Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Drena Trkulja-Petković

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

ponedjeljkom i četvrtkom od 9,00 do 11,00 sati

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
1986.
Godina magistriranja:
1990.
Godina doktoriranja:
2000.

Nastava

Životopis

OSOBNI PODACI:

IME I PREZIME:             Drena Trkulja Petković

DATUM ROĐENJA:          17.03.1961.

MJESTO ROĐENJA:         Gornja Jutrogošta

DRŽAVLJANSTVO:          Hrvatsko

BRAČNO STANJE:           udata, majka dva sina  Dario  i Sven

E-mail                   drena.trkulja-petkovic@kif.hr

OBRAZOVANJE

Osnovna škola: OŠ Vjenceslav Novak, Zagreb (završila 1976.)

Srednja škola:  Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“,  Zagreb Smjer: instruktor sportskih aktivnosti – suradnik u nastavi

Maturalna radnja: Metodika obuke koluta nazad do stava o šakama.

Fakultet: Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu (1980./86.)

Poslijediplomski studijPoslijediplomski specijalistički studij iz područja Kineziološke rekreacije, odnosno poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (1987./88. - 1990.)

Doktorski studij:   Obrana doktorske disertacije na Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilišta u Zagrebu (20.10.2000.)

Drugo obrazovanje  Visoka narodna škola Sund (Sund folkehoy schole), Norveška (školska godina 1982/83.) Područje: opća kultura (tjelesna, likovna i glazbena kultura, film, književnost) i vještine komunikacije; Smjer: program za strance ( intenzivni tečaj  norveškog jezika)

AKADEMSKI NAZIV:

Dr.sc. Drena Trkulja Petković, izabrana je (jedinstven postupak izbora u znanstveno i nastavno zvanje) 8. veljače 2007. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta u  području društvenih znanosti, polje odgojne znanosti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka rekreacija a 2013. godine za zvanje viši znanstveni suradnik.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI:

 • Trkulja, D. (1986). Relacije elektromiografskih i kinetičkih veličina kod nekih izometričkih kontrakcija. (Diplomski rad) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Trkulja, D. (1990).  Utjecaj kratkog kontinuiranog kineziološkog tretmana na promjenu nekih motoričkih sposobnosti radnika. (Magistarski rad) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Trkulja Petković, D. (2000).  Vrednovanje modela sportske rekreacije u turističkoj ponudi. (Disertacija) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENI RADOVI:

 • Trkulja, D. (1993). Analiza efekata jednog tretmana na promjene motoričkih sposobnosti radnika s otežanim uvjetima rada. Kineziologija, 25 (1-2): 122-128.
 • Trkulja-Petković, D., Ciliga, D. i Pavičić, L. (2004). An attempted determination of the latent structure of leisure-time sporting and other recreation activities` characteristics. Kinesiology, 36 (2): 239-249.
 • Petrinović-Zekan, L., Ciliga, D., Trošt, T. i Trkulja-Petković, D. (2005). Computerized search of scientific literature in APA. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09.: str.801-803. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Petrinović Zekan, L., Ciliga, D., Trkulja Petković, D. (2011). Research on sport activity in persons with disability in Croatia. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of 6th International scientific conference on kinesiology, Opatija, 2011, “Integrative power of Kinesiology” (pp. 67-73). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
 • Marković, Ž., Bogdanović, Z., Trkulja-Petković, D. (2011). What does a schoolbag of primary school girl pupils look like? Acta Kinesiologica, 5(1), 83-86
 • Badrić, M., Sporiš, G., Fiorentini, F., Trkulja Petković, D. (2013). Reliability of the self-report questionnaire for the assessment of the level of leisure-time physical activity in primary school pupils. Acta Kinesiologica, 7(1), 109-114.
 • Horvatin-Fučkar, M., Vlašić,  J., Trkulja Petković, D.(2013). EMG I GRF analiza pri izvođenju korak dokoraka na različitim visinama step klupice. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 28(1), 39-47
 • Trkulja, D., Rubeša, D. (1989). Efekti MPAO programa u planinskim uvjetima. U: M. Blagajac i V. Nikolić (ur.), Zborniku radova XIII međunarodne znanstvene konferencije Komiteta za sport i slobodno vrijeme ISCPPE – UNESCO „Programi sportske rekreacije u procesu rada i turizmu“, Rovinj, 28.-31. svibnja 1989. Beograd: Partizan Jugoslavije – Savez za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje. str. 325-332.
 • Trkulja, D. (1989). Analiza povezanosti motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u cilju eksplicitnijeg definiranja transformacijskih programa u području sportske rekreacije. U: J. Zukov (ur.) Zbornik radova IX ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije. Ohrid, 23-25.06.1989. Ohrid: Savez društava pedagoga fizičke kulture Makedonije. str. 266-269
 • Trkulja, D. (1990). Strukturalne promjene u prostoru motoričkih sposobnosti radnika. U: I Tončev (ur.) Zbornik radova naučnog skupa: Valorizacija efekata programa u fizičkoj kulturi, Novi Sad, 21. lipnja 1990. (Sveska II). Novi sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. str.161-171.
 • Trkulja, D.  (1990). Neke specifičnosti eksperimentalnog tretmana MPAO-programa u planinskim uvjetima ljeti. Sportska rekreacija, XI(43):13-17.
 • Trkulja, D. (1992).  Comparative analysis of anthrometric and motor characteristics in woman of different age groups. U: K. Mekota (ur.) Collection of papers presented on International Conference Sport Kinetics '91, Olomouc, September 16-19.1991. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis-Gymnica, 22, 439-442.
 • Trkulja, D., Radaković, S. (1993). Neka obilježja komunikacije u sportskoj rekreaciji. U: V. Findak (ur.)Zbornik radova Konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 24-26. lipnja 1993.(str. 405-407). Zagreb: Hrvatski olimpijski odbor.
 • Andrijašević. M., Trkulja Petković, D. (1996). Dijagnostika u sportskoj rekreaciji. U: D. Milanović (ur.), Zbornik radova 3. konferencije o športu Alpe-Jadran „Dijagnostika u sportu, Rovinj, 26.-29. rujna 1996. str. 286-290.
 • Trkulja Petković, D. (2000) The effects of a programmed active rest for the persons with a disability and impaired health status. U: S. Heimer (ed.) Proceedings of CESS European Conference "Health Related Physical Activity  in Adults", Poreč, June 22.-25.2000 Barcelona: European Confederation Sport and Health – CESS. str. 223-228.
 • Širić, V., Andrijašević, M., Trkulja Petković, D. (2012). Zbog čega želimo vježbati? U M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Križevci, 2012, „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“ (str. 289-294), Križevci: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Trkulja Petković, D., Vučić, D., , Đuras, G., Širić, V., Vladović, Z., Širić, Ž. (2011). Primjer anketnog upitnika za utvrđivanje utjecaja tjelesnog vježbanja na neke segmente kvalitete života žena starije životne dobi. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa, Poreč, 2011, „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 525-532). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez
 • Trkulja Petković, D., Podvalej, L., Grgat, D. (2010). Struktura provođenja slobodnog vremena mladih. Sport za sve XXVIII(64), 3-11.
 • Širić, V., Blažević, S., Trkulja Petković, D. (2010). Zastupljenost kinezioloških sadržaja u društvenom životu studentske populacije. U: M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Zagreb, 2010, „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“ (str. 108-114). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Trkulja Petković, D., Matanović, M., Vladović, Z. (2008). Preferencije pripadnika jedne grane hrvatske vojske prema sportsko-rekreacijskim sadržajima. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008 (str. 417-424). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 • Trkulja Petković, D. (1998). Analiza učinkovitosti programiranog aktivnog odmora osoba s invalidnošću sudionika Domovinskog rata i osposobljavanje voditelja sportske rekreacije. (Stručna studija s recenzijom – 82 stranice bez priloga) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

STRUČNI RADOVI:

 • Ciliga, D., Trkulja Petković, D., Delibašić, Z.(2006). Kvaliteta rada u području sporta i sportske rekreacije osoba s invaliditetom. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 20-24 lipnja 2006. str. 282-286

 • Podvalej, L. Karković, N. Trkulja Petković, D. (2006).  Osvrt na kvalitetu rada u nastavi TZK na visokoškolskim učilištima. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 20-24 lipnja 2006. str. 318-322

 • Širić, V., Trkulja Petković, D., Končarević, M. (2008). Sportsko rekreacijski sadržaji na otvorenom u funkciji unapređenja turističke ponude Osječko-baranjske županije. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008 (str. 395-401). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 • Vučić, D., Trkulja Petković, D.(2009). FIELD CLASSES – A FORM OF EDUCATION FOR HEALTHIER AND BETTER QUALITY FUTURE OF ADOLESCENTS. In I. Prskalo &V. Findak & J. Strel (Eds.), Collected Papers of 3rd Special Focus Symposium, Zadar, November 11th to 13th 2009., „Kinesiological Education – heading towards the future“ (pp. 213-221). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, evropski centar za napredna i sustavna istraživanja.

 • Trkulja Petković, D., Pruginić, I., Delibašić, Z. (2009). Uloga i značaj podvodnog ribolova kao oblika rekreacije suvremenog čovjeka. U B. Neljek (ur.), Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2009 (str. 495-501). Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

 • Trkulja Petković, D., Podvalej, L., Širić, V. (2009). Mogućnosti provedbe nekih planinarskih aktivnosti u primijenjenoj kineziologiji. U B. Neljek (ur.), Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2009 (str. 501-508). Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

 • Trkulja Petković, D. (2009). Aktivnim odmorom brže do oporavka organizma. Belupo glasilo, br. 128, 14-16

 • Delibašić, Z., Glavičić, I., Trkulja Prtković, D. (2010). Edukacija stručnih kadrova za potrebe ronilačkog turizma u Republici Hrvatskoj. U N. Breslauer (ur.), Zbornik radova 1. Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Čakovec, 2010, „Stručni kadrovi u turizmu i sportu“ (str.153-158). Čakovec:Međimursko veleučilište u Čakovcu u suradnji s Međimurskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ i Gimnastičkim klubom „Marijan Zadravec Macan“.
 • Vučić, D., Trkulja Petković, D. (2011). Sportska rekreacija u funkciji usklađivanja psihofizičkog zdravlja i socijalizacije djece i mladih. U M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Osijek, 2011, „Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja“ (str. 151-157), Osijek: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Udruga kineziologa Grada Osijeka
 • Trkulja Petković, D., Širić, V., Vladović, Z. (2012). Uloga i značenje outdoor aktivnosti u intenzifikaciji procesa vježbanja. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 21. Ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2012, „Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 343-349), Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

 • Stanković, S., Trkulja Petković, D., Delibašić, Z. (2012). Značenje plivanja u prevenciji posturalnih poremećaja kod djece mlađe školske dobi. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 21. Ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2012, „Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 343-349), Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

 • Trkulja, D. (1987). Površinska elektromiografija kao mogući dio funkcionalne dijagnostike lokomotornog sistema u kineziološkoj (sportskoj) rekreaciji. Fizička kultura, Titograd, VII(2):95-102.

 • Trkulja, D.(1990). Neke specifičnosti eksperimentalnog tretmana MPAO-programa u planinskim uvjetima ljeti. Sportska rekreacija, XI(43):13-17.

 • Trkulja Petković, D. (1996).Prilog boljem razumijevanju stresa invalidnih osoba. Sport za sve,XIV(6)29-31

 • Trkulja Petković, D. (1998).Značaj programiranih aktivnih odmora za očuvanje i unapređenje zdravlja osoba s invalidnošću i oštećenim zdravljem. Sport za sve, XVI(14):18-20

 • Trkulja Petković, D. (1998). Programirani aktivni odmor Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata. Sport za sve, XVI(16):19-21

 • Rubeša, D., Trkulja, D. (1989). Prijedlog nekih mogućih organizacijskih oblika sportsko-rekreacijskih aktivnosti žena. U: J. Zukov (ur.), Zbornik radova IX ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Ohrid, 23.-25.06.1989.(str. 245-249). Ohrid: Savez društava pedagoga fizičke kulture Makedonije.

 • Trkulja, D. (1993). Elementi homogenizacije ustrojstveno-intenzitetskih skupina u programima športske rekreacije. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 2. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Hrvatske „Motorička znanja u funkciji razvoja čovjeka,, Rovinj, 26.-29.06.1993. (str.144-147).Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete RH.
 • Trkulja, D. (1994).Pregled nekih pokazatelja značajnih za uključivanje odraslih osoba u različite sportsko-rekreativne programe. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 3. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Civilizacijski trendovi i biotički opstanak čovjeka“, Rovinj, 03.-07.07.1994. (str. 79-81). Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete RH.

