Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Danijel Jurakić

Zvanje: izvanredni profesor

Soba:
117
Konzultacije:

Srijeda od 13.30 do 14:30

Telefon:
+38513658656
Telefon kućni:
1656
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2009.
Na zavodu od:
2006.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Rezultati studentske ankete

2009./10 – prosjek ocjena 4,81

2010./11. – prosjek ocjena 4,95

2011./12. – prosjek ocjena 4,93

2012./13. – prosjek ocjena 4,82 i 4,93

2015.16. – prosjek ocjena 4,90

2018./19. – prosjek ocjena 4,89

Životopis

ŠKOLOVANJE

2004. – 2009. Poslijediplomski doktorski studij kineziologije, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

Doktorski rad: Taksonomske karakteristike zaposlenika srednje dobi kao osnova izrade sportsko-rekreacijskih programa. Mentorica: prof.dr.sc. Mirna Andrijašević

1997. – 2002. Diplomski studij kineziologije, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. Dodatna specijalizacija: Kineziološka rekreacija

1993. – 2007. I Gimnazija u Zagrebu

IZBORI U ZVANJA

01. 01. 2016. – Znanstveno – nastavno zvanje - Docent

27. 09. 2013. - Znanstveno zvanje – Viši znanstveni suradnik

11. 12. 2009. - Znanstveno zvanje Znanstveni suradnik

POSLIJEDOKTORSKO USAVRŠAVANJE

01.09.2013. - 01.12.2013. tromjesečni studijski boravak na Fakultetu za šport, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija. Rad u nastavi na Katedri za rekreaciju i zdravlje kao i rad na istraživačkom projektu “Correlates of physical activity among middle-aged employees”. Mentorica: prof. dr. sc. Maja Pori.

STRUČNI PROJEKTI I KAMPANJE U PODRUČJU PROMOCIJE TJELESNE AKTIVNOSTI

Idejni začetnik i voditelj projekta „Budi aktivan budi zdrav“ u kojem sudjeluju studenti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavni cilj projekta je promocija tjelesne aktivnosti tj. aktivnog i zdravog života putem društvenih mreža i ostalih popularnih Internet servisa.

Suradnik na projektu Multidisciplinarni pristup u liječenju pretilosti djece i mladih koji se provodio u sklopu Klinike za pedijatriju KBC-a Rebro. Projekt je provođen od rujna 2013. do travnja 2014. godine. Voditeljica projekta: mr.sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Suradnik na javnozdravstvenom obrazovnom projektuPETICA – igrom do zdravlja“ Hrvatskog liječničkog zbora koji se provodi prevencija pretilosti u djece školske dobi. Provedba projekta započela je u drugom tromjesečju školske godine 2014./2015., u drugim razredima osnovnih škola, na području Zagreba i traje do 2017. godine. Voditelj: prof.dr.sc. Željko Krznarić.

Suradnik u nacionalnom programuŽivjeti zdravo“ pokrenutom od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja. Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović

Predstavnik Hrvatske u projektu „Physical activity country cards“ pokrenutom od Lancet physical activity observatory tima stručnjaka s ciljem objedinjavanjem podataka o tjelesnoj aktivnosti u svijetu. Projekt je pokrenut 2015. godine. Voditelj: prof.dr.sc. Perdo C. Hallal.

