Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Dražen Harasin

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Utorak 10 sati

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1994.
Godina magistriranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

Dražen Harasin, rođen 25.06.1968. godine u Slavonskom Brodu, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu, nakon čega je 1989. godine upisao Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu. Kao student treće godine fakulteta, 1991. godine, se radi obrane domovine priključuje Specijalnoj jedinici policije Alfa u čijem aktivnom sastavu ostaje do lipnja 1993. godine. Na Fakultetu za fizičku kulturu je diplomirao 1994. godine na temi „Fizička priprema pripadnika specijalnih jedinica“. Tijekom Domovinskog rata je kao zaposlenik Ministarstva vanjskih poslova bio djelatnik sigurnosti Ureda Vlade Republike Hrvatske u Beogradu (1995-1996). Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirao je 2002. godine, a kao asistent se zaposlio 2003. godine. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu doktorirao je 2007. godine, u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran 2009. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2016. godine. Bio je dio znanstvenih timova na projektima iz područja obuke vojnih specijalnih jedinica i kondicijske pripreme, te je samostalno ili u koautorstvu, na ovim područjima kineziologije objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Bio je pomoćnik ministra znanosti obrazovanja i športa, nadležan za šport (2006-2007). Bio je Predsjednik povjerenstva za izradu Zakona o športu (2005-2006). Bio je jedan od osnivača i prvi Predsjednik Hrvatskog školskog športskog saveza (2006-2008). Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je od 2009-2013 obnašao funkciju Prodekana za poslovnu politiku i financije. Od 2007. do 2015. bio je član Vijeća za nadzor sigurnosno – obavještajnih agencija Hrvatskog sabora. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas radi kao profesor, je samostalno kreirao novi predmet Preživljavanje u prirodi na kojem već dugi niz godina uspješno prenosi spoznaje do kojih dolazi u vlastitim istraživanjima. Rezultate svojih istraživanja objavljuje i u recentnim inozemnim znanstvenim časopisima, te izlaže na međunarodnim znanstvenim konferencijama, pri čemu je iz područja preživljavanja u prirodi objavio preko 30 znanstvenih i stručnih radova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

 1. Harasin, D. (2018) Nož za preživljavanje. Zbornik radova 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2018.
 2. Harasin, D., Žiger, A. (2018) Terensko pročišćavanje vode. Zbornik radova 27. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2018.
 3. Harasin, D. (2017) Elementi tehnike metode luka i svrdla. 2017, Zbornik radova 26. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2017.
 4. Harasin, D. (2017) Bow and drill method (of fire ignition) - the influence of moisture content in the wood from which made base and drill on the success and energy consumption. Proceedings Book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. 703-706.
 5. Žiger, A., Harasin, D., Vučić, P. (2017) Difference in water consumption between individuals of different physical constitution and body mass during prolonged physical exertion. Proceedings Book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017.

 6. Harasin, D., Puljić, M. (2016) Utjecaj distribucije tereta u naprtnjači na potrošnju energije u hodanju po usponu. Zbornik radova 25. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2015.