 • Trkulja, D., Andrijašević, M. (1994). Kineziološka rekreacija. U: Pregled istraživanja 1959. do 1994. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, str.30-39.

 • Relac, M., Bartoluci, M. Trkulja, D. (1996). Management i poduzetnički projekt: Proizvodnja opreme za sportsku rekreaciju. U: M. Bartoluci i sur. Manegement i poduzetništvo u sportu i fitnessu. (str. 145-157). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu; Hamburg: DSSV.

 • Trkulja, D., Andrijašević, M. (1996). Mjesto i vrijeme sportske rekreacije u suvremenom poimanju slobodnog vremena i putovanja. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 25.-29.06.1996. (str.80-82). Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

 • Andrijašević, M., Trkulja Petković. D. (1996). Sportska rekreacija u Hrvatskoj. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 5. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Društveni status tjelesne i zdravstvene kulture, sporta i sportske rekreacije“, Rovinj, 25.-29.06.1996. (str.78-80).Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

 • Trkulja Petković, D., Šafarić, Z. (1997). Utvrđivanje i praćenje nekih pokazatelja značajnih za uključivanje u programe sportske rekreacije. U:V. Findak (ur.) Zbornik radova 6. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji“, Rovinj, 24.-28.06.1997. (str. 137-140). Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

 • Trkulja Petković, D. (1998). Sportsko rekreacijski programi u zdravstvenom turizmu. U: M. Bartoluci, N. Čavlek, (ur.) Turizam i sport (str. 152-158) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Ekonomski fakultet, Zagrebački velesajam.

 • Trkulja Petković, D. (1998). Čovjek i tjelesna aktivnost. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 7. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Strategija razvoja tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u Hrvatskoj u 21. stoljeću“, Rovinj, 23.-27.06.1998. (str. 173-176). Zagreb: Savez pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske.

 • Trkulja Petković, D. (1999). Osobine voditelja sportske rekreacije. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 8. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Kadrovi u fizičkoj kulturi – sadašnjost i budućnost“, Rovinj, 26.-30.06.1999. (str. 134-137). Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

 • Trkulja Petković, D. (1999). Tjelesna aktivnost djece i mladeži. U: E. Hofman (ur.), Zbornik radova 4. konferencije o sportu Alpe-Jadran «Školski sport», Rovinj, 23-26. lipnja 1999. (str. 105-108). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

 • Trkulja Petković, D., D. Antonić (2000). Primjena nekih tehničkih i tehnoloških dostignuća u svrhu dijagnostike u sportskoj rekreaciji. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 9. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Primjena novih tehničkih i tehnoloških dostignuća u edukaciji, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji“, Poreč, 24.-28.06.2000. (str.118-12. Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

 • Bartoluci, M., Trkulja Petković, D. (2000). Funkcije sportske rekreacije u turizmu. U: M. Andrijašević (ur.) Zbornik radova znanstveno-stručnog savjetovanja  "Slobodno vrijeme i igra"u sklopu 9. zagrebačkog sajma sporta i nautike, Zagreb, 24.-26.02.2000. (str. 158-166). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

 • Trkulja Petković, D. i S. Krtalić (2001). Planning and programming the «low-back pain» fitness program. U: M. Bartoluci, S. Heimer i L. Ružić (ur.), Proceedings of the 2nd CESS Conference «Sport for All – Health – Toutism», Poreč, June 20-23, 2001 (str.175-179). Zagreb: CESS, Faculty of PE, Croatian Assocation Sport – for – All.

 • Trkulja Petković, D. (2001). Model of sports recreational programs in tourism. U: M. Bartoluci, S. Heimer i L. Ružić (ur.), Proceedings of the 2nd CESS Conference «Sport for All – Health – Tourism», Poreč, June 20-23, 2001 (str.93-97). Zagreb: CESS, Faculty of PE, Croatian Assocation Sport – for – All.