NAGRADE I PRIZNANJA

2019. Posebna nagrada dekana Kineziološkog fakulteta za voditeljstvo međunarodnog projekta.

2013. Posebna nagrada dekana Kineziološkog fakulteta za najbolji znanstveno-nastavni rad u ak. godini 2012./13.

2011.Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima“ koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1.    Jurakić, D., Pedišić, Ž.  i Andrijašević, M. (2009) Physical Activity of Croatian Population: Cross-sectional Study Using International Physical Activity Questionnaire. Croatian Medical Journal, 50 (2), 165-173.
2.    Jurakić, D., Andrijašević, M. i Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima [Assessment of Workplace Characteristics and Physical ActivityPreferences as Integral Part of Physical Activity Promotion Strategies for Middle-aged Employees]. Sociologija i prostor, 48(1): 113-131.
3.    Jurakić, D., Pedišić, Ž. i Greblo, Z. (2010) Physical activity in different domains and health-related quality of life: a population-based study. Quality of Life Research, Volume 19(9), 1303–1309.
4.    Pedisic, Z., Jurakic D., Rakovac, M., Hodak, D., Dizdar, D. (2011) Reliability of the croatian long version of the international physical activity questionnaire. Kinesiology, 43(2), 185-191.
5.    Jurakić, D., Heimer, S. (2012) Prevalencija nedovoljne tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj i u svijetu: pregled istraživanja. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 63(S3): 3-12.
6.    Jurakić, D., Pedišić, Ž. (2012) Prevalence of Insufficient Physical Activity in Children and Adolescents: Review. Paediatria croatica, 56, 321-326.

7. Jurakic, D., Golubic, A., Pedisic, Z., Pori, M. (2014) Patterns and correlates of physical activity among middle-aged employees: A population-based, cross-sectional study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27(3), 487-497. (Impact factor 1,3)

8. Jurakić, D., Pedišić, Ž. (2019) Hrvatske 24-satne preporuke za tjelesnu aktivnost, sedentarno ponašanje i spavanje: prijedlog utemeljen na sustavnom pregledu literature. Medicus, 28:2;143-153.

Profesionalni interesi i članstva

Predstavnik Kineziološkog fakulteta u međunarodnoj organizaciji HEPA Europa (European network for the promotion of health-enhancing physical activity).

Izabrani projekti

Međunarodni kompetitivni projekti

1. Voditelj međunarodnog kolaborativnog projekta Creating Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European Union (SCforH)“. Broj projekta je: 613434-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP. Projekt je financiran u sklopu Erasmus+ Sport programa – Kolaborativna partnerstva, a u njemu sudjeluje 18 institucija iz 13 zemalja.  Projekt traje od 1. 1. 2020. i završava 31. 12. 2022.

2. Član projektnog tima i predstavnik za Hrvatsku u Europskom kolaborativni projektu: European Collaborative Partnership on Sport and Health Enhancing Physical Activity – EPHEPA, Broj projekta: 556981-EPP-1-2014-1-UK-SPO-SCP. Projekt je odobren u sklopu Erasmus+ programa i trajao je od 2015. do 2017. godine. Voditelj projekta: Charlie Foster, University of Oxford (United Kingdom).

Institucijski projekti

1. Suvoditelj projekta Intervencija za promociju tjelesne aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: randomizirani kontrolirani pokus. Projekt je financiran u sklopu temeljnog financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu.

2. Voditelj i glavni istraživač znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom „Zdravstveno-usmjerena tjelesna aktivnost u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj“. U okviru projekta provedeno je 1076 kućnih intervjua sa slučajno odabranim ispitanicima u Republici Hrvatskoj. Trajanje projekta: 2007. - 2011.

3. Suvoditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog kolaborativnog projekta pod nazivom „Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih“ (voditelji: prim. mr. sc. Branislava Belović, Renata Kutnjak-Kiš, dr. med. i dr. sc. Danijel Jurakić). U projektu su sudjelovali Zavod za javno zdravstvo Morska Sobota, Slovenija, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvatska i Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Hrvatska. Projekt je proveden u školskoj godini 2010./11.

MZOS projekti

1. Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj, Voditelj: prof.dr.sc. Mato Bartoluci

2. Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske, Voditelj: prof.dr.sc. Mato Bartoluci

Povijest zaposlenja

2016. - Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

  • Docent i voditelj Laboratorija za epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti

2009. – 2015. Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

  • Znanstveni novak u suradničkom zvanju viši asistent

2006. – 2009. Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

  • Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent