Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Dario Škegro

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju

Soba:
118
Konzultacije:

Petkom u 15:00 sati ili na mail dario.skegro@kif.hr 

Telefon:
01 3658 656
Telefon kućni:
1656
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2013.
Na zavodu od:
2007.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

Životopis

     Dario Škegro rođen je 10. lipnja 1981. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina, po nacionalnosti Hrvat, oženjen, otac dvoje djece. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u istom gradu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je akademske 2005./2006. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom "Vrednovanje različitih vrsta napada u košarkaškoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja".

Tijekom srednje škole aktivno se bavi košarkom nastupajući za HKK Brotnjo iz Čitluka, Bosna i Hercegovina, dok se za vrijeme studija aktivno se bavi skokom u vis u za AK Dinamo Zrinjevac, tijekom čega bilježi treće mjesto na Prvenstvu Hrvatske 2002. godine te nastup za Hrvatsku reprezentaciju temeljem rezultata sezone (207 cm). Za vrijeme studija bio je aktivni član Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu čiji je predsjednik bio 2008. godine. Kao studentski predstavnik bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu te različitih tijela na razini fakulteta, Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Bio je aktivni sudionik radne skupine za izradu Zakona o pravima redovitih studenata rezultat čega je aktualni Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. U akademskoj godini 2012/2013 član je Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnik studenata poslijediplomskih studija. Također, aktivni je član Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. do 2012. godine obnašao je dužnost studenta pomoćnika prorektorice za istraživanje i tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu.

     Bio je zaposlen u Hrvatskom školskom športskom savezu od travnja 2007. godine do prosinca iste godine kada se zapošljava na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak/asistent na projektu „Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša“ te od 2010 na projektu „Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja“ i na predmetu Povijest sporta. Osim na predmetu Povijest sporta na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije sudjeluje u nastavi i na Povijesti tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu trenera kao i na izbornim predmetima Programiranje u sportu i Sport u europskim državama.  

     Pored redovitih obveza na znanstveno-nastavnom planu tijekom dosadašnjeg rada na fakultetu sudjelovao je i na brojnim projektima od kojih je potrebno izdvojiti sljedeće: koordinator projekta i suautor u izradi dokumenta pod nazivom „Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012 – 2020“, član projektnog tima i koautor u izradi projekta „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“, član projektnog tima i koautor u izradi dokumenta „Strategija razvoja školskog športa u Republici Hrvatskoj 2009-2014“, sudjelovanje u organizaciji 15-ak znanstveno stručnih skupova i konferencija kao član ili potpredsjednik organizacijskog odbora. Od 2010. godine obnaša dužnost glavnog tajnika Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

     Bio je aktivan sudionik u nekoliko humanitarnih projekata od kojih je potrebno izdvojiti humanitarnu akciju „Pružimo ruku prijateljstva i ljubavi“ rezultat koje je nabavka 1.300.000,00 kn vrijednog mobilnog mamografa za potrebe prevencijskih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik je Hercegovačke lige protiv raka. U slobodno vrijeme bavi se sviranjem klavijatura u blues & rock bandu Dizzy top (https://www.youtube.com/channel/UC9XO5smyOhUAm9QK-PQF6Rw).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

​​​​​​

ZNANSTVENI RADOVI

 1. Selmanović, A., Milanović, L. & Škegro, D. (2019). Finishing actions in relation with basketball offense outcome types in NBA and Euroleague. Acta Kinesiologica 13(1), 29-36.
 2. Čustonja, Z., Škegro, D. (2017). Franjo Bučar in the Croatian sports historiography. In: D. Milanović, G. Sporiš, Sanja Šalaj & Dario Škegro (Eds.) Proceedings Book of the 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 10.-14. May 2017. pages 500-504.
 3. Škegro, D., Čustonja, Z. & Bok, D. (2017). Differences among coaches in planning and programing according to education level. In: D. Milanović, G. Sporiš, S. Šalaj & D. Škegro (Eds.) Proceedings Book of the 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 10.-14. May 2017. pages 415-419.
 4. Milanović, D., Štefan, L. & Škegro, D. (2016). Situational efficiency parameters of successful and unsuccessful top male basketball teams in the olympic tournament games in London 2012. Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1(100), 31-37.
 5. Milanović, D., Štefan, L. & Škegro, D. (2016). Differences in situational efficiency parameters between successful and unsuccessful female basketball teams on the olympic games in London 2012. Sport Science, 9 (Suppl 1), 38-43.
 6. Čustonja, Z. & Škegro, D. (2015). Training and Education for Conducting Physical Education Classes in Croatia since 1875. The International Journal of the History of Sport, 32(6), 832-846.
 7. Selmanović, A., Škegro, D. & Milanović, D. (2015). Basic characteristics of offensive modalities in the Euroleague and the NBA. Acta Kinesiologica,  9(2), 83-87.
 8. Škegro, D. & Čustonja, Z. (2014). The beginnings of education and training for delivering physical education classes in Croatia – 140 years of tradition. Knesiology, 46(Supplement 1), 127-133.
 9. Škegro, D. and Čustonja, Z. (2013). Analysis of the best women's high jump results in the Olympic Games history. Acta Kinesiologica, 7(1), 66-70.
 10. Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Attempts to organise and advance education in Croatia in 1861 and 1865 and position of Physical education. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 383-386). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 11. Škegro, D., Dizdar, D., Milanović, D. and Asim Bradić  (2011). Evaluation of basic types of offense in basketball according to its beginning and outcome and the final outcome of the game In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.),  Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 565-569). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.