 7. Harasin, D., Puljić, M. (2015) Utjecaj težine obuće na potrošnju energije pri hodanju po usponu, 2015, Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2015.
 8. Puljić, M., Harasin, D. (2016) Razlike u učinkovitosti sječe drveta mačetom i sjekirom iste mase. Zbornik radova 25. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2015.
 9. Puljić, M.,  Harasin, D. (2015) Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona i paljenja vatre u svrhu preživljavanja u prirodi. Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2015.
 10. Harasin, D., Martinec, P. (2014) Influence of step lenght and step frequency on energy consuption while walking on the increse. Proceedings Book of 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Integrative Power Of Kinesiology. Opatija: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2014.
 11. Harasin, D., Ivić, M. (2014) Uže i uzlovi u preživljavanju u prirodi. Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 2015, Poreč.
 12. Puljić, M., Harasin, D. (2014) Razlike u trendu oslobađanja topline kod različitih obrazaca loženja vatre u preživljavanju u prirodi. Zbornik radova 23. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, 2014, Poreč.
 13. Sporiš, G., Harasin, D., Baić, M., Krističević, T., Krakan, I., Milanović, Z., Čular, D., Bagarić-Krakan, L. (2014) Effects of two Different 5 Weeks Training Programs on the Physical Fitness of Military Recruits. Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 157-164.
 14. Sporiš, G., Harasin, D., Baić, M., Krističević, T., Krakan, I., Milanović, Z., Čular, D., Bagarić-Krakan, L. (2014) Effects of Basic Fitness Parameters on the Implementation of Specific Military Activities. Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 165-171.
 15. Harasin, D., Puljić, M.  (2013) Različiti obrasci loženja vatre u preživljavanju u prirodi. Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 2013, Poreč.
 16. Harasin, D, Vukelja, M (2013) Upotreba šatorskog platna u preživljavanju u prirodi. Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 2013, Poreč.
 17. Harasin, D. (2012) Struktura činilaca uspjeha u lovu lukom I strijelom.  Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije, 2012,  Križevci.
 18. Harasin, D. (2012) Priprema za lov lukom i strijelom. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije, 2012,  Križevci.
 19. Harasin, D., Puljić, M.  (2012) Kineziološka analiza rada s alatom za rezanje u preživljavanju čovjeka u prirodi. 21. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, 2012, Poreč.
 20. Harasin, D., Puljić, M. (2012) Vatra u preživljavanju čovjeka u prirodi. 21. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, 2012, Poreč
 21. Jovanović, M., Sporiš, G., Šopar, J., Harasin, D., Matika, D. (2012). The Effects Of Basic Military training On Shooting Tasks In Conditions Of Sleep Deprivation.  Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology. 44, 1; 169-177.
 22. Sporiš, G., Harasin, D., Matika, D., Vuleta, D. and Bok, D. (2012).  Effects Of Training Program For Special Operations Battalion On Soldiers Fitness Characteristics. Journal of strength and conditioning research. 26(10), 2872- 2882.
 23. Sporis, G., Jukic, I., Bok, D., Vuleta, D., Harasin, D. (2011) Impact of Body Weight On Performance In Fitness Test Among Personnel Of The Croatan Navy. Collegium antropologicum. (2011) 2; 335-339.
 24. Harasin, D., Šopar, J. (2011) Effects Of Two Different 5-Week Training  Programs On Physical Fitness Of Military Recruits.  Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Integrative Power Of Kinesiology. Opatija : Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia ,, 2011. 475-480.
 25. Manojlović, V., Jovanović, M., Harasin, D. (2011) Differences In Motor Status Of Active And Sedentary Soldiers. Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, IntegrativePower Of Kinesiology. Opatija : Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2011. 480-483.

Povijest zaposlenja

1991-1993 Policajac - specijalac, Specijalna jedinica policije "Alfa"

1994 Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, Obrtnička škola, Slavonski Brod

1995-1996 Djelatnik sigurnosti MVP, Ured Vlade RH u Beogradu

1996 Ronilac na održavanju naftnih postrojenja (Libija)

1997-1998 Djelatnik sigurnosti MVP, Veleposlanstvo RH u Bratislavi

1999-2000 Djelatnik sigurnosti MVP, Konzulat RH u Tuzli

2001-2003 Predavač, vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta (Atletika, OKT)

2003 Instruktor ronjenja, Sport centar "Big Blue"

2003 Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture, Osnovna škola, Slavnoski Brod

2003-2005 Asisent na predmetu Atletika, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2005-2006 Pomoćnik ministra, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

2005-2006 Predsjednik Povjerenstva za izradu Zakona o športu

2006-2007 Predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza

2007-2008 Predsjednik komisije za istraživanja i razvojne projekte HŠŠS-a

2009-2016 Docent na predmetu Atletika, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2009-2013 Prodekan za poslovnu politiku i financije Kineziološkog fakulteta

2007- 2015 Član Vjeća za nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Hrvatskog sabora

Hobiji i osobni interesi

Hobiji: Lov, Ribolov, Planinarenje

Ostala zanimanja: Instruktor ronjenja (CMAS - two star instructor)