 • Trkulja Petković, D., Gobec, D. (2004). Planinarstvo i turizam. U: M. Bartoluci (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu», Zagreb, 20.-21.02.2004. (str. 329-334). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Gobec, D., Trkulja Petković, D. (2004). Mogućnost orijentacijskog sporta u turizmu. U: M. Bartoluci (ur.) Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu», Zagreb, 20.-21.02.2004. (str. 312-317). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Ciliga, D., Petrinović-Zekan, L. i Trkulja-Petković, D. (2005). Sexuality and (the) disabled. U: D. Milanović i F. Prot (Ur.), Proceedings Book of the 4th International Conference on Kinesiology «Science and Profession – Challenge for the future», Opatija 7-11.09. (str.794-796). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Profesionalni interesi i članstva

Interes prema inovativnim i manje poznatim sadržajima sportske rekreacije posebice onima koji se provode u prirodi.

 • članica je Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“
 • članica je «Hrvatskog kineziološkog saveza - Udruge kineziologa Zagreba»,
 • članica je «Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenih djelatnika u Zagrebu».

Izabrani projekti

„Odgoj i obrazovanje“ (1.10.) – „Antropološki, metodološki i metodički problemi kineziologije“ (1.10.06.) potprojekt „Programiranje i kontrola transformacijskih procesa“ (1.10.06.01.) projektni zadatak „Utjecaj kratkog kontinuiranog kineziološkog tretmana na promjenu nekih motoričkih sposobnosti radnika“ (1.10.06.01.09.) voditelj doc.dr.sc. Davor Rubeša.

„Sportsko rekreacijski programi u funkciji razvitka turizma“ (0034 002) voditelj  projekta prof. dr. sc. Mato Bartoluci

Povijest zaposlenja

 • Animator za sport i rekreaciju, OOUR «Kairos» (hotel «Medena»), Trogir, od 09.06.1986. do 15.09.1986. i od 22.05.1987. do 31.08.1987.
 • Mlađi istraživač – pripravnik za znanstveno usavršavanje i neposredno sudjelovanje u nastavnom procesu, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 1.9.1987. do 31.08.1991.
 • Nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture za studente Muzičke i Likovne akademije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (u okviru ugovora između navedenih institucija), od 01.10. 1989. do 31.08. 1991.
 • Asistent na predmetu Kineziološka rekreacija, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 01.09.1991. do 30.06.2000.  (u istraživačko zvanje znanstveni asistent upisana je 23.10.1991.)
 • Organizacija i provedba nastave „Izleti i logorovanje“ u okviru predmeta Kineziološka metodika (tada Kineziološka didaktika), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 1991 do 1995. godine.
 • Viši predavač za predmet Metodika sportske rekreacije izvan mjesta stanovanja – u turizmu na Odjelu za izobrazbu trenera pri Društvenom veleučilištu u Zagrebu, od 2005. godine do izbora u docenta 2007. godine. Od 2007. docent na predmetu Metodika sportske rekreacije u turizmu na Studijskom centru za izobrazbu trenera (SCIT) Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Viši predavač za predmet Osnove planinarstva na Odjelu za izobrazbu trenera pri Društvenom veleučilištu u Zagrebu, od 2005. godine do izbora u docenta 2007. godine. Od 2007. docent na predmetu Planinarstvo na Studijskom centru za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Docent na predmetu Programiranje i vrednovanje sportsko rekreacijskih programa u turizmu na Odjelu za izobrazbu trenera pri Društvenom veleučilištu u Zagrebu, od 2007. godine.
 • Docent na predmetu Društveno zabavne igre na Odjelu za izobrazbu trenera pri Društvenom veleučilištu u Zagrebu.
 • Docent na predmetu Sportsko rekreacijski programi u prirodi na Odjelu za izobrazbu trenera pri Društvenom veleučilištu u Zagrebu od 2007. godine, odnosno na SCIT-u.
 • Viši asistent na predmetu Kineziološka rekreacija, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, od 01.07.2000. do izbora u docenta. Od 2007. godine docent na predmetu Kineziološka rekreacija na  Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Docent na predmetu Metodika kineziološke rekreacije u turizmu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Hobiji i osobni interesi

 • Ljubav prema prirodi iskazana u svim pasivnim i aktivnim oblicima.
 • Posebna sklonost prema sakupljačkim aktivnostima (gljive, ljekovito bilje, kesten, jestive bobice..)
 • uzgoj cvijeća
 • čitanje (knjige "s ruba znanosti", duhovne, povijesne, krimi....)
 • enigmatika, sudoku