STRUČNI RADOVI

 1. Čustonja, Z.,  Škegro, D. (2009). Razvoj metoda treninga izdržljivosti. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov, S. Šalaj (ur.), Zbornik radova konferencije  „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2009 (str. 15 – 20). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 26. i 27. veljače 2010., 119-126.
 3. Škegro, D. i Čustonja, Z. (2012). Povijesni razvoj specifičnog kondicijskog treninga u sportu. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i V. Wertheimer (ur.) zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 17. i 18. veljače 2012. str. 117-119.
 4. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. i Škegro, D. (2013). Strategic approach to the development of high-performance sport in the Republic of Croatia. In A. Mašek (Ed.), International scientific symposium – Economy of Eastern Croatia, (pp. 325-338). Osijek: Faculty of Economics, University of J. J. Strossmayer in Osijek.
 5. Škegro, D., Čustonja, Z. & Milanović, D. (2016) Quantitative analysis of sport coaches status/Kvantitativna analiza statusa sportskih trenera. U Mašek-Tonković A. International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Vizija i razvoj”. Osijek, 2016 (pp 552-559). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 6. Milanović, D., Čustonja, Z. & Škegro, D. (2015). Sport as a social phenomenon. U Mašek-Tonković A. International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth”. Osijek, 2015 (pp 603-612). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 7. Milanović, D., Čustonja, Z., i Škegro, D. (2012). School sport in Eastern Croatian Counties. U: A. Mašek Tonković (ur.) Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Osijek, 17-18 svibnja 2012. str. 289-295.
 8. Čustonja, Z., Milanović, D., Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 167-173.
 9. Milanović, D., Čustonja, Z, Škegro, D. (2011). Child abuse in top sport – ethical challenges. JAHR, 2(3):207-217.
 10. Škegro, D., Čustonja, Z. (10%), Milanović, D. (10%) (2009) Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova Konferencije „Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije“, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

AUTORSKE I UREDNIČKE KNJIGE

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Neljak, B., Harasin, D., Halamek, Z., Čustonja, H., Škegro, D. (2009). Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj 2009. – 2014. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski školski športski savez.
 2. Sporiš, G., Milanović, Z., Hughes, M. and Škegro, D. (2014). Book of abstracts. X World Congress of Performance Analysis of Sport, Opatija 3-6 September. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology.
 3. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet : 1959. – 2009. – 2014. : s izvješćem o radu u akademskoj godini 2013./2014. Monografija / [urednici Dragan Milanović i Dario Škegro]. Zagreb : Kineziološki fakultet, 2014.
 4. Bok, D., Čustonja, Z,. Hrženjak, M., Krističević, T., Matić, I., Milanović, D., Ricov, J., Šalaj, S. i Škegro, D. (2015). Pedagoški standardi i normativi rada u sportu. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet & Sportski savez Grada Zagreba.
 5. Čustonja, Z., Hofmann, R., A. & Škegro, D. (2015). Coming from the past, working in the present, looking for the future: Aims, topics and results of sport history. Book of abstracts of ISHPES international scientific congress, Split 18-22 August. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology
 6. Milanović, D., Sporiš, G., Šalaj, S. & Škegro, D. (2017). 8th International Scientific Conference on Kinesiology – Proceedings. Proceedings book of the 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija 10-15 May. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology.

POGLAVLJE U KNJIZI

 1. Škegro, D. & Čustonja, Z. (2015). History of Physical Education in Croatia. U N. Živanović, P. Pavlović, B. Antala & K. Pantelić-Babić (ur.), History of Physical Education in Europe (str. 39-57). Leposavić: University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavic FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section.

Profesionalni interesi i članstva

 • Član Hrvatskog društva za povijest sporta
 • Član ISHPES-a (International Society for the History of Physical Education and Sport)
 • Glavni tajnik Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. do 2014.
 • Član Upravnog vijeća Hrvatskog športskog muzeja 2019. -

Povijest zaposlenja

Znanstveni novak/Asistent: 2007. - 2013.

Znanstveni novak/Poslijedoktorand: 2014. - 2017.

Docent: 2017. -