48.
 27. Dojčinović B, Šebečić B, Starešinić M, Janković S, Japjec M, Čuljak V. Surgical treatment of chronic groin pain in athletes. Int Orthop acc 17. 07. 2012.
 28. Janković S. Sindrom bolne prepone (Groin Pain), U:Pećina M.  Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje. Globus: Zagreb, 1992., str.130-152.
 29. Medved R, Janković S. Liječnički pregled športaša. U: Pećina M. i suradnici: Športska medicina. Medicinska naklada: Zagreb, 2003.,  str. 26-31.
 30. Janković S. Ozljede u nogometu,  U:Pećina M.  i suradnici:Športska medicina, Medicinska naklada: Zagreb, 2003.,  str. 72-75.
 31. Ružić L, Janković S. Ozljede košarkaša-prevencija terapija i rehabilitacija. U: Matković B. i sur. Antroploška naliza košarkaške igre. Kineziološki fakultet Sveučulišta u Zagrebu: Zagreb, 2010., str: 179-196.
 32. Medved R, Janković S. Unsere erfahrung mit der sogenanten “ Schnellen Metode” der Laktatbestimmung. Kurzfassung der Referate. 32. Deutscher Sportarzte Kongress. Munchen 1990. str: 719-20.
 33. . Medved R, Mišigoj Duraković M, Janković S, Medved V, Pavičić L. Heart volume quotient in athletes. Sportsmedicine and health. Proceedings of the XXIV World Congress of Sports Medicine, Amsterdam 1990. Str: 986-8. Indeksirano: Excerpta Medica.
 34. Medved R, Janković S. Neka zapažanja u toku longitudinalnog praćenja rasta i razvoja djece i omladine. Šport maldih. Zbornik izvlečkov IV Kongresa športnih pedadogogov Jugoslavije. Bled 1990.
 35. Janković S, Heimer S, Matković BR. Physiological profile of prospective soccer players. Proceedings of the Second World Congress of Science and Football, Eindhoven 1991: 295-297.
 36. Matković BR, Janković S, Heimer S. Physiological profile of top croatian soccer players. Proceedings of the Second World Congress of Science and Football, Eindhoven 1991: 37-39.
 37. Medved R, Janković S. Prediction of adult height. Abstract book XXV FIMS World Congress, Athens 1994: 109.
 38. Matković BR,  Matković B, Ružić L, Stilinović M, Janković S, Leko G, Barbaros-Tudor P. Seasonal Fluctuations in Vertical Jump Performance in Young Alpine Skiers. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Budapest 2002: 233-236.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatski liječnički zbor - HLZ, Hrvatsko ortopedsko društvo - HOD, Hrvatsko traumatološko društvo - HTD, Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa,  Europsko društvo za kirurgiju koljena, artroskopiju i sportsku traumatologiju  - ESSKA, predstojnik Zavoda za ortopediju KB Svet Duh, član Zdravstvene komisije HOO, voditelj zdravstvene službe GNK Dinamo.

 

Izabrani projekti

Aktivni je suradnik na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:

-suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu MZT br. 5-10-111 "Antropološka i motorička obilježja dobi od 19 do 23 godine", 1990 - 1995.

-suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu MZT br.034004 "Neuromuskularna biomehanička   dijagnostika lokomocije", 1995 - 2001.

-suradnik na znanstvenoistraživačkom projektu MZOS br. 034-0362979-2334 „Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije“, 2005-